Millicent "Millie" Brennan

Female "Human" Vigilante 5
LN/CG Medium Humanoid (kitsune, shapeshifter)
Player Atteisti


Init +4
Senses Perception +7, low-light vision


AC 20, touch 13, flat-footed 17; (´+7 armor, +3 Dex)
hp 37 (5d8+con)
Fort +4, Ref +9, Will +4;
Speed 20 ft


Melee mwk rapier +8 (1d6+3)
While vigilante +1 dagger +8 (1d4+4) or 2 +1 daggers +6 (1d4+4)
While vigilante mwk cestus +8 (1d4+3) or 2 mwk cestuses +6 (1d4+3)
Ranged mwk composite longbow +8 (1d8+1)
Special Attacks: Hidden Strike 3d8/3d4


Str 12, Dex 19, Con 14, Int 12, Wis 8, Cha 16
Base Atk +3; CMB +4; CMD 18
Feats Two Weapon Fighting, Weapon Finesse, Realistic Likeness, Skill Focus (Bluff)
Skills (FC +5) (ACP -3) Acrobatics +14 (5), Bluff +17 (5), Diplomacy +15 (5), Escape Artist +8 (1), Disable Device +14 (5), Disguise +10 (2), Intimidate +11 (5), Knowledge (local) +5 (1), Linquistics +2 (1), Perception +7 (5), Perform (Act) +13 (2), Stealth +17 (5)
Traits Child of Infamy, Fast Talker
Languages Common, Sylvan, Infernal, Gnome
Class SQ Dual Identity, Seamless Guise, Stalker Vigilante, Unshakeable (DC to demoralize: 19), Startling Appearance
Vigilante Social Talents Social Grace (Perform (Act) + Diplomacy +4), Seemless Shapechanger, Mockingbird
Vigilante Talents: Lethal Grace, Armor Skin (no ACP on acrobatics, escape artist, stealth)
Race SQ Agile (+2 acrobatics), Duplicitious (+2 bluff, disguise), change shape


With social person mwk rapier, area map, backpack, area map (Länskruunu), courtier's outfit w/ jewels, sleeves of many garments, 38gp, belt of dex +2, ring of feather fall
With vigilante 2 +1 daggers, 2 cold iron daggers, 2 alchemical silver daggers, cloak of resistance +1, fake footprint shoes, grappling hook w/ silk rope, skeleton key, mwk longbow w/ 20 arrows, 2 acids, mwk thieves tools, mwk cestuses, 2 sunrods, +1 shadow breastplate, robe of climbing


Lyhyesti

  • Vanhaa Brennanin teatteriperhettä, jotka jäivät noin sata vuotta sitten Länskruunuun. Nykyisin perhettä jäljellä vain isä Ernesto, äiti Vera ja isoveli Raul. Muita sisaruksia ja perheenjäseniä on kauempana Varisiassa, lähtivät karkuun masentavaa kaupunkia. Eivät omista omaa teatteria, katuteatteria ja kutsuvierastoimintaa eniten. Nykyisin vanhemmat ovat jo liian vanhoja, Raul huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. Vanhempien teatteritoiminta päättyi, kun äiti sai sairaskohtauksen lavalla. Ikävästi myös Länskruunun pormestari oli paikalla.
  • On hyvin taitava näyttelijä, kuten oletettua. Esiintyy pääosin soolona, haaveilee kovasti draaman esittämisestä, mutta tienestit tehdään komedialla.
  • On kovin pöyristynyt Länskruunun turvattomuudesta ja korruptiosta. Mutta mitä yksi näyttelijä voi sille tehdä?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped