w00-d47

w00-d47 on nuoren velhon ensimmäisen ja ainoan wyrwood-sarjan teoksia. D47 toimi w00-yksikön huoltajana ja varustajana. Nuorella velholla oli liian suuret odotukset ensimmäisetä wyrwood-komppanjastaan ja lähetti sen kohti vihollisiaan. W00-yksikkö koki järisyttäviä tappioita tässä kahakassa, jolloin velho jäi ilman suojaa ja menehtyi vihollisen kostoniskussa. W00-yksikkö jäi ilman johtajaa ja suurin osa yksikön selvinneistä jäsenistä piti itseään syyllisenä luojansa kuolemasta. D47 ei pitänyt itseään suoraan syyllisenä, mutta ei syytä luojaansakkaan hänen äkkipikaisuudestaan, joka oli suurin syy hänen kuolemaansa. Tämän takia d47 jätti muut selvinneet w00-yksikön jäsenet ja lähti selvittämään, mitä muuta maailmasta löytyy kuin hänen luojansa viha vihollisiaan kohti.

Male Wyrwood0 Wizard 5 (+5 hp)
Neutral Small Construct
Player mosillan (37103)
Game Tear's at Bitter Manor


Init +3 (+3 dex)
Senses Perception +2, Darkvision 60', low-light


AC 14, touch 14, flat-footed 11; (+3 dex, +1 size) (+4 shield, +4 mage armor)
hp 42 (5d6 + 10 + 5 + 5)
Fort +2 (con +0, wizard +1, resistance +1)
Ref +5 (dex +3, wizard +1, resistance +1)
Will +6 (wis +1, wizard +4, resistance +1)


Speed 30ft, with armor 30ft
Melee Quaterstaff +3 (1d4/x2)
Melee Quaterstaff -1/-5 (1d4/x2)


Spells usually prepared (CL 5, Concentration +12 / +15 on defensive / +19 grappled casting)
3rd (2/day) (DC 19)- spells Dispel Magic, Haste
2nd (5/day) (DC 18)- spells 2x Make whole, Glitterdust, Invisibility, Resist energy
1st (6/day) (DC 17)- spells 2x Magic missile, Ear-piercing scream, Grease, Vanish, Protection from evil
Cantrips (DC 16)- spells Read Magic, Detect Magic, Mending, Prestidigitation
Spells known (spell pages 0:26;1:10;2:14;3:18 = 68)

 • 3rd:(2+4) Dispel magic, Tongues, Daylight, Lightning bolt, Haste, Fly
 • 2nd:(4+3) Resist energy, Glitterdust, See invisibility, Invisibility, Mirror image, Fox's cunning, Make whole, Protection from Evil
 • 1st:(9+1) Shield, Mage armor, Infernal healing, Magic missile, Ear-piercing scream, Vanish, Identify, Grease, Disguise self
 • Cantrips: all cantrips

Str 10, Dex 16, Con -, Int 22 (20), Wis 12, Cha 8
Base Atk +2; CMB 1; CMD 14
Feats Toughness, Scribe scroll, Craft wondorous items, Combat casting, Craft magic arms and armor, Craft wand


Skills (2+5)*5 + 5 = 35 + 5 sp

 • Acrobatics +6 (3)
 • Appraise +10 (1)
 • Bluff +3 (4)
 • Disguise +3 (4)
 • Disable Device +4 (1)
 • Fly +11 (1)
 • Knowledge(arcana) +10 (1)
 • Knowledge(dungeoneering +10 (1)
 • Knowledge(engineering) +10 (1)
 • Knowledge(geography) +10 (1)
 • Knowledge(history) +10 (1)
 • Knowledge(local) +10 (1)
 • Knowledge(nature) +10 (1)
 • Knowledge(nobility) +10 (1)
 • Knowledge(planes) +10 (1)
 • Knowledge(religion) +10 (1)
 • Linquistics +10 (1)
 • Perception +6 (5)
 • Sense motive +2 (1)
 • Stealth +10 (3)
 • Spellcraft +14 (5)
 • Swim +1 (1)

Traits Desperate Resolve1
Languages Common, Draconic, Gnome, Elven, Goblin, Sylvan,
SQ Arcane bond(ring), arcane school(Universalist(Arcane crafter3)), cantrips, spells


On person: Hat of disguise(-), Cloak of resistance +1(1), Headband of Vast Intelligence +2(1)(Perception), Handy Haversack(3)
In backpack:
Wands:
Miscs:
Encumbrance 5 lb. without backpack (24.7/49.5/75)


Wondrous Items

 • Head Hat of Disguise
 • Headband Headband of Vast Intelligence +2
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders Cloak of resistance +1
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring Arcane bond
 • Ring
 • Feet

Notes
0 All wyrwoods have the following racial traits. +2 Dexterity, +2 Intelligence, -2 Charisma: Wyrwoods are quick and calculating. As constructs, wyrwoods do not have a Constitution score. Wyrwoods are Small creatures and gain a +1 size bonus on attack rolls, a -1 penalty on combat maneuver checks and to combat maneuver defense, a +2 bonus on Fly checks, and a +4 size bonus on Stealth checks.
1You are adept at casting spells even in the most precarious situations. You gain a +1 trait bonus on concentration checks. This trait bonus increases to +4 when you are grappled, pinned, in violent weather, or entangled.
2
3 As an Arcane crafter, you gain a bonus feat at 3rd level, which must be an item creation feat or metamagic feat. You must still meet all prerequisites for a bonus feat, including caster level minimums. When using metamagic feats to create magic items, your skill and understanding of the principles involved in the item’s creation give you a +2 bonus on the skill check made to create the item.


Money

Start: 10500

 • Extra spells:
  • lvl1 1 x 35gp = 25gp
  • lvl2 3 x 190gp = 570gp
  • lvl3 4 x 465gp = 1860gp
 • Wondorous items
  • Hat of disguise 900gp
  • Pearl of power 500gp
  • Cloak of resistance +1 500gp
  • Headband of Vast Intelligence +2 2000gp
  • Handy Haversack 1000gp
 • Wands
  • Mage armor 375gp
  • Shield 375gp
  • Identify 375gp
  • Magic Missile 375gp
 • Non-magic
  • Bedroll 1sp
  • Spellbook 15gp
  • Ink 8gp
  • Inkpen 1sp
  • Wig (mwk-tool for disguise) 50gp
  • Masterwork artisan's tools for crafting wyrwoods. 55gp
  • Quaterstaff 0gp

8993.2

 • Scroll's
  • Invisibility 75gp
  • See invisibility 75gp
  • 2x Resist energy 2x75gp
  • 2x Make whole cl5 2x125gp
  • Tongues 187.5gp
  • Fly 187.5gp
  • Haste 187.5gp

1300


Tulevaisuus

lvl6:


Crafting

Take 10: spellcraft to craft 26

Wondorous item examples

 • Cloak of resistance +1 (resistance, cl3, 500gp, DC 8)
 • Cloak of resistance +2 (resistance, cl6, 2000gp, DC 11)
 • Hat of disguise (disguise self, cl1, 900gp, DC 6)
 • Pearl of power I (sl1, cl1, 500gp, DC 6)
 • Pearl of power II (sl2, cl3, 2000gp, DC 8)
 • Belt of Giant Strength +2 (bull's strength, cl3, 2000gp, DC 8)
 • Belt of Incredible Dexterity +2 (cat's grace, cl3, 2000gp, DC 8)
 • Belt of Mighty Constitution +2 (bear’s endurance, cl3, 2000gp, DC 8)
 • Belt of Physical Might +2 (kts yleempää, cl3, 5000gp, DC 8)
 • Headband of Alluring Charisma +2 (eagle's splendor, cl3, 2000gp, DC 8)
 • Headband of Inspired Wisdom +2 (owl's wisdom, cl3, 2000gp, DC 8)
 • Headband of Vast Intelligence +2 (fox's cunning, cl3, 2000gp, DC 8)
 • Handy Haversack (secret chest, 1000gp, DC 14; ilman spelliä DC 19)

Magic arms and armor

 • +1 weapon (mwk weapon, cl3, 1000gp, DC 8)
 • +2 weapon (+1 weapon, cl6, 3000gp, DC 11)
 • +1 armor/shield (mwk armor/shield, cl3, 500gp, DC 8)
 • +2 armor/shield (+1 armor/shield, cl6, 1500gp, DC 11)

Wands

spell level * caster level * 375gp

 • lvl1 cl1 spell 375gp
 • lvl2 cl3 spell 2250gp
 • lvl3 cl5 spell 5625gp

Scrolls

spell level * caster level * 12.5

 • lvl1 cl1 12.5gp 2h
 • lvl1 cl5 62.5gp 2h
 • lvl2 cl3 75gp 2h
 • lvl2 cl5 125gp 2h
 • lvl3 cl5 187.5gp 8h

Learning new spells for wondrous items

bought scroll + spell level^2 * 10gp

 • lvl1 35gp
 • lvl2 190gp
 • lvl3 465gp

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped