Muokkaustilasta näkee kaikki tarvittavat wiki-notaatiot, josta ne voi kätevästi copy/pasteta omalle sivulleen.

  • kursivoitu hahmoluokka on favored class
  • AC:n perässä on suluissa, mistä AC koostuu. sinne voi tulla muitakin keywordejaJorma Erä-Jorma
neutral good male human ranger 3 / wizard 1 (10,000 xp)


Init +?
Senses perception +?; darkvision


AC 1?, touch 1?, flat-footed 1? (armor +?, Dex +?)
hp ? (1d?+?)
Fort +?, Ref +?, Will +?
Special defenses DR1/cold iron, immune to sleep


Speed 30 ft.
Melee fist +? (1d3+?/x2), non-lethal
Ranged light crossbow +? (1d8/19-20)
Special attacks point-blank shot


Spells
spell-like abilities (1/day) — darkness
1st — sleep, true strike
cantrips — light, mage hand, message
Spellbook (1/50)
1st — sleep, true strike, vanish
cantrips — acid splash, detect magic, light, mage hand, message


Str ??, Dex ??, Con ??, Int ??, Wis ??, Cha ??
BAB +?; CMB +?; CMD 1?
Feats ?, ?
Traits ?, ?
Racial ?, ?, ?


Skills (acp -2) knowledge (nature) +?, perception +?, use magic device +?
Languages taldane, +?
SQ darkvision


Equipment rikkinäinen laatikko, puoliksi syöty silli
Backpack säkki, tulukset
Money 4 cp, Enc ?; light (? lb. or less)
Stashed puukauha

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped