Zinyar Jääntuuli

Ylhäisestä suvusta, täysin arkielämästä ja todellisuudesta vieraantunut hienohelma, joka on kaikesta tästä huolimatta (omasta mielestään) kohtelias ja huomaavainen. Unohtelee välillä taikojensa sanoja ja suhtautuu seikkailuihin ja vaaroihin varauksettomalla innostuksella ja kiinnostuneisuudella. Tiedetään käyneen vihaisen lohikäärmeen kanssa keskustelua vain sen vuoksi, että draconicin käyttöön tarjoutuu niin harvoin hyviä tilaisuuksia ja kielitaito on hieman ruosteessa.

Zinyar Jääntuuli, level 3
Eladrin, Wizard
Arcane Implement Mastery: Orb of Imposition

FINAL ABILITY SCORES
Str 10, Con 11, Dex 14, Int 18, Wis 15, Cha 13.

STARTING ABILITY SCORES
Str 10, Con 11, Dex 12, Int 16, Wis 15, Cha 13.

AC: 15 Fort: 11 Reflex: 15 Will: 16
HP: 29 Surges: 6 Surge Value: 7

TRAINED SKILLS
Perception +8 *, Arcana +12, Nature +8, Diplomacy +7, History +12

UNTRAINED SKILLS
Acrobatics +3, Bluff +2, Dungeoneering +3, Endurance +1, Heal +3, Insight +3, Intimidate +2, Religion +5, Stealth +3, Streetwise +2, Thievery +3, Athletics +1

FEATS
Wizard: Ritual Caster
Level 1: Expanded Spellbook
Level 2: Burning Blizzard

POWERS
Wizard at-will 1: Ray of Frost
Wizard at-will 1: Cloud of Daggers
Wizard encounter 1: Chill Strike
Wizard daily 1: Freezing Cloud
Wizard daily 1 Spellbook: Acid Arrow
Wizard daily 1 Spellbook: Sleep
Wizard utility 2: Expeditious Retreat
Wizard utility 2 Spellbook: Feather Fall *
Wizard encounter 3: Icy Rays

ITEMS
Spellbook, Sinisen käärmeen kivi (Magic Orb +1)

RITUALS
Silence, Animal Messenger, Make Whole

  • Spellbookista puutui yksi utility spell, laitoin Feather Fallin placeholderiksi. -Alvan
  • Skilleistä puuttui yksi, laitoin Perceptionin placeholderiksi -Alvan

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped