Sebastian Lieskakoura

Muuttui wraithiksi viheliäisessä kolossa maan alla.

Chaotic Good Dhampir Oracle of Flame 4
Deity: Calistria
Favored Class: Oracle (+1 hp/level)


Hit Points: 31 (4d8, +4 favored, +4 toughness)
Initiative: +3
Speed: 30ft (40ft without armor)
Armor Class: 20 (+6 Armor, +1 Shield, +3 Dex), touch 13, flat-footed 17
Saves: Fort +2, Ref +5, Will +4; +2 on saving throws against disease and mind-affecting effects
BAB/CMB/CMD: +2/+4/17
Attack (melee touch): Touch of Flame +5 d6+2, x2 fire (7/day)
Attack (melee): MWK Falcata +6 d8+2, 19-20/x3 slashing
Attack (melee): +1 Heavy Mace +5 d8+3, /x2 bludgeoning
Attack (ranged): Dagger +6 d4+2, 19-20/x2 piercing/slashing, range increment 10'
Special Attacks: +1 to damage against undead


Abilities: Str 15, Dex 16, Con 10, Int 10, Wis 8, Cha 18
Feats: Exotic Weapon Proficiency: Falcata, Toughness
Traits: Focused Mind, Subject of Study (Undead)
Skills /ACP -6: Acrobatics +10 (4), Bluff +6 (0), Climb +6 (1), Diplomacy +11 (4), Intimidate +8 (1), Knowledge (religion) +4 (1), Perception +1 (0), Perform (dance) +8 (1), Spellcraft +7 (4)
Languages:Taldan


Oracle Spells Known (Caster Level 4, Concentration +10)
Cantrips (at will): Create Water, Detect Magic, Ghost Sound (DC 14), Guidance, Mage Hand, Spark, Stabilize, Virtue
1st Level (7/day): Burning Hands (DC 15), Command (DC 15), Cure Light Wounds (DC 15), Inflict Light Wounds (DC 15), Shield of Faith 2nd Level (4/day): Bull's Strength, Inflict Moderate Wounds (DC 16), Resist Energy


Special Abilities Low-light Vision, Darkvision 60', Manipulative, Undead Resistance, Negative Energy Affinity, Dayborn, Resist Energy Drain, Mystery (Flame), Oracle's Curse (Haunted), Revelations (Touch of Flame, Cinder Dance)


Equipment: [66/133/200] (94 lbs) MWK Falcata (4), +1 Heavy Mace (8), MWK Breastplate (30), MWK Buckler (5), Cloak of Resistance +1 (1), 3x Dagger (3), Spell Component Pouch (2), Spring Loaded Wrist Sheath (1), Adventurer's Kit (backpack, bedroll, belt pouch, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, sewing needle, signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, waterskin, week’s worth of trail rations, and whetstone) (22), 2x Courtiers Outfit + Jewelry (12), Explorer's Outfit
Magic items: Potion of Lesser Restoration, Potion of Inflict Light Wounds, 2x Scroll of Hide from Undead, Scroll of Detect Undead
Wealth: 0 gp


"Mä oon Sebastian Lieskakoura ja osannette jo arvata mistä mä olen lisänimeni saanut. Ja kuten voitte näistä pitkähköistä kulmahampaista ja azlantilaista jumalpatsasta muistuttavasta vartalosta huomata niin mä olen dhampir, vampyyrin ja kuolevaisen naisen jälkeläinen, älkää antako sen hämätä. Kuulemma synnyin keskellä päivää jonkun juhlapyhän aikaan kun vieressä paloivat kokot, ehkä se selittää jotain mun yhteydestä lieskoihin, Äiti ei niin yllättäen kuoli synnytyksessä ja mulla ei ole mitään tietoa siitä raadonpaskiaisesta joka on asiasta ja mun syntymästä vastuussa. Kiitän Sammumattamonta Lieskaa että paikalliset olivat sen verran säällisiä että pitivät huolen siitä että mä ehdin kasvaa ja saavuttaa kostoni. Arvon tohtorin mä tapasin joku kymmenkunta vuotta sitten, se halus tutkia mua ja opettipa siinä samalla asian jos toisenkin mulle höpöttäessään."

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped