Chuck Patton

Male Halfling Rogue 3
Alignment Chaotic
Background Criminal
Player Märkä


Init +4
Senses Perception +2


AC 15
hp 21
Saves: Dexterity +6 , Intelligence +5
Special Defenses


Speed 25'
Melee Lyhytmiekka +6 (1d6+4)
Ranged Lyhytjousi +6 (1d6)


Str 10, Dex 19, Con 12, Int 17, Wis 10, Cha 13
Prof.+2
Feats
Skills Acrobatics +6, Athletics +2, Deception +3, Investigation +5, Perception +2, Performance +3, Sleight of Hand +6, Stealth +6
Languages Common, Halfling
Features and traits Expertise, Sneak Attack 2d6, Thieve's Cant, Cunning Action, Thief (Fast Hands, Second-Story Work), Lucky, Brave, Halfling Nimbleness, Naturally Stealthy


On person dark hooded clothes, thieves tools
In backback burglar's bag, 2 tikaria, sorkkarauta
---- Personal notes

Chuck Patton on 27-vuotias puolituinen Teränpiirrosta, joka on omien sanojensa mukaan "illalla maailman paras bardi, yöllä maailman paras varas." Tietysti toimenkuvansa ääneen ilmoittaminen saattaa sulkea ainakin jälkimmäisen pois. Pattonin elämä on ollut onnekas, jopa puolituisten mittakaavalla, eikä mitään hirvittäviä henkilökohtaisia kenetyksiä ole sattunut. Pattonin onnekas historia heijastuukin hänen ylimieliseen asenteeseen ja käsitykseen, että kaikki mitä hän haluaa saada aikaiseksi onnistuu. Herra Pattonille on kehittynyt jonkinlaisia suhteita alamaailmaan, mutta hän ei tykkää kenestäkään jota pidetään häntä parempana missään. Pattonin suurin pelko on lepakot, nuo nahkasiivilla lentävät rotat joissa ei ole mitään järkeä...

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped