Oscar "Runokki" Jules Indigo Florian Antonio von Fellbloom
Half-Elf Bard 2
Pronouns he/him
Alignment Chaotic Good
Background Noble


Init +2
Senses Passive Perception 10; Darkvision


AC 13 (11+2)
hp 15
Saves: Dexterity +4 , Charisma +5
Special Defenses


Speed 30'
Melee Rapier +4, (1d8+2)
Melee Dagger +4 (1d4+2)
Ranged


Spell Slots (3)
1st : Healing Word, Thunderwave, Detect Magic, Charm Person, Dissonant Whispers
Cantrips: Vicious Mockery, Blade Ward


Str 8, Dex 14, Con 12, Int 16, Wis 10, Cha 16
Prof.+2
Feats
Skills Acrobatics +4, Deception +5, Investigation +5, History +5, Performance +5, Persuasion +5, Sleight of Hand +4
Languages Common, Elvish, Halfling, Celestial
Other proficiencies: lute, bagpipes, fiddle, playing cards
Features and traits Spellcasting, Bardic Inspiration (1d6 /3 day), Song of Rest (d6), Jack of All Trades


On person Rapier, Dagger, Lute, Fine clothes, Leather Armor (10 lbs), Clockwork Amulet
In backpack bedroll, 2 costumes (8 lbs), 5 candles, 5 d. rations, waterskin, disguise kit (3 lbs), mess kit (1 lbs) 2 bars of soap, perfume, healer's kit (3 lbs), signet ring, scroll of pedigree, ink pen, ink (1 ounce), charcoal, leather-bound journal, playing card set
Backpack weight 15/30 lbs
Wealth 26 gp, 2 sp, 2 cp


Background information:

  • Suvunsa 12. perijä, tällä hetkellä jonkin pienen paikan varakreivi.
  • Lukuisia sisaruksia ja serkkuja, on itse nuorin lapsista.
  • Olisi voinut jäädä asumaan mukavasti porukoidensa hoiviin, mutta lähti opiskelemaan bardiksi, koska rakastaa musiikkia ja tarinoita.
  • Opiskeli bardiksi Ikikesässä, ja opiskeluidensa aikana pyrki samaistumaan ns. alempien luokkien elämään laskemalla elintasoaan (niin kuin monet muutkin opiskelijat).
  • Haluaa tulla kuuluisaksi laulamalla tarinoita suurista sankareista.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped