Kromnir Jarbal

Male Dwarf Cleric of Moradin 3
Alignment Lawful
Background Noble
Player Viiksu


Init +1
Senses Perception +3; darkvision


AC 16
hp 32
Saves: Wisdom +5 , Charisma +4
Special Defenses Dwarf Resiliency


Speed 25'
Melee Sotavasara +4 (1d8+2/1d10+2)
Ranged Varsijousi +3 (1d8)


Spells known
2nd (2/day): lesser restoration
1st (4/day): bless, cure wounds, guiding bolt, healing word, shield of faith
Cantrips: Guidance, Spare the Dying, Sacred Flame


Str 14, Dex 12, Con 18, Int 8, Wis 16, Cha 14
Prof.+2
Feats
Skills History +1, Insight +5, Persuasion +4, Religion +1
Languages Common, Elven, Dwarven
Features and traits Dwarven resiliency, Dwarven weapon training, Stonecunning, Dwarven Toughness, Darkvision, Divine Domain: War, Warpriest, Channel Divinity 1/Day (Turn Undead, Guided Strike), Ritual Casting


On person fine clothes, signer ring, holy symbol of Moradin,
In backpack boardgame, proof of pedigree, priest's pack
Wealth 75 gp


Notes

Yleistä - Kotoisin Gildbarista, miekkojenlahden kääpiökaivannosta - Ylimys Jarbalin suvusta. Kolmantena perimysjärjestyksessä. - Kromnir oli palaamassa diplomatia tehtävältä Ikikesän kaupungista, kun hänen korviinsa kantautui huhu kadonneista klaanilaisistaan Teräväpiirron alueella. - Sai vahvistuksia huhujen paikkansapitävyydelle ja keskeytti matkansa kotiin, tarkoituksenaan etsiä kadonneet klaanilaisensa. - Ennenpitkään lyöttäytyi nykyiseen seuraan

Kromnir on lainkuuliainen, oikeudenmukainen, tarkkaavainen sekä uskollinen niitä kohtaan, jotka ovat voittaneet hänen luottamuksensa. Hän tekee mitä sanoo tai kuolee yrittäessään. Lupauksensa ja sanansa pettäjät ovat Kromnirin silmissä alhaisista alhaisimpia ja erityisesti Kromnirin luottamuksen pettäneet ovat saaneet hänen vihat niskoilleen. Hän on myös jääräpäinen, anteeksiantamaton sekä ylimielinen, vaikkakin ylimielisyys johtuu pikemminkin Kromnirin asenteesta "minä tiedän mikä on paras tapa toimia", joka on usein sokaissut hänen harkintakykynsä. Kromnirille suurimpia ongelmia ovat kasvojensamenetys sekä myöntämien, että oli väärässä.

Mielipiteitä muista

Xavorin - Luottaa erittäin varautuneesta. Xavorinin ja Kromnirin neuvottelutaidot ovat auttaneet ryhmää useaan otteeseen, vaikkakin Kromnir ei allekirjoita Xavorinin "luihua" olemusta ja asennetta. Kromniirn silmin Xavorinillä on jokin salainen agenda jonka puolesta toimii ja erityisesti Xavorinin menneisyys kiinnostaa Kromniria. Loppujenlopuksi Xavorin on osoittautunut luotettavahkoksi ja vaikka Kromnir ei allekirjoita kaikkia Xavorinin metodeja hän on oppinut osittain katsomaan muualle.

Andomicai - Ryhmän luotettavin jäsen Kromnirin silmin. Rintamatarina Andomicain menneisyydestä sekä Kelemvorin uskoon tuleminen olivat Kromnirin mielestä innoittavia tarinoita. Varmasti Moradinillakin oli vasaransa pelissä noin vahvan sielun takomisessa.

Chuck - Kromnirin näkemys Chuckista on erittäin ristiriitainen. Suuri sielu pienessä ruumiissa, mutta tämä sielu on harhateillä. Käytännössä Kromnir ei pistäisi pahakseen jos Chuck jonain aamuna olisi päättänyt lähteä ja jättää muut kolme, mutta niin kauan kuin Chuck ja Kromnir ovat samassa ryhmässä Kromnir pitää Chuckia tarkasti silmällä (sekä rahamassiaan).

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped