Millicent "Millie" Brennan

Female "Human" Vigilante 3
LN/CG Medium Humanoid (kitsune, shapeshifter)
Player Atteisti


Init +3
Senses Perception +5, low-light vision


AC 20, touch 13, flat-footed 17; (´+7 armor, +3 Dex)
hp 24 (3d8+con)
Fort +3, Ref +6, Will +2;
Speed 20 ft


Melee rapier +5 (1d6+2)
While vigilante dagger/cestus +5 (1d4+2) or 2 daggers/cestuses +3 (1d4+2)
Ranged Longbow +5 (1d8)


Str 12, Dex 16, Con 14, Int 12, Wis 8, Cha 16
Base Atk +2; CMB +3; CMD 16
Feats Two Weapon Fighting, Weapon Finesse, Realistic Likeness
Skills (FC +3) (ACP -3) Acrobatics +11 (3), Bluff +12 (3), Diplomacy +8 (2), Disable Device +11 (3), Disguise +11 (3), Intidimate +9 (3), Knowledge (local) +5 (1), Perception +5 (3), Perform (Act) +12 (1), Stealth +9 (3)
Traits Child of Infamy, Fast Talker
Languages Common, Sylvan, Infernal
Class SQ Dual Identity, Seamless Guise, Stalker Vigilante, Unshakeable
Vigilante Social Talents Social Grace (Perform (Act) +4), Seemless Shapechanger
Vigilante Talents: Lethal Grace
Race SQ Agile (+2 acrobatics), Duplicitious (+2 bluff, disguise), change shape


With social person rapier, area map, backpack, area map (Länskruunu), courtier's outfit w/ jewels, 38gp
With vigilante 4 daggers, chain shirt, fake footprint shoes, grappling hook w/ silk rope, skeleton key, longbow w/ 20 arrows, 2 acids, mwk thieves tools, cestuses, 2 sunrods, +1 breastplate


Lyhyesti

  • Vanhaa Brennanin teatteriperhettä, jotka jäivät noin sata vuotta sitten Länskruunuun. Nykyisin perhettä jäljellä vain isä Ernesto, äiti Vera ja isoveli Raul. Muita sisaruksia ja perheenjäseniä on kauempana Varisiassa, lähtivät karkuun masentavaa kaupunkia. Eivät omista omaa teatteria, katuteatteria ja kutsuvierastoimintaa eniten. Nykyisin vanhemmat ovat jo liian vanhoja, Raul huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. Vanhempien teatteritoiminta päättyi, kun äiti sai sairaskohtauksen lavalla. Ikävästi myös Länskruunun pormestari oli paikalla.
  • On hyvin taitava näyttelijä, kuten oletettua. Esiintyy pääosin soolona, haaveilee kovasti draaman esittämisestä, mutta tienestit tehdään komedialla.
  • On kovin pöyristynyt Länskruunun turvattomuudesta ja korruptiosta. Mutta mitä yksi näyttelijä voi sille tehdä?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped