Säännöt

(:num:)

Synopsis

Perusmekaniikka on Alkaja 3.2/3.3 linjan mukainen ja käyttää OREa.

  • Noppapool on lahja+taito tai lahja+tausta
  • Jokainen karmapiste antaa käytettäessä kovan 10:n. (Hard dice)
  • Jos pool ylittää 10:n nopan, on jokainen ylittävä noppa mestarinoppa, jonka silmäluku valitaan etukäteen. (Master dice)

Tämä siksi että haluan kokeilla OREa (alkuperäinen peli käytti storytelleriä).

Taikuus toimii kuten magessa, paradox on saastaa, pathit ovat alkajan. pool on aina tahto+path.

Elementtivoimat toimivat kuten disciplinet vampiressa.

Hahmo

Lahjat

Kuolevaisten lahjakkuus on aina yhden ja viiden välillä.

AsteikkoKuvaus
0Lahjaton
1Heikko
2Tavanomainen
3Lahjakas
4Sankarillinen
5Tarumainen
6Myyttinen
7Taivaallinen

Lahjat kuvaavat hahmon kykyä toimia ja kehittyä tietynlaista lahjakkuutta vaativissa tilanteissa. Hahmon lahjakkuus ei välttämättä ole noussut pintaan ennen saagan alkua, joten hahmon lahjakkuus voi poiketa huomattavasti siitä millainen hahmo on saagan alussa.

Pelaaja saa 20 pistettä hahmon lahjoihin käytettäväksi. Ylijäävät hahmopisteet siirtyvät taitojen ostamiseen. Jokaisen hahmon lahjakkuuden tulisi olla vähintään yksi ja enimmillään 6.

Tarkkuus kuvaa hahmon kykyä tarkkutta, motoriikkaa ja nopeaa toimintaa vaativissa tilanteissa.

Sisu kuvaa hahmon kyvykkyyttä toimia pitkäjänteisesti ja luovuttamatta kovassa ja haastavassa tilanteessa. Sisun käyttö lahjana on sopivaa tilanteissa, joissa hahmo ei voi olettaa selviytyvänsä tai joissa vaaditaan suuria ruumiilliisia ponnistuksia.

Luonne eli persoonallisuus kuvaa hahmon lahjakkuutta toimillaan erottua joukosta ja olla erikoinen, niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Omaperäisyyden käyttö lahjana on sopivaa taiteellista lahjakkuutta tai erikoista toimintaa vaativissa tilanteissa.

Palo kuvaa hahmon lahjakkuutta karismaa ja olemusta vaativissa teoissa. Palon käyttö on sopivaa tilanteissa, joissa hahmon karismalla ja olemuksella on paljon merkitystä tilanteen lopputulokseen.

Mieli kuvaa hahmon päättelykyä ja ajattelun voimaa. Mielen käyttö lahjana on sopivaa tilanteissa joissa hahmo joutuu kehittämään jotain uutta tai päättelemään asioita.

Tuntuma kuvaa hahmon lahjakkuutta toimissa, jotka vaativat soveltamista ja tilanteen ymmärtämistä. Tuntuman käyttö lahjana on soveltuvaa tilanteissa, joissa on jotain hahmolle tuttua.

Tahto kuvastaa hahmon ymmärrystä ja tietoa siitä mitä on ja miksi toimii ja tekee mitä tekee. Tahto eroaa halusta sillä merkittävällä tavalla että tahto on itsetietoinen ja harkitseva. Tahdon käyttö lahjana on soveltuvaa tilanteissa, joissa hahmo on täysin tietoinen teoistaan, ja aikoo tehdä ne riippumatta seurauksista. Hyvä esimerkki tälläisestä tilanteesta on maailman muuttaminen korkean taikuuden avulla.

Taidot

TaitoTaso
0Taidoton
1Oppilas
2Kisälli
3Mestari
4Suurmestari
5Tarumainen
6Myyttinen
7Taivaallinen

Hahmon taito mittaa sitä miten hyvä hahmo on jonkin tyylisissä teoissa. Taidot ovat siis ominaisuuksia, jotka usein näkyvät hahmosta ulospäin tai vaikuttavat hahmon jokapäiväisessä elämässä.

Hahmon taidot on jaettu niiden kohtaustyylien mukaan, missä taitoja voi käyttää. Kun palaaja haluaa käyttää hahmonsa taitoa jossakin kohtauksessa, on hänen voitava perustella taidon tyylin sopivan tilanteeseen. Esimerkiksi taistelutyylin taitoa ei voi käyttää tilanteessa johon ei liity taistelu, eikä luovaa taitoa kesken käsirysyn.

Pelaaja voi käyttää (alaspäin pyöristäen) puolta hahmon jonkun tyylin taidosta "yleisenä" tyyliin sopiviin kohtauksiin käytettävänä taitona.

Taistelutaidot pitävät sisällään kaikki tyylisuunnat ja tavat joilla hahmo on opetellut selviämään taisteluista ja väkivaltaisista tilanteista.

Luovat taidot pitävät sisällään kaikki taidot joita voi käyttää tilanteissa joissa käytännön tai teorian luovista, taiteellisista tai teoriallisista taidoista on hyötyä. Korkean taikuuden rituaalit perinteisimmillään kuuluvat tähän ryhmään.

Tekniset taidot käsittävät kaikki sellaiset taidot, joiden käyttäminen on luonteeltaan tekniikan tai ykinkertaisen sääntöjen soveltamista.

Kaupunkilaistaidot pitävät sisällään kaikki urbaanin selviytymisen ja sosiaalisen kanssakäymisen käsittävät taidot.

Erätaidot pitävät sisällään kaikki luonnossa selviytymisen ja luonnon hyödyntämiseen soveltuvat taidot.

Kurinalaisuus kuvaa hahmon henkistä kestävyyttä, voimakkuus tämän kykyä kantaa ja kuljettaa esineitä ja nopeus hahmon liikenopeutta.

Rajoitteet kurinalaisuus, voimakkuus ja nopeus toimivat kuten taidot. Ne määrittävät hahmon fyysisen ja henkisen kykyjen rajoja.. Rajoitteita käytetä haittaamaan pelaamista vaan ovat ongelmatilanteiden selvittämistä varten.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped