Ildurn

Male human cultist mystic 2
LE medium humanoid (human)
Player Deus
Homeworld Classified


Init +1 (+1 Dex)
Senses


KAC 13, EAC 12 (+1 Dex, +1 EAC, +2 KAC)
SP|HP|RP 14|16|4
Fort +1, Ref +1, Will +6;
Special Defenses +4 vs. thick/thin atmosphere


Speed 30 ft.
Melee Survival knife +2 (1d4, slashing)
Ranged Laser pistol, Azimuth +2 (1d4, laser)
Special


Spells
1st (2+1/day) - Mystic cure, Mind Thrust, Detect augmentation, Lesser Remove Condition
Cantrips - Daze, Token Spell, Psychokinetic Hand, Telepathic Message, Telekinetic Projectile


Str 10, Dex 12, Con 12, Int 14, Wis 16, Cha 10
Base Atk +1; AC vs CMB 16
Feats Skill synergy (Engineering, Life Science)
Armor proficiency Light armor proficiency
Weapon proficiency Basic melee weapon proficiency, small arms
Skills (ACP -) Culture +7 (2), Disguise +4 (1), Engineering +7 (2), Life Science +10 (2), Medicine +8 (2), Mysticism +8 (2), Perception +8 (2), Sense Motive +8 (2), Survival +7 (1)
Languages Common, Shirren, Draconic
SQ Connection (Geneturge), Connection power (Personal modification: Lungs), Healing touch (1/day, 10 hp), Channel skill +1 (Life Science, Medicine), Mindlink


Worn gear X Second skin
In backpack XCasual Station Wear, Azlanti armor, Battery x2
Immaterial paperilomakkeessa paremmin kirjattu 1385 cr
Encumbrance

Miten tunnen Cedonan?

Cedona on Ildurnille verrattain uusi tuttavuus. Sen jälkeen kun Ildurn päätyi omilleen hän haki kontaktia, jolla oli mahdollisuus lähettää hänet etäisiin maailmoihin pois väkijoukoista, niin sanotusti. Androidi Cedona vaikutti ystävälliseltä eikä udellut turhaan taustoja. Häneltä Ildurn sai puhdetöitä ja on ehtinyt pariin otteeseen olla tämän kautta keikoilla.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped