Eksyneen Kuun Elasha

Sex Elf Ranger (Urban/Sable company marine) 15
Neutral Good Medium Humanoid (elf)
Player FranKc


Init +5, roll twice - take better
Senses Perception +29, +7 to spot traps, low-light vision


AC 27, touch 17, flat-footed 23; (+10 armor, +5 Dex, +2 deflection) AND (+5 barkskin, +1 haste)
hp 153 (15d10+15fcb+30con+15toughness)
Fort +16, Ref +19, Will +15
Special Defenses +2 against enchantment spells and effects, Evasion


Speed 30ft, 40ft w. longstrider
Melee +1 mithral rapier +21/+16/+11 1d6+4 (18-20)
Melee +1 human bane rapier v. humans +27/+22/+17 1d6+10+2d6 (18-20)
Melee mwk ECB +21/+16/+11 1d10+5 (18-20)
Melee mwk sap +21/+16/+11 1d6+3 non lethal x2
Ranged +5 longbow +25/+20/+15 1d8+8 x3
Ranged +5 longbow deadly aim +21/+16/+11 1d8+16 x3
Ranged +5 longbow rapid shot +23/+23/+18/+13 1d8+8 x3
Ranged +5 longbow rapid shot w. deadly aim +19/+19/+14/+9 1d8+16 x3
Special Attacks favored enemy: outsider evil +4/+4
Special Attacks favored enemy: humanoid human +6/+6
Special Attacks favored enemy: undead +2/+2
Special Attacks favored enemy: gnome +2/+2
Special Attacks MUISTA MANYSHOT!!!11
Special Attacks point-blank shot: +1/+1
Special Attacks deadly aim: -4/+8
Special Attacks power attack -4/+8|-4/+12


Spells prepared CL 12
1st (4/day) — spells Aspect of falcon, Longstrider, Feather step, Resist energy (30)
2nd (3/day) — spells Barkskin (+5) x3
3rd (3/day) — spells Instant enemy (2), Grtr. magic fang (+2 on one/+1 on all)
4th (2/day) — spells Animal growth, Freedom of movement


Str 14 (16), Dex 18 (20), Con 13 (15), Int 12, Wis 14 (18), Cha 10
Base Atk +15; CMB +18; CMD 35
Feats weapon finesse, rapid shotb, point-blank shot, precise shot, improved precise shotb, deadly aim, power attack, manyshotb, quickdraw, boon companion, pin-point targetingb, toughness
Skills
Skill points per level: class 6, int 1, campaign 2
(ACP -1, bah)

 • Acrobatics +8 (3)
 • Climb +7 (1)
 • Disable device +23 (+30 vs. traps) (+2 w. mwk tools) (15)
 • Handle animal +15 (+19 if Astraios) (15)
 • Heal +11 (4)
 • Intimidate +5 (1)
 • Knowledge: dungeoneering +5 (1)
 • Knowledge: geography +5 (1)
 • Knowledge: local +19 (15)
 • Knowledge: planes +12 (11)
 • Perception +29 (+36 vs. traps) (15)
 • Profession: soldier +8 (1)
 • Ride +20 (+27 if Astraios and using Sable Company Elite Saddle) (12)
 • Sense Motive +23 (15)
 • Sleight of hand +9 (1)
 • Spellcraft +5 (1)
 • Stealth +18 (10)
 • Survival +22 (10)
 • Swim +7 (1)

Torstaisin
+2 to bluff and diplomacy against citizens of Korvosa
Mark of the sphere walker: +4 to perception
Trapfinding: An urban ranger adds 1/2 her level to Perception skill checks made to locate traps and to Disable Device skill checks. An urban ranger can use Disable Device to disarm magic traps.
+7 to survival while tracking
+6 to Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive, and Survival with humans; +4 with evil outsiders, +2 the undead and gnomes
Traits Missing child: +1 to will, Suspicious: Sense motive class skill and +1
Languages Taldane, Elven, Sylvan
SQ

 • Elves are immune to magic sleep effects and gain a +2 racial saving throw bonus against enchantment spells and effects.
 • Envoy: (replaces elven magic) gain the following spell-like abilities once per day: comprehend languages, detect magic, detect poison, and read magic. CL equals your character level.
 • You gain a +2 bonus on Ride checks made when riding your hippogriff companion, and whenever you are within 20 feet of your hippogriff, it gains a +2 morale bonus on all saving throws made against fear effects.
 • Animal companion Astraios, a sable company bred hippogriff
 • Quarry

On person explorers outfit, cloak of resistance +4, Belt of Physical Perfection +2, +1 human bane rapier, +1 light fortification mithral breastplate (+4 w. magic vestment), +1 mithral rapier, ring of prot. +2, +5 adaptive composite darkwood longbow (str +1), mwk elven curved blade, kukri, mwk sap, light hammer, light pick, belt pouch, spell component pouch, acid flask, alchemist's fire, potion of CMW, potion of CSW (3), potion of lesser restoration, lenses of detection
In backpack chalk, crowbar, fish hook, flask, flint & steel, grappling hook, ink, inkpen, mirror, paper (5), rope, sack, sewing needle, shovel, soap, mwk thieves' tools, torch (3), waterskin, whetstone
Wealth 13gp
Encumbrance 43 lb. without backpack, 78 lb. with backpack (50 lb. light/100 lb. medium/150 lb. heavy)
ARROWS

 • silver blanch 20
 • cold iron 20
 • blunt 20
 • regular 43
 • adamantine 1
 • ghost touch 10

Notes

Nyt teki jo kipeää...
Killsteal!
Rottia Korvosan huipulla! Tälle on tehtävä jotain...
Ehkä minulla on vielä annettavaa Korvosalle. Ei tällaisina aikoina saa luopua, vaikka se helppoa olisikin.
Kaiken hyvän nimeen, auttakaa minua! Kapinen rikollinen nimeltään Lamm on kaapanut lapseni.

Elasha on asunut Korvosassa pitkään ihmisten mittapuulla. Vuosia sitten hän viihtyi luonnon helmassa kuten haltiat yleensä. Korvosan kaupunki kuitenkin sai hänet asettumaan sivistyneeseen ympäristöön. Liekö syynä ollut uljaat hevoskotkat liitelemässä Korvosan taivaalla, vilkas kosmopoliittinen elämä vai lyhyen ja kiihkeän elämän elävät ihmiset. Elashalle itselleen sillä ei ole ollut väliä enää aikoihin. Ihmisten parissa viihtyvien haltioiden tapaan on hänkin tuottanut yhden puolhaltialapsen ihmisen kanssa. Liitto oli onnellinen, mutta ihmisten elinkaaren takia kovin lyhyt. Lapsi ei ehtinyt edes teini-ikään ennen kuin jäi yksinhuollettavaksi Elashalle. Elasha ei itse ymmärrä tai koe osaavansa kasvattaa lapsia, mutta onnekseen haltioiden lähetystöllä on kokemusta puolhaltialasten kasvattamisesta. Työt Mustassa Komppaniassa vievät Elashan ajasta valtaosan joka tapauksessa.
Vaan yllättäen hän saa viestin: lapsi kadonnut vaikka oli ollut vain leikkimässä tovereidensa kanssa erään torin kulmalla tuttuun tapaan. Kaarti ei osannut auttaa, vaikka lupasivatkin ilmoittavansa jos jotain kuulevat. Elashan oli jätettävä velvollisuutensa Mustan Komppanian riveissä sikseen ja syöksyttävä kaduille. Kiihkeän hakemisen jälkeen sai hän ongittua tietoonsa vihdoin nimen: Gaedren Lamm.
Epäonnistuneen pelastusreissun aikana Elasha törmäsi kuin sattuman kaupalla vanhaan tuttuunsa Shalheiraan sekä kahteen erikoiseen ihmiseen; nuoruuden hybristä ja kiimaa poteva Moros sekä epävarma Bellgold. Ensimmäinen kehuskelee itseään mieluusti, jälkimmäinen on hiljaisempi. Molemmat ehtivät pelastaa Elashan hengen kaartin marsalkan antamilla tehtävillä. Komppaniasta Elasha käännytettiin pois, joten itsensä kiireisenä pitäminen Korvosan edun nimissä tuntui hyvältä ajatukselta surutyöksi. Luukas on ilmeisesti kuollut, vaikkakin Elasha vielä hiljaisuuden vallitessa rukoileekin pojan löytymistä. Shalheirakin menehtyi, kun epäkuolleet hirviöt mestarinsa komennuksessa saivat seurueen ajettua nurkkaan. Elasha virui lähellä kuolemaa epäkuolleita komentaneen olennon vankikuopassa. Ajantajun hukannut haltia havahtui kuitenkin taistelun ääniin: Moros ja Bellgold olivat palanneet lisävoimien kanssa!
Kuningattaren järjestämän julkisen teloituksen sekasorron aikana Elasha tovereinen estivät Mustaa Jaakkoa pakenemasta kuninkaan murhasta tuomitun Trinian kanssa. Taidonnäyte ilmeisesti teki vaikutuksen Komppanian ylempiin upseereihin, sillä Elasha otettiin takaisin Komppanian palvelukseen. Joskin kaartin marsalkan alaisuudessa. Pikkuseikka oikeastaan.
Kauaa ei Korvosa ehtinyt olla rauhassa kuitenkaan.


Levelointi- ja feattiaprikointia:
1: Weapon finesse + 1st favored enemy (human), track, wild empathy
2: Rapid shot
3: Point-blank shot + Trapfinding + Favored Community
4: +1 DEX + Hunter's bond (hippogriff)+ Ranger's spells
5: Precise shot + 2nd favored enemy (undead)
6: Improved precise shot
7: Deadly aim
8: +1 STR + 2nd Favored Community + Swift tracker
9: Power attack + Evasion
10: Manyshot + 3rd favored enemy
11: Quickdraw + Quarry
12: +1 WIS + Blend In
13: Boon companion + Favored Community
14: Combat style feat: Far shot/Pinpoint targeting/Shot on the run
15: Toughness + 4th favored enemy
16: +1 CON + Improved evasion
17: Invisibility Trick\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped