"Taeron, vanha ystävä,

me kaksi kuljimme yhdessä vuosia, joskus jo eroten mutta taas kohdaten tuntien syvää kunnioitusta ja turvaa toistemme seurassa, pahimpienkin hullutuksiemme aikana. Ehkä aina emme hakeneet kultaa ja rikkautta paikoista, jotka olivat suotavia, mutta kuolleet eivät penää hautojensa kultaan enää takaisin.. ainakaan yleensä.

Et kertonut koskaan vanhemmistasi tai kodistasi, vaikka kyselin keselemistäni. Jokukerta sitten tajusin, että et kääntänyt katsettasi pois kevytmielisesti.. et tainnut sellainen koskaan kyllä ollakaan.. vaan jostakin muusta syystä. Silloin lopetin penäämisen ja arvostin sinua ehkä hitusen vielä enemmän, että olit ottanut tälläisen hupsun ystävksesi kaikesta huolimatta.

Muistan vieläkin sen päivän, kun raivotautinen yksinäinen susi hyökkäsi kimppuusi ja sen kuinka ensi kerran muutuit melkein tuhoten parhaat kumppanisi. Opit siitä paljon, vaikka minä ymmärrän siitä niin vähän. Uskon kuitenkin että se kirous oli sinulle pelastus, sillä sinä heräsit henkiin sen jälkeen ihan uudella tavalla. Susimuodossa näin monesti naurun silmissäsi, jotakin mitä tuskin tapahtui koskaan puol'örkin päivinäsi.

Sinulla oli lopulta koti, ja se odotti sinua aina kaupungin muurien takana.

Viimeiset vuotemme olivat uuvuttavat, minä tunnen sen niin luissani, mutta varsinkin ajatuksissani. Matkasimme loputtomia peninkulmia, mutta en muista sinun koskaan murjottaneen matkan rasitusten takia. Sinun hahmosi kaukana ryhmämme edessä innoitti meistä jokaista tiettömien taivaltamme aikana.

Matkasimme jalan, meritse, lentäen ja aikojenkin halki. Kohtasimme ihmisten petollisuuden, nimettömien petojen vihan ja haasteita haasteista täpärästi vasta selvittyämme. Ne vaativat veronsa ja me kumpikin olemme nähneet kuoleman portit. Se on jotakin mitä en kellekään kuolevaiselle toivo ja olen niin ylpeä että tähän asti päätit aina palata luoksemme.

Kaikki on kuitenkin nyt hyvin valtakunnassa ja meille vanhoille kulkijoille olisi vihdoin tarjoutunut mahdollisuus pysähtyä, sillä Laviania ja Diomiran valtakunta palkitsi meidät ruhtinaallisesti.

Kuitenkin sinä joka olet pinnistelyilläsi pidellyt helvetiporttia aloillaan, surmannut lukemattomia villejä petoja ja palannut remorhazin vatsasta vammautuneena takaisin, päätit että me muut höntit pidämme kyllä vastedes rikkauksillamme ja sankar'maineellamme itsemme oikealla polulla. Sinä et ottanut vastaan Pharasman etkä Olidammaran kutsua, vaan jätit ruumiisi jäänteet kuihtumaan tähän maailmaan.

Arvaan että kuolemassasi saat kaipaamasi levon ja muistan sen lauman josta kerran kerroit ja arvaan että jo tällä hetkellä juokset heidän kanssaan.. jossakin.. jotenkin.. mitä yksinkertainen mieleni ei pysty ymmärtämään.

Taeron.. olit rakas ja säilyt aina muistoissani. Nyt kannan tuhkasi mukanani matkalla pohjoiseen.. minun kotiini. Annan tuhkasi tuulen kuljetettavaksi ja liitettäväksi elämän kiertokulkuun, kaukana kaupunkien muureista.

Ystävä, nyt sinä olet vapaa."

Ote Ephaston, Diomiran Ruusunritarin matkapäiväkirjasta


TAERON CR 11
Male Half-Orc Barbarian 2 Rogue (Scout) 9
CN Medium Humanoid (Orc, Shapechanger)
Init +8; Senses Darkvision (60 feet), Low-Light Vision, Scent; Perception +17


DEFENSE


AC 27, touch 17, flat-footed 22:(+6 armor, +4 Dex, +4 natural, +2 deflection, +1 dodge)
hp 110 (2d12+9d8+33)
Fort +9, Ref +10, Will +6
Defensive Abilities Evasion, Mobility, Trap Sense +3, Uncanny Dodge; DR 5/silver


OFFENSE


Spd 40 ft.
Melee
:+1 Vicious Flail, Heavy +16/+11 (1d10+11/19-20/x2)
:+2 Greatsword +17/+12 (2d6+12/19-20/x2)
:Bite (Werewolf, Afflicted) +16 (1d6+11/20/x2)
Ranged +1 Shortbow, Composite (Str +3) +13/+8 (1d6+1/20/x3)
Special Attacks Beast Totem; Claws, Dirty Fighter, Furious Focus, Power Attack, Scout's Charge, Skirmisher, Slow Reactions, Sneak Attack +5d6, Trip


STATISTICS


Str 20/24, Dex 16/18, Con 10/17, Int 8, Wis 16, Cha 5
Base Atk +8; CMB +15; CMD 32
Feats Dodge, Furious Focus, Improved Initiative, Mobility, Outflank, Power Attack -3/+6, Rogue Weapon Proficiencies, Spring Attack
Traits Dirty Fighter, Linebreaker
Skills Acrobatics +19, Climb +21, Disable Device +21, Disguise +2, Knowledge (Geography) +0, Knowledge (Nature) +5, Perception +17, Profession (Control Shape) +15, Sense Motive +7, Stealth +23, Survival +17, Swim +20 Modifiers +4 to Survival when tracking by Scent
Languages Common, Orc
SQ Antitoxin (vial), Change Forms (Su), Cold weather outfit, Fast Movement +10 (Ex), Fast Stealth (Ex), Lycanthropic Empathy +12 (Ex), Orc Ferocity (1/day), Rage (6 rounds/day) (Ex), Trap Spotter (Ex), Trapfinding +4
Combat Gear +1 Shortbow, Composite (Str +3), +1 Vicious Flail, Heavy, +2 Greatsword, +2 Mithral Chain Shirt, Arrows (40); Other Gear Amulet of Mighty Fists +1, Antiplague (vial) (2), Antitoxin (vial) (2), Backpack (empty), Belt of Physical Might, STR & DEX +2, Cloak of Elvenkind, Cold weather outfit, Gloves of Swimming and Climbing, Medicine Tonic, Oil of Bless Weapon (2), Potion of Barkskin +5, Potion of Cure Light Wounds (CL 3), Potion of Cure Moderate Wounds (2), Potion of Enlarge Person (3), Pouch, belt (8 @ 7 lbs), Ring of Protection, +2, Rod, Immovable, Silversheen, Smokestick (2), Tanglefoot bag (3), Thieves' tools, masterwork, Thunderstone (4)


SPECIAL ABILITIES


Antitoxin (vial) If you drink a vial of antitoxin, you get a +5 alchemical bonus on Fortitude saving throws against poison for 1 hour.
Beast Totem, Lesser (Su) Gain 2 d6 claw attacks while raging.
Change Forms (Su) Change into Hybrid or Animal forms.
Cold weather outfit +5 Fort save vs. cold weather.
Damage Reduction (5/silver) You have Damage Reduction against all except Silver attacks.
Darkvision (60 feet) You can see in the dark (black and white vision only).
Dirty Fighter +1 damage when flanking.
Evasion (Ex) If you succeed at a Reflex save for half damage, you take none instead.
Fast Movement +10 (Ex) +10 feet to speed, unless heavily loaded.
Fast Stealth (Ex) You may move at full speed while using the Stealth skill without penalty.
Linebreaker (Belkzen) When charging, add 10 feet to your base speed.
Low-Light Vision See twice as far as a human in low light, distinguishing color and detail.
Lycanthropic Empathy +12 (Ex) Improve the attitude of your type of animal, as if using Diplomacy.
Mobility +4 to AC against some attacks of opportunity.
Orc Ferocity (1/day) 1/day, when brought below 0 HP but not killed, you can fight on for 1 more round as if disabled. The next round, unless brought to at least 0 HP, you immediately fall unconscious and begin dying.
Outflank Flanking bonus increases to +4 if the other flanker also has this feat, and ally gets an AoO if you score a critical hit against the target.
Power Attack -3/+6 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Rage (6 rounds/day) (Ex) +4 Str, +4 Con, +2 to Will saves, -2 to AC when enraged.
Scent (Ex) Detect opponents within 15+ feet by sense of smell.
Scout's Charge (Ex) Charge attacks deal sneak attack damage.
Skirmisher (Ex) 1st attack after moving 10+' (same round) deals sneak attack damage.
Slow Reactions (Ex) Opponents damaged by the rogue's sneak attack can't make attacks of opportunity for 1 round.
Sneak Attack +5d6 +5d6 damage if you flank your target or your target is flat-footed.
Spring Attack You can move - attack - move when attacking with a melee weapon.
Trap Sense +3 (Ex) +3 bonus on reflex saves and AC against traps.
Trap Spotter (Ex) Whenever you come within 10' of a trap, the GM secretly rolls for you to find it.
Trapfinding +4 +4 to find or disable traps.
Trip (Ex) You can make a trip attempt on a successful attack.
Uncanny Dodge (Ex) Retain Dex bonus to AC when flat-footed.


Hero Lab® and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Publishing, LLC®, and are used under license.

Luonne

Äreä ja epäsosiaalinen, kuitenkin vahvasti sitoutunut Ephastoon ja Liandriniin Calistrian armon ja ohjauksen kautta. Taistelussa Taeron loikkii mieluiten Panhandin ympärillä. Puoliverinen ja feraali puolijättiläinen on tehnyt Taeroniin syvän vaikutuksen.

Seikkaileminen pitää Taeronin mielen virkeänä ja helpottaa positiivista ajattelua. Kaupungit ovat ahdistavia paikkoja ja lycantropian tarttumisen jälkeen Taeron on etääntynyt ihmiskunnasta (ihan kun siihen ei olisi ollut aihetta jo aiemmin) ja on korvaamassa sitä elämisellä luonnon armoilla - yksin tai hyvässä seurassa.

Epäsosiaalisuus näkyy lähinnä vetäytymisenä, mutta väkivalta on aina seuraava vaihtoehto ahdistettuna. Taeronia ohjavat muutamat mustavalkoiset periaatteet, mutta eläin muodossa hän tuntee vapautuvansa niistä ja saattaa vaikuttaa jopa leikkisältä ja ilkikuriselta. Tosin, se kurja joka yrittää paeta mukanaan tieto Taeronin lycanthropiasta on tuomittu kuolemaan vahvoissa leuoissa.

Kaupustelua

  • boots of Winterlands

Ostoksia

Keskittyy varainkeruuseen..

Tavoitteita

  • Ring Freedom of Movement
  • Olla fiksu, eli uhrautua, mutta ilman kuolemista
  • Lämmittää Lavian varpaita.. purematta Mmmmm
  • Selvitää lykantrooppien asemaa ja asenteita ympäröivässä maailmassa, ehkä toimia jopa välitysmiehen roolissa mahdollisissa konflikteissa
  • Kuitenkin säilyttää lykantropiansa hyvin hyvin harvojen tiedossa

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped