Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Kelda Oxgutter

Tää on parempi seikkailuporukka, kun mun edelliset: enemmän loottia, ja huomattavasti vähemmän kuolleita.

Female Human Barbarian 12
Chaotic Neutral Medium Humanoid


Init +2
Senses Perception +16


AC 24, touch 13, flat-footed 24; (+7 armor, +2 Dex, +3 Shield, +1 Natural, +1 def.)
Raging 22, touch 11, flat-footed 22
Raging, with Guarded Stance 25, touch 14, flat-footed 22
hp 149(12d12+3*12+12+12)(+48 temp hp with Rage)
Fort +13(+17 in Rage), Ref +10, Will +7(+10 in rage); in Rage +5 morale bonus vs. spells
Special Defenses Improved Uncanny Dodge, Trap Sense +4, Rage Powers(Superstition), Guarded Stance(move to activate, 6 rounds), DR 2/-, Eater of Magic, Fearless Rage


Speed 30 ft (35 ft in Rage)
Melee Nine-Fold Spirit Sword +18/+13/+8 1d8+5, x3, S
Melee, PA Nine-Fold Spirit Sword +14/+9/+4 1d8+13, PA, x3, S
RAGE+PA Nine-Fold Spirit Sword +17/+12/+7 1d8+16, PA, x3, S
Ranged +1 adaptive composite longbow +14/+9 1d8+5 OR 1d8+8(rage)
Special Attacks Cleave, Lunge, Rage(27 rounds/day), rage powers(swift foot +5 feet), Witch Hunter(+4 damage vs. spellcasters), undead bane(swift action), destroy undead(DC 17, swift on hit)


Str 19(17)[25 in rage}, Dex 14, Con 16[24 in rage], Int 8, Wis 12, Cha 10
Base Atk +12/7/+2; CMB +16(+19 in Rage); CMD 28(31 in rage)
Feats Cleave, Lightning Reflexes, Power Attack, Raging Vitality, Toughness, Lunge, Wrapon Focus:Nine-Ring Sword
Skills Acrobatics +3 (1), Climb +5 (1), Handle Animal +8 (5), Intimidate +15 (12), Perception +16 (12), Profession (Sailor) +4 (3), Ride +3 (1), Survival +16 (12), Swim +5 (1)
Languages Common, Skald
SQ Rage(25 rounds/day), fast movement, Guarded Stance, Superstition, Witch Hunter, Eater of Magic, Fearless Rage


On person +1 Breastplate, +1 Heavy Steel Shield, +2 Cloak of Resistance, +2 Belt of Giant Strength, Nine-fold Spirit Sword, Amulet of Natural Armor +1, Ring of Protection +1, javelins(4)
In backpack Adventurer's Kit\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped