Helvetti

Helvetti on maailmoista kenties suurin, vaikka tavallaan se ei ole maailma, vaan hyvin läheisessä yhteydessä olevien maailmojen verkosto. Sijaitsee Maailmanpuun juurissa ja on luonnollisesti kaikenlaisten demonien ja langenneiden enkeleiden kotimaata. Lukemattomat Helvetin ruhtinaat ja kuninkaat taistelevat loputtomasti maiden hallinnasta, vallasta, resursseista, henkilökohtaisten kiistojen tähden, ja kaikesta muusta armeijoin sekä poliittisin ja sosiaalisin keinoin. Helvetin "sivistyneemmillä" alueilla vallitsevat monimutkaiset ja lukuisat säännöt jotka pitävät taistelut sopivissa rajoissa ja suuremmat hävityssodat tarpeeksi harvinaisina, ettei Helvetin kokonaismahti heikkene liikaa Taivasta vastaan.

Metafyysinen rakenne

Maailmanpuun juuret uppoavat Helvetin maaperään, ja niiden ympärille on muodostunut metafyysinen hierarkia jonka mukaan Helvetti jakautuu piireihin, ylhäältä (lähimpänä Taivasta ja muita maailmoja) ensimmäisestä alas (kauimpana kaikesta) pohjalle yhdeksänteen. Piirit ovat metafyysisesti erillisiä, mutta niiden jakautuminen kuolemansyntien mukaan on löyhempi kuin mitä Dante antaa ymmärtää: jotkut Taivaan vastustamiseen fiksoituneet (ks. alla) langenneet tahtovat vahvistaa ajatusta tietyille synneille perustuvasta Helvetistä, mutta pragmaattisemmat langenneet sekä enemmistö demoneista näkevät tämän lähinnä traditionaalisena kuriositeettina, jota voi käyttää jos se on hyödyllistä - mitä se yleensä ei ole.

Helvetin yhteinen piirre on, että vaikka sillä näyttää olevan jonkinlainen pysyvä geografia, sillä ei oikeastaan ole sellaista. Ainoastaan piirit ovat selkeästi ja pysyvästi suhteessa jonkin (alemmat ovat kauempana Taivaasta), muutoin Helvetin maat ovat jossain määrin mielivaltaisesti yhteydessä toisiinsa. Helvetissä voi suunnata vain jonnekin tiettyyn paikkaan, ei "pois" jostakin tai yleensä vain jonnekin - tämä on suurimpana syynä siihen, että Helvetin olennot eivät syöksy jatkuvana virtana ulos muualle Luomakuntaan. Ainoastaan mahtavammat olennot pystyvät tahtomaan sellaisella voimalla, että pystyvät menemään muualle. Useimmat eivät koskaan ole käyneet edes toisaalla, eivätkä siis osaa pyrkiä muualle kuin "pois", mikä ei riitä. Ylimykselle tällainen ei ole ongelma, vaikka se tekeekin suunnistuksesta hankalaa ja potentiaalisesti vaarallista ilman opasta tai tarkempaa omaa tietoutta Helvetistä.

Helvetin asujaimisto

"Demoni" tarkoittaa varsinaisesti vain henkeä, jollaisia koko Luomakunta on täynnä, mutta on yleisesti muodostunut merkitsemään nimenomaan niitä henkiä jotka ovat siinneet Helvetissä tai sen vaikutusalueilla. Vielä tarkemmin, näistä hengistä vain ne, jotka osoittavat kykeneväisyyttä suunnitelmalliseen pahantahtoisuuteen pelkän silmittömän raivon sijaan, ovat tyypillisemmin "demoneiksi" kutsuttuja olentoja, vaikka periaatteessa kaikki Helvetin laita-alueiden loputtomat hirviöt ovat samaa alkuperää ja siten tietyllä tavalla samaa kategoriaa. Näiltä hirviöiltä kuitenkin puuttuu tietty motivaatio nousta ja levittää omaa näkemystään tai valtaansa rajattua reviiriään kauemmaksi. Monet demonit korostavatkin olevansa tiettyä "linjaa", eräänlaista demonikansaa tai -tyyppiä, erottuakseen näistä "katkeruudettomista" tahtovana ja ymmärtävänä olentona jolla on periaatteellinen mahdollisuus alistaa muut omaan valtaansa.

Langenneet ja demonit

Merkittävin jakolinja Helvetissä on nähtävissä langenneiden ja demonien välillä. Siinä missä demonit - näin kerrotaan - sikisivät olevaisuuteen rajamailla minne Taivaan kauneus ei yltänyt mutta missä Luomakunta ei vielä loppunut, langenneet tulivat sinne ensimmäisen ajan päättyessä Taivaasta syöstyinä. Luciferin johtamana langenneet levittivät sanaa Taivaasta, joka ei ollut tehnyt suurta vääryyttä pelkästään suuruudesta syöstyjä enkeleitä vaan myös unohdettuja demoneita kohtaan, ja istuttivat katkeruuden ja vihan kaikkia ylempänä eläviä joita kauneus ja täydellisyys kosketti ja joista hierarkiassa tänäkin päivänä huolehditaan samalla kun Helvetti unohdetaan.

Demonit eivät kuitenkaan olleet pelkästään hallittavaa massaa. Monet demoneista eivät ottaneet sanomaa muuna kuin tunkeutujien propagandana - vaikka heistäkin useimmat ovat myöhemmin omaksuneet käsityksen Helvetin yläpuolisista alueista joita sietää vihata - mutta suurimmat heistä nousivat langenneita vastaan tasavertaisina. Vaikka langenneet ovat selvästi mahtavampia kuin enemmistö demoneista, demonien kuninkaat ja suurruhtinaat lukeutuvat Luomakunnan mahtavimpiin olentoihin Aaronin käärmeiden sekä ensimmäisen kehän enkeleiden ohella. Nyt sekä langenneet että lankeamattomat hallitsevat alati sotivia Helvetin valtakuntia, joita alkuperävihan lisäksi jakavat eri käsitykset koodista.

Langenneet toivat käsityksen korruptiosta: että se mikä on kaunista, parempaa, oikeudenmukaista, tai muutoin ylempien maailmojen Taivaasta säteillyttä vaikutusta, on korruptoitava ja vääristettävä. Langenneiden tulkinta (yleensä) perustuu vihaan ja katkeruuteen Taivasta kohtaan, ja kohdistuu tuottamaan kärsimystä niille jotka edistävät Taivaan asiaa (vaikka vain näkemällä kauniin tavoiteltavana). On kiistanalaista, oliko Helvetissä imperaattoreita ennen lankeemusta, mutta ainakin nykyisten demoni-imperaattorien tulkinta korruption koodista painottuu rakenteiden murskaamiseen ja muiden alistamiseen henkilökohtaisen vallan rakentamiseksi, ja Taivas on heille vain yksi vihollinen muiden joukossa (vaikka perinteisen henkilökohtainen sellainen). Suhtautuminen ihmisiin on täten myös erilaista. Langenneet pyrkivät yleensä saamaan korruptoituneita sieluja tehdäkseen näistä korruption esimerkkejä ja ruumiillisia korruption levittäjiä. Demonit ovat vähemmän kiinnostuneita tästä, joskin voivat yrittää hankkia sieluja kauppatavaraksi tai omiin muihin tarkoituksiinsa. Koska kaikki demonit ovat "luonnonhenkiä" jotka ovat ottaneet muodon (siinä missä useimpien maailmojen tietoiset olennot ovat henkiä joille tavallinen maailma antaa muodon), korruptoituneen sielun pystyy muokkaamaan demoniksi jos sielu itse tähän pyrkii (tietoisesti tai tiedostamattaan) - tämä on lili/m.

(Viimeistään) lankeemuksesta lähtien suurin osa Maailmanpuun juurien lähialueista on ollut valtakuntien aluetta, niin sanottua ydinhelvettiä kaupunkeineen ja feodaalista yhteiskuntaa muistuttavine rakenteineen. Täällä langenneiden harvat, mutta vahvat valtakunnat ovat lähimpänä ylös vieviä teitä ja reittejä, koska erityisesti heidän tavoitteensa on jonakin päivänä murskata Taivaan portit ja valtaistuimet. Lukuisat demoniherrojen hallitsemat valtakunnat heikoimmista mahtavimpiin ovat jakautuneet ikuisten vihanpitojen ja väliaikaisten liittosuhteiden mukaan alati vaihtuviin faktioihin, jotka kasvaessaan uhkaavan suuriksi järsitään kaikkien toimesta pian alistettaviin mittoihin. Laita-alueilla avautuvat loputtomat autiomaat missä tunkeutujien tapoja ja näkemyksiä hyväksymättömät demonit ovat hajaantuneet lähinnä niille alueille missä jopa (järjellisille) demoneille vihamielinen ympäristö antaa siihen mahdollisuuden. Vain Helvetin päättymätön keskinäinen vihanpito (sekä se, että suuri osa laita-alueiden olennoista ei ole kiinnostunut ulottamaan pahantahtoisuuttaan reviirinsä ulkopuolelle) estää sitä muodostamasta Luomakunnan suurinta mahtia joka kykenisi murskaamaan langenneet ja marssimaan luultavasti Taivaan porteille asti, ja ehkäpä niiden läpikin.

Demonilinjoja:

 • rakshasa, eri sukuja (Dakshesh sukua Padma)
 • bon(eh)/im (ravunnäköiset rakentajat)
 • shedim (aineeton henki joka kiinnittyy jumalallisen pahantahtoisuuteen, kasvaa sen voimasta ja luo fyysisen muotonsa edistääkseen sitä)
 • nephilim (ihmisten ja vanhojen demoneiden / jumalien ? jälkeläisiä)
 • delailim (viettelijä kuten Neveste suvuton)
 • demerrim (jonkun sortin taistelijademoni, punainen)
 • teraph/im ("false gods")
 • sheqer/im ("deceivers")
 • repha(h)/im ("weakeners")
 • malak(he)/im habbalah ("avengers of evil")
 • memun(eh)/im ("appointed ones")
 • gibbor(eh)/im ("mighty ones")
 • en(eh)/im ("terrors", Silent Hill -henkisiä vääristyneitä flesh-demoneita)
 • mastin/im ("accusers")
 • mazzik/im ("harmers of man", demoneja luonnossa?)
 • dibbuk/im (infernal ghosts/possessors)
 • ru(ach)/chin (vermin, spirits of misfortune)

Langenneita:

 • abaddon (langennut tuhon enkeli)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped