Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Gaston Morris


Male Human Barbarian 3 (hurler)
Chaotic Neutral medium Humanoid (Human)
Player (Palkki)


Init: +3
Senses Perception +6


AC 17 (+3 Dex, +4 Armor)
Touch AC 13, Flat AC 14
hp 29 (12 + 14 + 3 fav)
Fort +3, Ref +4, Will +2
Special Defenses Uncanny dodge, Traps sense +1


Speed 30 ft
Melee
Melee
Melee
Ranged
Special Attacks


Str 19, Dex 17, Con 11, Int 8, Wis 12, Cha 8
Base Atk +3 (3 Barbarian); CMB +7 ; CMD 20 (10 + 3 dex + 4 str + 3 bab)
Special Defenses
Feats Power Attack (1st), Quick Draw (human), throw anything (3rd)
Skills 2 ACP
Acrobatics + 7 (3 ranks + 3 dex + 3 class - 2 ACP),
Climb + 6 (1 ranks + 4 str + 3 class - 2 ACP),
Craft (0 ranks - 1 int + 0 class)
Handle Animal - 1(0 ranks - 1 cha + 0 class)
Intimidate - 1 (0 ranks - 1 cha + 0 class)
Perception + 6 (2 ranks + 1 wis + 3 class),
Ride + 5 (1 ranks + 3 dex + 3 class - 2 ACP)
Stealth + 6 (1 ranks + 3 dex + 3 class + 1 trait - 2 ACP)
Survival + 9 (3 ranks + 1 wis + 3 class + 2 trait),
Swim + 6 (1 ranks + 4 str + 3 class - 2 ACP),
Traits Student survivalist, Strond Arm Supple Wrist
Languages Taldan
SQ Skilled Thrower (+10ft range increment), RAGE (8 rounds/day)


On person Traveler's outfit (5), chain shirt (25), dagger (1)
Golf Bag mwk coldiron spear, longspear, shortspear, 3x javelin (24)
In backpack backpack (4), bedroll (5) 2x trail rations (2), survival kit (4), silk rope 50ft (5)
Wealth 7gp
Encumbrance lb. without backpack, 76 lb. with backpack (116 lb. light/ 233 lb. medium/ 350 lb. heavy)


Notes\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped