Tai tilanne nyt!

(:toc:)

(:num:)

Salattu todellisuus

Suurin osa ihmiskunnasta on täysin tietämätön yliluonnollisen olemassaolosta, tai siitä tietävien välisestä Näkymättömästä sodasta.

Ihmisiä ja olentoja, jotka tietävät yliluonnollisesta kutsutaan toisiksi. Osa toisista on ihan tavallisia kuolevaisia, osa taas yliluonnollisten voimien siunaamia tai kiroamia olentoja.

Toisten maailmaa hallitsevat Näkymättömän sodan ja Aselevon lisäksi kaikkialla vaikuttava epätodellisuus jota kutsutaan Harsoksi ja sen takana asuvat lukemattomat vaarat, joilta Ordo Vellum pyrkii suojelemaan ihmiskuntaa.

Näkymätön sota

Joskus ihmiskunnan alkuhämärässä joukko valaistuneina itseään pitäneitä ihmisiä onnistui sytyttämään Näkymättömän sodan nousemalla maailmaa ja yliluonnollisia voimia hallinneita jumalolentoja vastaan. Käytännössä sota niin jumalten, valaistuneiden ja muiden toisten välillä on jatkunut siitä asti - vaikka sodan osapuolet, rajaviivat ja säännöt ovatkin vaihtuneet lukemattomia kertoja.

Ordo Vellumin näkemyksen mukaan Näkymätön sota on historiallisesti seurannut melko tiukasti maallisen sodankäynnin rintamalinjoja (ja toisin päin) aina 1900 -luvun alussa tapahtuneeseen kolmannen ison osapuolen nousuun ja toisen maailmansodan päätökseen asti.


Havainnekuva Näkymättömän sodan osapuolista ja leireistä

Hieman ennen 1900 -luvun alkua jumalten, näiden seuraajien ja valaistuneiden taisteluun liittyi mukaan uusi taho - aatteet ja ideat, jotka olivat nousseet riittävän voimakkaiksi tunnistamaan sekä oman että tulevien vastustajiensa olemassaolon. Uuden tahon mukaantulo rikkoi vanhat rintamalinjat lopullisesti ja aiheutti lopulta ensimmäisen maailmansotana todellisessa maailmassa nähdyn avoimen sotatilanteen toisten välillä.

Maailmansota osoitti toisten pystyvän taistelullaan tuhoamaan koko ihmiskunnan, jonka hallinnasta Näkymättömässä sodassa lopulta oli kyse. Pitkälti tästä syystä se päättyi ensimmäiseen laajempaan ja kaiken toisten välisen konfliktin kieltävään Aselepoon.

Alkuperäinen Aselepo hajosi joitakin vuosia myöhemmin siihen tarkoituksella jätettyihin valuvirheisiin - jotka mahdollistivat rajateknologian ja yliluonnollisen mahdin luovuttamisen sopimuksen ulkopuolisten tahojen kuten Saksan, Japanin tai Italian hallitusten käyttöön. Lopputuloksen voi kaikessa koruttomuudessaan lukea aivan tavallisista historiankirjoista.

Trinityn, Hiroshiman ja Nagasagin tapahtumat muuttivat kaiken. Kun viimeisetkin toisista ymmärsivät Näkymättömän sodan saavuttaman pisteen - solmittiin Aselepo uudestaan ja tiukemmin ehdoin. Siten että jokainen sen allekirjoittajista lupaisi pitää yliluonnollisen, rajateknologisen ja kaiken liian vaarallisen poissa tavallisten ihmisten käsistä.

Aselepo

Suurin osa toisista ei tunne aselevon alkuperää tai sanamuotoa sen enempää kuin tavalliset ihmiset ymmärtävät mitä valtioiden perustuslait oikeasti tarkoittavat. Ja sille samalle suurelle osalle sen tarkalla sanamuodolla on melko vähän väliä.

Käytännössä Aselepo pitää sisällään kaksi kaikkia toisia sitovaa sääntöä:

  1. Jokainen joka paljastaa yliluonnollisen olemassaolon siitä tietämättömille, on velvollinen korjaamaan tilanteen ennen kuolemantuomionsa toimeenpanoa.
  2. Aselevon piiriin kuuluvan toimijan vahingoittamisesta rangaistaan aina vähintään vastaavalla vahingolla alkuperäiselle vahingontekijälle muiden sopimusta noudattavien toimesta.

Pelissä vastaan tulevat toiset ovat lähtökohtaisesti Aselevon piirissä, jos ei toisin todisteta.

Lex Talionis

Vähintään vastaavalla vahingolla on erittäin tulkinnanvarainen käsite. Käytännössä rangaistukset ovat usein (rikkurin eliminoimisen lisäksi) käsittäneet muita seuraamuksia rikkurille ja/tai häntä suojelevalle järjestölle. Tästä syystä Aselepoa räikeästi rikkoneet henkilöt menettävät melko automaattisesti Aselevon suojan organisaationsa irtisanoutuessa heidän toimistaan.

Dominum Eminens

Aselepoon ja sen valvontaan liittyvät reviirirajat perustuvat pitkälti Aselepoa edeltäneen ajan sopimuksiin ja etupiirijakoihin.

Aselepo ei suoranaisesti ota kantaa näihin reviireihin ja etupiireihin, mutta niiden hallintaan liittyvät pakkolunastukset ja sopimukset ovat usein korvanneet muut Talio -periaatteen mukaiset toimenpiteet.

Vigil Aethereus

Tavallisesti Aselepoa valvovien toimijoiden lisäksi Aselepoa noudattavat tahot tunnustavat erillisten selvitysmiesten tai komiteoiden - Vigil Aetheriin - tarpeen tilanteissa, joissa Aselevon rikkoutuminen on todennäköistä tai yliluonnollinen uhkatekijä on huomattava.

Vigil Aetheruksen toimivalta koskee vain Aselepoa rikkoneita ja sitä noudattavien suojaamiseen vaadittuja selvitys- ja suojelutoimia, jotka liittyvät olennaisesti asetetun selvityskomitean tehtävään.

Nykyiset leirit ja Ordo Vellum

Aselevon aikana Näkymättömän Sodan eri osapuolet ovat alkaneet ajautua takaisin alkuperäisiin leirehin: "Devoihin", "Ordineihin" ja "Automatoihin". Merkittävimpänä erona muista Ordo Vellum on asettautunut puoluejaon ulkopuolelle ja katsoo olevansa oikeutettu valvomaan Aselepoa kaikkialla, missä järjestö vain on riittävän vahva tekemään niin.

Huolimatta Ordo Vellumin omasta mielipiteestä, jumalolennot ja näiden palvelijat katsovat Ordo Vellumin olevan osa perinteisesti niitä vastustanutta valaistuneiden ryhmittymää. Samaan tapaan myös aatteet näkevät Ordo Vellumin enemmän nousukkaana ihmisjärjestönä - kuin aitona Aselevon vartijana.

Tilanne Iso-britanniassa (pelin alussa)

Iso-britannia kuuluu kokonaisuudessaan kiistatta Ordo Vellumin etupiiriin Lontoon suurkaupunkialuetta lukuunottamatta. Pohjoisessaa alueen hallinnasta on perinteisesti kiistelty Fenrir -jumalaa palvelevien pakanakultistien ja näiden organisoimien kansanliikkeiden kanssa. Etelässä Ordo Vellumia on vastustanut Silmänkääntäjien huonekuntana tunnettu joukko ''Kadotettuja.

Silmänkääntäjien huonekunta pitää hallussaan Lontoota ja kaupungin välitöntä ympäristöä perustuen 1800 -luvulla solmittuun sopimukseen Ordo Vellumin ja edelleen elossa olevan senaikaisen huonekunnan päämiehen kanssa. Sopimuksen nojalla Ordo Vellum antaa huonekunnalle täysin vapaat kädet Suur-lontoon alueella ja noudattaa huonekunnan jäsenten ohjeita alueella toiminnasta.

Sopimus ei velvoita pelin hahmoja, koska se on tehty alemman tason hunnunvartijoiden toimesta. Tästä huolimatta hahmojen on todennäköisesti syytä huomioida sopimus ja pyrkiä kunnoittamaan paikallisia Kadotettuja.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped