Akhros Hurme

Viimeinkin jäteistä puhe! Miekkanikin jo tylsistyy örkkeihin.

Male Human Fighter(Titan fighter) 1 / Bloodrager(Bloodrider, Primalist) 5
CN Medium Humanoid(human)
Player Filadeus
Favored Class Bloodrager


Init +1
Senses Perception +11


AC 20, touch 11, flat-footed 20; (+9 armor, +1 deflection)
hp 52(6d10+6+5) (+12 hp when BR)
Fort +7, Ref +2, Will +3
Special Defenses
Heart of the Wilderness +3(+5 CON checks to stabilize), Bloodrage(+2 Will, +4 CON, -1 AC, +1 to saves), Enlarge Person(-1 AC, -2 DEX), Combat Expertise(+2 AC), Fighting Defensively(+3 AC), Righteous Might(-2 Dex, +4 CON, +2 Natural armor, DR 5/good), Blood Sanctuary +2,


Speed 20 ft. (30 ft.)
Melee +1 Keen Greatsword +11/+4, 2d6+13/17-20/x2, S PA+TH
Melee +1 Keen Greatsword +13/+6, 2d6+16/17-20/x2, S PA+TH+BR
Melee +1 Keen Greatsword +13/+6, 3d6+17/17-20/x2, S PA+TH+BR+EP
Melee +1 Keen Greatsword +14/+7, 3d6+19/17-20/x2, S PA+TH+BR+RM
Melee Lance +10/+3, 1d8+12/x3, P PA+TH
Melee Gauntlet +10 1d3+8, B PA
Ranged +1 Longbow +8/+3, 1d8+1, P, 100'
Ranged Sling +7, 1d4+4, B, 50'
Special Attacks
Power Attack -2/+4, Combat Expertise +/-2, Deadly Aim -2/+4, Bloodrage(STR +4), Enlarge Person(STR +2, -1 to attack), Fighting Defensively(-4 to attack), Destined Strike +2(3/day), Scabbard of Honing(+1 damage), Righteous Might(STR +4)


Spells known(CL 4; concentration +6; ASFC 40%)
1st (2/day, DC 13) — Enlarge Person, True Strike, Long Arm


Str 19, Dex 13, Con 12, Int 14, Wis 14, Cha 15
Base Atk +6; CMB +10; CMD 22
Feats Exotic Weapon Proficiency(Bastard sword), Mounted Combat, Furious Focus, Ride-By Attack, Eschew Materials
Skills ACP (-6)
Acrobatics +7[3], Climb +8[1], Diplomacy +12[6], Handle Animal +7[2], Intimidate +11[6], Know(Arcana) +6[1], Know(Dungeon) +6[1], Know(Eng) +6[1], Perception +11[6], Ride +10[6], Spellcraft +6[1], Survival +9[1], Swim +8[1]
Traits Giant-Blooded, Influence(Diplomacy)
Languages Common, Giant, Orc
SQ Giant Weapon Wielder(Ex), Heart of the Wilderness +3, Mounted Combat(1/round), Bloodrage(13/day), Destined Strike +2(3/day)(Su), Fast Rider(Ex), Blood Sanctuary +2(Su), Feral Mount(Ex)


On person Explorer's Outfit (8 lbs. 0 gp),mwk large Bastard sword (12 lb. 370 gp), +1 Longbow (3 lbs. 2375 gp), Sling (0 lb. 0 gp.), Arrows x20 (3 lbs. 1 gp), Sling Bullet x10 (5 lbs. 1 sp), Uskroth's Armor (100 lbs. 11 350 gp), Pathfinder's Kit (22.5 lbs. 12 gp), Scabbard of Honing(1 lb. 500 gp), Heavyload belt(3 lbs. 2000 gp), Ring of Protection +1(2000 gp), Lance(10 lbs. 10 gp), Gorum's Thorn(8 lbs. 12 350 gp)
Wands -
Potions CMW[2], Alchemist Fire[2], Magic Weapon[2], CLW[2]
Wealth 32 093gp
Encumbrance ~150 lbs. with backpack (100 lbs. light/200 lbs. medium/300 lbs. heavy) with heavyload belt (348 lbs. light/699 lbs. medium/1050 lbs. heavy)


Notes

Leveling Plan
1. Fighter (Exotic Weapon Prof(Bastard sword), Mounted Combat))
2. Bloodrager
3. Bloodrager (Furious Focus, +1d10 hp, +6 sp, +1 bab, +1 fort)
4. Bloodrager (+1 STR, +1d10 hp, +6 sp, +1 bab, +1 REF/WIll, Blood Sanctuary)
5. Bloodrager (Ride-By Attack)
6. Bloodrager (+1d10+2 hp, 6 sp, +1 bab, +1 1st level spell known, Animal Companion Link(horse?, hp 13, AC 14, 50ft), Feral Mount)
7. Bloodrager (Leadership, Spirited Charge)
8. Bloodrager (+1 STR)
9. Bloodrager (Raging Vitality?, Reckless Abandon, Ferocious Mount)
10. Bloodrager
11. Bloodrager (Critical Focus)
12. Bloodrager (+1 DEX)
13. Bloodrager (Staggering Critical, Combat Reflexes, Greater Ferocious Mount, Come and Get Me)
14. Bloodrager
15. Bloodrager (Raging Brutality?)
16. Bloodrager (+1 CHA, Improved Initiative/Metamagic feat)
17. Bloodrager (Stunning Critical)

Aikanaan 300 vuotta takaperin, kun Viimeisen Muurin ristiretkeläiset työnsivät örkkejä syvälle takaisin maillensa ja perustivat Laumalinjan muuriksi puolustamaan takaisinvallattuja alueita, ristiretkeläisten joukossa liikkui valtava soturi, jopa jättien kokoinen, suuren miekkansa Hurmeen kera. Hän ei muuta nimeä kantanut kuin miekkansa nimeä ja tästä verenpeittämästä nimestä hänet onkin jääty tuntemaan. Tarinan mukaan hän oli laskeutunut korkeilta vuorilta miekkansa kera, missä kenenkään ei pitänyt elävän, mutta harva enää totuutta tietää näin kaukaisista ajoista. Joka tapauksessa Laumalinjan murruttua aika piankin pystytyksen jälkeen Hurme kieltäytyi perääntymästä ja yhdessä muiden sotureiden sekä viljelijöiden kera hän asettautui puolustamaan Verikukkulaa minne he lopulta perustivatkin Trunaun kylän. Ensimmäiset vuodet Hurme johti kylän puolustusta jatkuvilta örkkihyökkäyksiltä ja perusti perheenkin jopa kylään. Ajan myötä kuitenkin örkkien hyökkäykset vaimenivat, mutta Veri yhä jatkoi soimistaan Hurmeen korvissa. Eräs yö hän marssikin Hurmeensa kera yön pimeyteen eikä koskaan palannut. Monet uskovat että hän lähti viimeiselle marssille kohti örkkien sydänmaita. Jotkut myös arvelevat että hän palasi vuorille mistä tulikin, mutta kukaan ei tiedä.

Hurmeen jälkeläiset ovat tästä lähtien eläneet Trunaussa ja toimineet usein kylän päällikköinä, neuvoksina tai vartioston komentajina. Taistelut ovat kuitenkin aina kutsuneet heidän vertansa ja Hurmeen suvusta onkin enää jäljellä yksi nuori mies.

Akhros Hurme kantaa kunnialla sukunsa perimää. Kylässä ei voi olla huomaamatta pään verran muita pitempää komeaa miestä, jolla on pitkälle selkäänsä ulottuva korpinmusta tukka, josta kuitenkin voi löytää karmiinin värisiä sävyjä. Huomaamatta ei myöskään jää hänen hieman pronssin kiiltoinen ihonsa täällä muuten enimmäkseen vaalean väen keskuudessa, sekä hänen silmiensä pistävän kirkas vihreä väri. Nämä kaikki ovat hänen esi-isiensä veren perimää, mistä hänen sukunsa tunnetaan.

Akhros itse on kylän väen keskuudessa pidetty mies ja hyvällä tuulella erinomaista seuraa. Ikävä kyllä joskus hänen tuulensa vaihtelee ja hänen vetäytyessä syrjään omiin synkkiin mietteihinsä on häntä parempi olla häiritsemättä. Kylän johdossa kuitenkin arvostetaan hänen taistelutaitojansa sekä johtajan kykyjänsä. Hänen sukunsa pitkää historiaa kylässä ei myöskään ole unohdettu. Akhros onkin komentanut jo joitain partioretkiä ja uskotaan että hänestä on kasvamassa vähintäänkin uusi komentaja vartiostolle ajan myötä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped