Una salus victis nullam sperare salutem.

Mistä on kyse?

Ordo Vellumin historiallinen sinetti

Tässä pelissä Ordo Vellum (t. hunnunvartijat) edustaa maailmaa [omasta mielestään] hallitsevien heränneiden salaseuraa, johon pelaajien hahmot kuuluvat. Pelin Ordo Vellum poikkeaa hieman aikaisemmista lähinnä tämän pelin perusajatusten ja teemojen vuoksi.

Järjestön jäsenten käsitys Ordo Vellumin tavoitteista vaihtelee hieman riippuen siitä, miten korkealla kyseinen jäsen on sen sisäisessä hiearkiassa. Julkisesti se kertoo pyrkivänsä suojelemaan ihmiskuntaa yliluonnollisen ja Harson vaaroilta. Muut toisista epäilevät tämän jalon tavoitteen olevan lähinnä hämäystä - hunnunvartijoiden pyrkiessä keräämään kaiken yliluonnollisen ja maallisen vallan itselleen täyttääkseen salaiset tarkoitusperänsä.

Järjestöstä, sen aatemaalimasta ja historiasta löytyy kasa aikaisempia tekstejä, jotka voivat olla sekavia tai harhaanjohtavia tämän pelin kannalta:

  1. Harhapolun vedoksen 036 faktiokuvaus
  2. Harhapolun vedoksen 033 faktiokuvaus (lähes sama kuin yllä)
  3. Keskeneräisen pelin "Liipasinunia" kuvas Ordo Vellumista
  4. Obskuuri tosi vanha kuvaus asetelman stilisointiprojektista.

Järjestön rakenne

Järjestön todellinen rakenne tai verkosto on yksi sen tarkimmin varjelemia salaisuuksia. Jokainen järjestön todellinen jäsen kuuluu yhteen sen soluista, joista jokainen tuntee vain muutamia toisia soluja. Suurin osa toisista on kuitenkin kuullut sen pyramidimaisesta kolmeen tai useampaan tasoon jakautuneesta hiearkiasta.


järjestön rakenne

0
Alimmalla "0" tasolla järjestön jäsenet ovat pääosin yliluonnollisen olemassaolosta tietoisia, mutta sen luonteesta lähes tiedottomia vaikutusvaltaisia henkilöitä, joista suurin osa kuuluu "hunnunvartijain veljeskunnan" lisäksi useisiin muihin herraskerhoihin, muurarijärjestöihin jne. 0 taso uskoo olevansa se taho, joka hallitsee ihmiskuntaa varjoista - ja samalla ensimmäinen suojamuuri maailmaa yliluonnollisilta kauhuilta suojelevassa verkostossa.

I
Ensimmäisen varsinaisen, eli "I", tason jäsenet ovat kaikki heränneitä operatiiveja, jotka tietävät kuuluvansa voimakkaaseen toisten hallitsemaan järjestöön - jonka tavoitteena on ihmiskunnan suojeleminen yliluonnolliselta ja yliluonnollisen mahdin kerääminen "turvaan" järjestön haltuun.

II
Tässä pelissä pelattavan toisen tason hunnunvartijat ovat tyypillisesti voimakkaita, osaavia tai muutoin erikoisempia heränneitä, jotka muut toisen (tai vielä ylemmän) tason jäsenet ovat nostaneet joukkoonsa.

Jokainen toisen tason solu on itsenäinen toimija, joka päättää täysin tavoitteistaan ja toimintatavoistaan. Solut jakavat jäsenensä tavallisesti ensimmäisen tason mukaisiin rooleihin, joiden seuraaminen ei kuitenkaan ole ensimmäisen tason tavoin aivan ehdotonta.

Toisen asteen hunnunvartijat katsovat järjestön olevan Aselepoa valvova taho, ja olevansa itse Aselevon oikeutuksella sen tuomareita, valvojia ja sen mukaisten rangaistusten toimeenpanijoita. He kuitenkin tiedostavat väitteen julkeuden ja muiden Aselevon osapuolten... hankalan... suhtautumisen heidän oikeuteensa tulkita Aselepoa valitsemallaan tavalla.

III
Kolmannen asteen hunnunvartijat ovat niin ensimmäisen asteen kuin toistenkin parissa lähinnä myyttisiä olentoja. Heidän olemassaolostaan liikkuu monia huhuja - ja heidän olemassaoloaan pidetään jopa hunnunvartijoiden piirissä kyseenalaisena väitteenä.

Jokainen toisen asteen hunnunvartija (ja siis siten joka hahmo) tietää ainakin yhden kolmannen asteen jäsenen olemassaolosta. Tämä toisen asteen jäsenen "opettajana" tai "oppaana" esiintyvä henkilö on kertonut oppilaalleen kolmannesta asteesta ja se mysteereistä vain vähän.

Ordo Vellumin voimassa olevan sääntökirjelmän laajemman, vain toisen asteen jäsenille näytettävän version, mukaan järjestön kolmas taso muodostuu Aselevon osapuolten nimittämästä sotaneuvostosta - jonka tehtävänä on viimekädessä tulkita sopimusta ja päättää sen loukkausten seurauksista. Saman asiakirjan mukaan järjestöllä on tosin vielä neljäs, viides ja yhdestoista tasokin - joten tämän väitteen voi jokainen tulkita haluamallaan tavalla.

Roolit solussa


Solun ohjeellinen roolitus kuudelle hengelle.

Pelissä esiintyvä toisen asteen solu koostuu kuudesta jäsenestä, joista jokaisella on ainakin virallisesti tietty rooli ryhmässä. Roolitus on kuitenkin enemmän teoreettinen tai ohjeellinen koska kyse ei ole nollannen tai ensimmäisen asteen solusta.

Merkittävin roolien ero kaikilla asteilla on ryhmän päätöksistä lopulta vastaavan "lohikäärmeen", "päällikön" tai "ohjaajan" ja yliluonnolliseen maailmaan eniten tutustuneen "airueen", "tietäjän" tai "neuvonantajan" välillä. Kiistatilanteessa ohjaaja päättää ryhmän puolesta, ja kääntäen neuvonantajalla ei koskaan saa olla ääntä ryhmän päätöksissä. Tätä sääntöä odotetaan alemmilla asteilla noudatettavan siinä määrin, että viimeisenä eloon jäänyt neuvonantaja ei saisi enää muuttaa jo menehtyneiden toveriensa suunnitelmia edes oman henkensä pelastamiseksi.

Pelissä esiintyvän solun roolit ja roolien merkitys sovitaan ensimmäisen pelikerran yhteydessä, ja dokumentoidaan sen jälkeen tähän kohtaan. Koska toisen asteen solut ovat erittäin itsenäisiä, on ohessa esitelty kaavio ohjeellinen. Kaavion lisäksi merkittäviä ovat yhteydet Kadotettuihin, FB-AG:hen, Fenririin ja paikallisiin siviilitoimijoihin kuten tiedustelupalveluihin.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped