Kuva Apostolinkadulta

Tulsan koillisen esikaupunkialueen Apostolinkatu sivukatuineen rakennettiin heti toisen maailmansodan jälkeen. Alueen katuja reunustavat valkoiset, toisiaan muistuttavat pikkutalot idyllisine pihoineen ja pienine puutarhoineen.

Suurin osa Johanneksenkadun taloista on pysynyt saman perheen omistuksessa alusta saakka. Naapurusto on tuttua, ja moni on saanut elinikäisen sydänystävän hyvin läheltä.

Lapset ovat kasvaneet ja aloittaneet koulun lähistön McAuliffen opinahjossa, jotkut jatkaneet jo eteenpäin. Miehet lähtevät yhä aamulla töihin tehtaaseen tai virastoon, useimmat naiset jäävät hoitamaan kotia.

Vuodet ovat tuoneet hyvää ja vähemmän hyvää, eivätkä aina niin tasapuolisesti. Mutta Johanneksenkadulla elämä jatkuu.

Taloja kadun varrella

Apostolinkadun sivukadut (siis myös Johanneksenkatu) ovat umpiperäisiä, suoria katuja, joiden reunoille toisiaan muistuttavat talot on sijoiteltu. Tontit ja takapihat rajautuvat toisiinsa, ja niiden välissä on suurempi tai pienempi aita, joka usein kertoo paljon naapurien välisistä suhteista.

Johanneksenkadulla talojen järjestys ja osoitenumerot jakautuvat niin, että numerointi alkaa Apostolinkadulta katsoen vasemmalta. Parilliset talot sijaitsevat siis oikeassa reunassa.

Johanneksenkadun väestönsuoja

Harrisonien talon kellarissa sijaitseva väestönsuoja on kaikkien asukkaiden yhteisesti rahoittama projekti, johon kaikilla kadun asukkailla on laskennallinen sijansa niin tilan kuin esimerkiksi ruokavarojenkin puolesta.

Suoja on rakennettu ja sen toiminta mietitty paljon paremmin kuin vastaavilla omakotialueilla yleensä. Siitä on kiittäminen evp. Harrisonia. Hän on suunnitellut suojan virallisten ohjeiden perusteella ja mitoittanut tilat koko kadun väkeä varten.

Family fallout shelters - hallituksen informaatiopaketti (1960)
http://www.youtube.com/watch?v=SN5mFfgcXAw

Suojan rakennusohjeisto paperilla
http://archive.org/details/familyfalloutshe00unitrich

Asukkaiden ammattitaitoa on käytetty hyödyksi mahdollisimman hyvin: hra Stanislavsky on suunnitellut ja toteuttanut sähkötyöt, ja esimerkiksi lääkelaatikon järkevöinti on hra Danningin käsialaa.

Suojan rakentamisen ovat rahoittaneet talojen alkuperäiset asukkaat, mutta sen ylläpitoon (ruokavarojen tuoreus yms.) kerätään kaikilta vakituisilta kadun asukkailta yhteisesti sovittu maksu per pää.

Siksi oikeus suojapaikkaan on myös Lucas Howlandilla ja juuri osuutensa hoitaneilla Jenningseillä. Simmonsin sisaruksilta ei tiettävästi ole kukaan kehdannut pyytää maksua viime vuosina, mutta heidän oikeuttaan suojapaikkoihin ei kukaan kiistä. Osuus ruokavaroista lienee mennyt Harrisonien piikkiin.

Hallituksen tietofilmi säteilysuojelusta ja -valvonnasta (1961). http://www.youtube.com/watch?v=sW4goKZ3rCY

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped