Valerie " Magpie" Albes
Female human (Varisian) bard (arcane duelist) 7 (Pathfinder RPG Advanced Player's Guide 80)
CG Medium humanoid (human)
Init +3; Senses Perception +9


Defense


AC 20, touch 14, flat-footed 16 (+4 armor, +3 Dex, +1 dodge, +1 natural, +1 shield)
hp 55 (7d8+14)
Fort +4, Ref +9, Will +5; +1 trait bonus vs. charm and compulsion


Offense


Speed 30 ft.
Melee +1 short sword +10 (1d6+2/19-20) or
:dagger +8 (1d4+1/19-20) or
:mwk rapier +9 (1d6+1/18-20)
Special Attacks bardic performance 20 rounds/day (move action; bladethirst, distraction, fascinate [DC 17], inspire competence +3, inspire courage +2, rallying cry)
Bard (Arcane Duelist) Spells Known (CL 7th; concentration +11)
:3rd (2/day)—haste, mad monkeys[UM]
:2nd (4/day)—cat's grace, heroism, invisibility, minor image (DC 16)
:1st (5/day)—cause fear (DC 15), charm person (DC 15), cure light wounds, identify, timely inspiration[APG] (DC 15)
:0 (at will)—daze (DC 14), detect magic, light, lullaby (DC 14), read magic, resistance


Statistics


Str 13, Dex 16, Con 13, Int 13, Wis 9, Cha 18
Base Atk +5; CMB +6; CMD 20
Feats Arcane Strike, Combat Casting, Disruptive, Dodge, Lingering Performance<sup>APG</sup>, Mobility, Outflank<sup>APG</sup>, Weapon Finesse, Weapon Focus (short sword)
Traits charming, eager performer, varisian tattoo
Skills Acrobatics +11, Bluff +14 (+15 vs. characters who could be attracted to you), Diplomacy +14 (+15 vs. characters who could be attracted to you), Disguise +18, Escape Artist +7, Intimidate +10, Knowledge (arcana) +11, Linguistics +5, Perception +9, Perform (oratory) +15, Sleight of Hand +7, Spellcraft +11, Stealth +7, Use Magic Device +8
Languages Common, Orc, Shoanti, Varisian
SQ arcane bond - weapon
Other Gear +1 glamered studded leather, mwk buckler, +1 short sword, dagger, mwk rapier, amulet of natural armor +1, belt of incredible dexterity +2, chime of opening, cloak of resistance +1, hat of disguise, ????, backpack, bedroll, belt pouch, flint and steel, hemp rope (50 ft.), ink, inkpen, journal<sup>UE</sup>, mess kit<sup>UE</sup>, mirror, pot, soap, torch (10), trail rations (5), waterskin


Special Abilities


Arcane Bond - Weapon (1/day) At 5th level, an arcane duelist gains the arcane bond ability as a wizard, using a weapon as his bonded item, allowing him to cast any one additional spell that he knows once per day. He may not choose a familiar or other type of bonded item. He may
Arcane Strike As a swift action, add +1 damage, +1 per 5 caster levels and your weapons are treated as magic for the purpose of overcoming damage reduction.
Bardic Performance (move action, 20 rounds/day) Your performances can create magical effects.
Combat Casting +4 to Concentration checks to cast while on the defensive.
Disruptive +4 DC to cast defensively for those you threaten.
Lingering Performance Bardic Performances last 2 rds after you stop concentrating.
Mobility +4 to AC vs. AoO provoked by moving out of or through a threatened area.
Outflank Increase flank bonus by +2 if flanking ally has same feat. If you crit, ally gets an AoO.


Valerien syntyessä metsän laitamilla varisialaiskaaravaanialueen reunalla olivat hänen vanhempansa onnesta soikeina kuin possut elokuussa saadessaan sadonkorjuun tähteitä karsinaansa. Esikoisensa saaneet vanhemmat suunnittelivat kiihkeästi tyttärelleen loistavaa uraa leirin muusikkona ja suvun perinteen jatkajana. Nimittäin karavaani oli täynnä esiintyjiä ja loistavia performanssitaiteilijoita, mutta heidän ikänsä alkoi jo näkyä sateella särkevissä nivelissä sekä kippuraisissa sormissa. Mutta tämä heidän iltatähtensä, mitä hänestä tuleekaan!
Koko mantereen kuulu tamburisti! Huusi isä. Koko valtakunnan hurmaava laulaja joka pääsee vielä kuninkaan hoviin! Ilakoi äiti.

Hänet yritettiin opettaa soittamaan kitaraa,mutta eihän sitä rämpytystä kukaan kuuntele! Mites luuttu? Ei sitä noin soiteta Val! Kokeile tätä tamburiinia Val. Eieieieieieiiii laske se alas! Onko lapsi pudonnut päälleen? Isä huudahteli.

Valerie kuitenkin osoitti taidokkuuttaan puheen lahjalla ja iltaisin leirinuotiolla muutti kansantarut ja vitsit riimeiksi. Mukanaan vihko johon kerran kiertävä nahkuri teki kauniit nahkakannet kiitokseksi tarinasta, Valerie kirjoitti ylös kaiken kuulemansa ja kokemansa ja tcarinoiden ja tarujen keräämisestä ja riimeiksi muuttamisesta tuli melkein pakkomielle..mutta ei niin iso pakkomielle kuin pakkomielle kiiltävistä ja kiehtovista ( ei välttämättä edes arvokkaista) esineistä. Siitä tullut vuosien varrella lisänimi Magpie.


Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped