Tescelin Tuser

Male Halfling Druid (wolf shaman) 5 (+5 hp)
Neutral Small Humanoid
Player FranKc (71232)
Game Tear's at Bitter Manor


Init +2 (+2dex)
Senses Perception +13, (low-light with transformation/wild shape)


AC 18, touch 13, flat-footed 16; (+2 dex, +5 armor, +1 size)
hp 43 (5d8 + 10 con + 5 fcb)
Fort +8 (con +2, Druid +4, halfling +1, cloak +1)
Ref +5 (dex +2, Druid +1, halfling +1, cloak +1)
Will +9 (wis +3, Druid +4, halfling +1, cloak +1) +2 racial against fear
Special Resist nature's lure: +4 bonus on saving throws against the spell-like and supernatural abilities of fey


Speed 30ft, with armor 30ft (fleet of foot)
Melee +1 Scythe +8 (1d6+5/x4) PA +7 (1d6+8/x4)
Melee Cold iron scimitar +7 (1d4+4/18-20 x2) PA +6 (1d4+7)
Melee Club +7 (1d4+4/x2) PA +6 (1d4+7)
Ranged Sling +6 (1d3+3/x2) DA +5 (1d3+5)


Spells usually prepared (CL 5, Concentration +8)
3rd (2/day) (DC 16)- spells Greater magic fang, CMW
2nd (3/day) (DC 15)- spells Barkskin, Barkskin, Resist energy
1st (4/day) (DC 14)- spells Longstrider, Shillelagh, Faerie fire, Obscuring mist
Orisons (4/day) (DC 13) — spells Create water, Light, Stabilize, Detect magic
Spells to consider

 • 3rd: Grtr magic fang, Prot from energy,
 • 2nd: Bull's Strength, Barkskin, Resist energy
 • 1st: CLW, Faerie Fire, Longstrider, Obscuring mist,

Str 16 (14), Dex 15, Con 14, Int 12, Wis 16 (14), Cha 10
Base Atk +3; CMB 5; CMD 17
Feats

 • Natural spell
 • Cautios fighter: When fighting defensively or using total defense, your dodge bonus to AC increases by 2
 • Blundering defence: Whenever you fight defensively or use the total defense action, allies gain a luck bonus to AC and CMD equal to 1/2 the dodge bonus you gain from the action you are taking. Allies only gain this bonus while they are adjacent to you.

Skills acp -1 (not included)

 • Acrobatics +5 (3)
 • Appraise +1
 • Bluff +0
 • Climb +7 (1)
 • Diplomacy +0
 • Disguise +0
 • Escape artist +2
 • Fly +2 (0)
 • Handle Animal +8/+12 if Herka (3)
 • Heal +7 (1)
 • Knowledge(geography) +6 (1)
 • Knowledge(nature) +11 (4)
 • Perception +13 (5)
 • Ride +6 (1)
 • Spellcraft +5 (1)
 • Stealth +6
 • Survival +10 (2)
 • Swim +7 (1)

Traits Devotee of the Green: +1 trait bonus on Know (geography) and Know (nature)
Languages Common, Halfling, Druidic, Sylvan
SQ Wildshape (1/day), Narure bond: animal companion: wolf named Herka, Share spells, Spontaneous casting, Trackless step, Wild empathy +5, Totem Transformation, Woodland stride,


On person: Traveler's outfit, +1 leather lamellar, Belt of giant strenght +2, Headband of inspired wisdom +2, Cloak of resistance +1
In backpack/saddle bags/Herka: animal feed (5 days), belt pouch, blanket, flint and steel, holly, mistletoe, iron pot, mess kit, soap, spell component pouch, torches (10), trail rations (5 days), waterskin, rope, sack, acid flask (2), alchemical fire (2), holy water (2), antitoxin, everburning torch, healer's kit, Pathfinder chronicle (geography), Pathfinder chronicle (nature), exotic military saddle
Encumbrance


Wondrous Items

 • Head
 • Headband +2 wisdom
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders Cloak of resistance +1
 • Chest
 • Body
 • Armor +1 leather lamellar
 • Belt +2 strength
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Notes
Budjettilaskenta 10500gp

 • Ei-maagiset kamat yht. 664gp
 • Belt of giant strength +2 by w00-d47 2000gp (Tescelin)
 • Belt of giant strength +2 by w00-d47 2000gp (Herka)
 • Headband of inspired wisdom +2 by w00-d47 2000gp (Tescelin)
 • Wand of mage armor (49/50) by w00-d47 375gp (w00-d47)
 • Cloak of resistance +1 500gp by w00-d47 (Tescelin)
 • Pearl of power I 500gp by w00-d47 (Tescelin)
 • +1 Scythe 1318gp by w00-d47
 • +1 leather lamellar 710gp by w00-d47
 • clw wand (46/50) by w00-d47 375gp

Saldo 10268gp


Pelissä käytetty raha: (alkubudjeti 232gp)

 • Peli 1: Mwk thieve's tools 50gp, Remove deafness 150gp. Saldo ennen loottijakoa 32gp

Tulevaisuus

 • lvl6:
 • lvl7:
 • lvl8:

Taustatarinaa.
Tescelin varttui veljensä Wilhelmin kanssa orpoina varisialaisen karavaanin matkassa. Vanhemmistaan pojat eivät muista itse mitään, eikä heistä aluksi huolehtinut vanhempi ihmisnainen ottanut asiaa puheeksi ennen kuolemaansa. Veljekset ottivat naisen sukunimen käyttöönsä. Herka Tuser oli lämminsydäminen Desnan seuraaja, jonka tarinat kiinnostivat etenkin nuorta Wilhelmiä. Tescelin vietti kuitenkin mielummin aikaansa karavaanin eläinten parissa ja oppikin huolehtimaan karavaanin hevosista kovin vaivattomasti. Hevosia enemmän Tescelin koki karavaanin vahtikoirat itselleen läheisemmiksi. Tescelin ei kuitenkaan tullut toimeen karavaanin koirankasvattajan kanssa. Vahtikoirat kuului koulia tottelevaisiksi ja Tescelin piti tätä jotenkin vääränä.
Vuodet vierivät ja puolituispojat varttuivat matkaten ympäri Varisiaa ja välillä kauempanakin. Veljekset olivat jatkuvasti ongelmissa seikkailuviettinsä takia. Karavaanissa alkoikin kuulua nurinaa epäonnen puolituisista, joka oli omiaan yllyttämään keskenkasvuiset puolituiset vain kahta hurjempiin kolttosiin. Herka menehtyi eräänä talvena, joka vakavoitti etenkin Wilhelmin. Tescelin oli sinut elämän normaalin kiertokulun kanssa, olihan heidän äidinkorvikkeensa elänyt pitkän elämän tehden sitä mitä halusi: matkustaa ja kokea uutta.
Samana talvena tapahtui Tescelinin kannalta suuri muutos. Karavaanin jäätyä Verduranin metsässä jumiin lumimyrskyn takia, Tescelin alkoi kokea uudenkaltaista levottomuutta. Lumimyrsky kantoi mukanaan puhetta nälästä ja kylmästä. Muut karavaanissa luulivat Tescelinin hourivan kuumeessa ja komensivat tämän lepäämään. Wilhelm oli uppoutunut Herkalta jääneisiin kirjoihin eikä jaksanut kiinnostua veljensä puheista, oletti Tescelinin vain yrittävän piristää synkeää veljeään. Tescelin kuitenkin kuuli myrskyssä sanat Nälkä. Ihmisiä. Hevosia. ja livahti myrskyn sekaan tutkimaan. Seuraten ääntä Tescelin löysikin susia metsästä. Talven nälkiinnyttämät pedot olivat jo hyökkäämässä kimppuun, kun Tescelin pyysi näitä lopettamaan. Sudet totesivat lauman tarvitsevan ruokaa ja karavaani oli ainoa mistä sitä riittäisi laumalle, pentuja oli jo kuollut kylmään ja nälkään. Vain yksi oli enää jäljellä ja sekin niin nuori ettei voisi matkata alavammille maille liian kylmää talvea karkuun. Tescelin puhui omasta laumastaan ja kertoi ihmisilläkin olevan pentuja, joita he puolustaisivat henkensä kaupalla. Tescelin keksi ratkaisun: karavaanin huonokuntoisin kuormahevonen ruoaksi susille. Hevonen kuolisi ennen talven loppumista ja karavaani pääsisi seuraavaan kaupunkiin ilman yhtä kuormajuhtaa jahka myrsky laantuu. Sudet eivät hyväksyneet tarjousta, yksi hevonen ruokkii lauman muutamaksi päiväksi, mutta pentu ei voisi selvitä. Tescelin sanoi ottavansa pennun karavaanin mukaan ja lähti varastamaan hevosta. Sudet myöntyivät ja aamulla karavaanin väki ihmetteli vanhan ruunan karkaamista myrskyyn.
"Koiranpentu" ei kuitenkaan pysynyt pitkään salassa, pieniruokaiselle Tescelinille tuntui maistuvan kuivaliha ja kaikki metsästyssaalis oudon hyvin. Ei aikaakaan niin Tescelinin oli myönnettävä tekonsa. Karavaanin jäsenten reaktio oli alkuun myönteinen, mutta pian joku ymmärsi kysyä miten Tescelin oli puhunut susille. Verduranin metsällä on maineensa ja taikauskoiset varisialaiset pitivät Tescelinin uutta kykyä huonona merkkinä. Tescelin päättikin jättää karavaanin kevään saavuttua, mikä sai Wilhelmin . Veljekset eivät hyvästelleet toisiaan, mutta Tescelin löysi repustaan kartan Verduranista, jonka reunoihin oli merkitty tutulla käsialalla merkintöjä druidien liikkeistä. Tescelin antoi sudelleen nimeksi Herka, jotta ei unohtaisi kasvattiäitiään sekä veljeään.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped