Rotta

Rotta, level 3
Human, Ranger
Fighting Style: Two-Blade Fighting Style

FINAL ABILITY SCORES
Str 15, Con 13, Dex 15, Int 12, Wis 13, Cha 11.

STARTING ABILITY SCORES
Str 13, Con 13, Dex 15, Int 12, Wis 13, Cha 11.

AC: 16 Fort: 15 Reflex: 16 Will: 13
HP: 40 Surges: 7 Surge Value: 10

TRAINED SKILLS
Perception +7 *, Dungeoneering +7, Athletics +8, Stealth +8, Heal +7, Acrobatics +8

UNTRAINED SKILLS
Arcana +2, Bluff +1, Diplomacy +1, Endurance +2, History +2, Insight +2, Intimidate +1, Nature +2, Religion +2, Streetwise +1, Thievery +3

FEATS
Human: Two-Weapon Fighting
Level 1: Weapon Focus (Heavy Blade)
Level 2: Two-Weapon Defense

POWERS
Bonus At-Will Power: Twin Strike
Ranger at-will 1: Nimble Strike
Ranger at-will 1: Hit and Run
Ranger encounter 1: Dire Wolverine Strike
Ranger daily 1: Jaws of the Wolf
Ranger utility 2: Unbalancing Parry
Ranger encounter 3: Disruptive Strike

ITEMS
Scimitar (2), Leather Armor, Shortbow, Waterskin, Sunrod (2), Flint and Steel, Backpack (empty), Bedroll, Thieves' Tools, Explorer's Guild Cloak

  • Hahmolla oli valittuna yksi Skill liian vähän. Vaihtoehdot ovat joko Perception tai Nature. Tällä hetkellä placeholderina on Perception.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped