Shalatuwarin Gwalur/Nimetön murhari

Nothing is for free
I called out, I called out
Right across the sea
But the echo comes back in, dear
And nothing is for free

Male Hobgoblin Vigilante (serial killer) 1
NE/CE Medium Humanoid (goblin)
Player Muser


Init +3
Senses Perception, darkvision 60ft.


AC 17, touch 13, flat-footed 14; (+3 armor, +3 Dex)
hp 10 (1d8+con)
Fort +2, Ref +5, Will +2


Speed 20ft. in armor
Melee boarding axe +3 (1d6+1/x3, P/S)
Melee sap +3 (1d6+1/x2, B, nonlethal)
Ranged shortbow +3 (1d6/x3, P)
Ranged dagger +3 (1d4+1/19-20, P/S)
Special Attacks hidden strike (1d4/1d8)


Str 13, Dex 17, Con 15, Int 12, Wis 10, Cha 14
Base Atk 0; CMB +1; CMD 14
Feats Weapon Finesse
Skills (ACP-2, FCB x1) Acrobatics +7 (1), Bluff +8 (1), Diplo +7 (1), Disguise +6/+26 (1), K:Engineering +5 (1), K:Local +6 (1), Perception +4 (1), Stealth +7 (1)
Traits Liar's Tongue, Thrune Informant
Languages Common, Gobbo, Infernal
SQ dual identity, seamless guise, social talent (safe house, 10ft), stalker specialization, unfit


On person acid (3), amulet (three locks of hair), armored coat, arrows(20), backpack, bandolier, boarding axe, daggers (2), glass cutter, guard's kit (backpack, belt pouch, flint and steel, manacles, rope(50 feet), signal whistle, soap), pickpocket's outfit
In backpack crowbar, sack
Wealth 4,3 gp
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Taustaa

15 vuotta sitten Hiidenveren sodat päättyivät kytevään rauhaan. Tuhansien kuoltua ensin Isgerin taistelukentillä ja lopulta kokonaisten heimokuntien tuhouduttua niitä seuranneissa puhdistuksissa, jäi moni suurhiisi paitsi ilman perhettä niin myös tulevaisuutta. Ihmisille on vaikea ymmärtää näiden entisten vihollisten sielunelämää. Hierarkia on kaikki kaikessa. Vaikka suurhiisi menettäisikin kotinsa ja perheensä, yhteiskuntarakenne luo selkeän merkityksen tilanteessa jossa ihminen olisi tuomittu klimaattisiin elämänmuutoksiin ja epätoivoon tarvitsee suurhiisi vain armeijakuria. Kunhan hierarkia säilyy, muu on toissijaista.

Gwalurin koko komppania tuhoutui hornanritariauxilian murskattua heidät isgeriläisarmeijan ja suurhiisien yhteenotossa Cornerican metsämaalla. Hierarkia ei säilynyt, vaan Gwalur havahtui siihen, että marssi kahleissa kohti Cheliaxia. Entinen Shalatuwarin komppanian alikomentaja joka oli surmannut ihmisiä ansoin, väijytyksin ja rynnäköin oltiin teloittaa häviön iltana, mutta vietiinkin ihmisten tykö esimerkkinä voitetusta "hirviörodusta".

Gwalur ei mielellään muistele niitä 3-4 vuotta jotka hän vietti häkeissä irvistellen nauravalle yleisöllä, mutta hän on omalla tavallaan kiitollinen näistä karseista ajoista. Osoittivahan ne hänelle kuinka yksinkertaisia ja helposti harhaanjohdettavia chelaxaanit olivat. Vankeus mursi komentaja Gwalurin, mutta siitä sikisi agentti Gwalur, Thrunen vallalle uskollinen toimija.

Julkisesti hän ei myönnä aatelissuvun korvanneen suurhiisien kuria, vaan on asiasta keskusteltaessa kahtiajakaantunut siitä, että kuinka suurta osaa kulttuurinen absorboituminen valtaväestöön hänen persoonassaan näyttelee. Thrune antoi Gwalurin elämälle edes jotain suuntimaa ja suurhiiden kohdalla "edes jotain" voi tarkoittaa täydellistä omistautumista: Cheliax on täynnä houkkia ja uppiniskoja jotka ylenkatsovat järjestystä ja nauravat niille uhrauksille joita on tehty sisäisen turvallisuuden ja kansan yltäkylläisen elämän nimessä. Gwalur ei myöskään myönnä näkevänsä kansallista kurinpitoa sotilaselämän eräänlaisena jatkeena, mutta se vimma millä hän lähestyy politrukkiuttaan lienee melko kertovaa.

(work in progress)

Ulkonäöstä, pukeutumisesta ja muusta

Gwalurilla on varsin runsaasti arpia. Suurhiideksi melko vanha sotaveteraani on kohdannut monenlaista rangaistusta ensin sotilaana, sitten orjana ja uudelleenkoulutettuna agenttina. Siniharmaaksikin haukuttu ihon on suurilta osin piilossa päiväsaikaan. Välillä Gwalur esittää pirunsikiötä jos tilanne sitä vaatii. Onhan se nyt selvää, että Cheliax on ihmisten valtakunta jossa hiisimäiset piirteet eivät ole suosiossa. Mustan hupun alta möllöttävät punakeltaiset silmät ja vaisun oloinen hymynkare.

Kenttätyöhön Gwalurilla on mustanpuhuva haarniska jonka saa helposti riisuttua jos sille ei olekaan tarvetta. Haarniskan päällä on tummanharmaa viitta jonka käätöpuolella on tyylitelty punamusta vaakuna virallisiin tilaisuuksiin. Harvoin "kurinpidossa" taistelua lopulta tarvitaan, mutta sitä varten hän ottaa tehtävillä mukaan jotain helposti korvattavaa kättä pidempää. Vankeusvuodet rokottivat Gwalurin kuntoa melkoisesti, mutta kyllä miehellä vielä kirves tai hukari tarvittaessa heiluu.

2) Vigilante talent(Lethal Grace), bonarifeatti: Toughness
3) Iron Will, social talent, thwart pursuit
4) Studied target
5) Recalcitrant, ocial talent, charming

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped