Muutama sana taikuudesta, yliluonnollisesta jne. tämän kampanjan puitteissa.

Miksi taikuus toimii

Metaselitys

Heränneet - REDUX

Taikuuden toimintaan on Heränneillä tyypillisesti useita selityksiä, joista yksi tai useampi voin olla totta kussakin tapauksessa.:

  • Taikuuden käyttäjä muokkaa todellisuutta Tahtonsa ja Luontonsa (Painajainen lasketaan luonnoksi) avulla. Rituaalit jne. kyvyt ovat vain keino käyttää kyseistä voimaa psyyken rikkoutumatta.
  • Taikuuden käyttäjä saa voimansa ulkopuoliselta taholta (yleisö, langennut jumala, automata jne) tämän tietäen tai tietämättä, ja ulkopuolisen tahon Tahto tai Luonto muokkaavat todellisuutta.
  • Taikuuden käyttäjä on saanut yhteyden johonkin syvempään osaan todellisuutta, harsoa, kaikuja jne - joka aiheuttaa taikuuden vaikutukset (...tahtonsa lai luontonsa avulla)
  • Taikuuden käyttäjä käyttää [raja]teknologista apuvälinettä, jonka toimintaa hän pitää taikuutena.

Seuraavat selitykset eivät Heränneiden mukaan ole totta:

  • Taikuuden käyttäjä osaa salaisen riitin tai loitsukaavan, joka saa ilmiön aikaan
  • Taikuuden käyttäjällä on outo yliluonnollinen voima, joka ei johdu yllämainituista "mahdollisista syistä".

Selvennyksiä

Orjantappurasinetit

Muutamalla sivuhahmolla on tavattu kaulan ympärillä vain raa'assa todellisuudessa näkyviä - tatuoinnilta näyttäviä - orjantappurasinettejä. Neuvonantajilta kuullun tiedon perusteella kyseinen sinetti on merkki siitä, että sen kantaja on antanut henkensä päästäkseen osalliseksi jostakin salaisuudesta. Jos salaisuus paljastuu, menettää sinetin kantaja henkensä. Käytännössä sinetin kantajat ovat jo kuolleita, ja sinetti/salaisuus on ainoa asia, joka pitää heitä hengissä.

Ryan Hartin teorian mukaan sinetin kantaja saattaa olla myös tavallista alttiimpi mielenhallinnalle, possessiolle tms. muulle ulkopuoliselle vaikutukselle.

Havaintojen mukaan ko. sinetteihin ei liity selkeiää yhdistävää tahoa tai toimijaa - tapaukset vaikuttavat aina olevan yksittäisiä pieniä ryhmittymiä tai kultteja. Chicagon I .·. Asteen Neuvonantajan mukaan sinetin aiheuttaminen on helppoa sellaista kantavan toimesta, mutta ilman sellaista vaaditaan todella voimakasta tahtoa vastaavan taikuuden aikaansaamiseksi. Historiallisesti voidaan sinetteihin liittyvien kuvausten ja raporttien perusteella katsoa alkuperäisen sinetin tekijän olleen erittäin voimakas Toinen joskus ennen vuotta 1746 - kun Ensimmäistä Sotaa vielä käytiin melko avoimesri.

Huom: koska sinetin sisällään pitämää salaisuutta ei ole voitu selvittää, on mahdollista että sinetit eivät historiallisesti liity samoihin salaisuuksiin tai edes samaan lähteeseen.

Pienempiä yksityiskohtia

Hermeettisellä traditiolla tarkoitetaan erinäköisiä New Age liikkeitä, jotka näkevät keskesinä maailmaa selittävinä teoksina joukon Hermes Trismegistoksen nimiin laitettuja teoksia. Tyypillisesti maallikko-okkultistit (nukkujia) seuraavat britanniassa jotain hermeettistä traditiota, Wiccojen uskomuksia tai muita new age -liikkeitä Tradition uskomuksilla ei ole suoraa totuuspohjaa pelin asetelmassa. Lisätietoja: http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism

Rituaalikehällä tarkoitetaan jonkin rituaalisen suorituksen tekijän merkitsemää aluetta, jota on käytetty tai käytetään rituaalin suorittamiseen. Tavallisesti rituaalikehät viittaavat enemmän niiden taustalla oleviin uskomusjärjestelmiin kuin itse rituaalin tarkoitusperään. Rituaalikehillä jne. okkultistisella syboliikalla ei itsessään ole mitään yliluonnollista vaikutusta. Kts. http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_circle

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped