Millicent "Millie" Brennan

Female "Human" Vigilante 8
LN/CG Medium Humanoid (kitsune, shapeshifter)
Player Atteisti


Init +5
Senses Perception +10, darkvision 60ft, low-light vision


AC 24, touch 18, flat-footed 19; (+7 armor, +5 Dex, +2 deflection)
hp 59 (7d8+con)
Fort +6, Ref +14, Will +7;
Speed 30 ft


Melee +1 rapier +12/+7 (1d6+6)
While vigilante +1 short sword +12/+7 (1d6+6) or +1 short sword +10(1d6+6), +1 mithral dagger +10 (1d4+6), +1 short sword +5 (1d6+6)
While vigilante mwk cestus +12 (1d4+5) or 2 mwk cestuses +10 (1d4+5)
Ranged mwk composite longbow +12 (1d8+1)
Special Attacks: Hidden Strike 4d8/4d4, sword of subtlety: +4 atk/dmg when sneak attacks


Str 12, Dex 20, Con 14, Int 14, Wis 8, Cha 16
Base Atk +6; CMB +7; CMD 24
Feats Two Weapon Fighting, Weapon Finesse, Realistic Likeness, Skill Focus (Bluff), Outflank
Skills (FC +8) (ACP -1) Acrobatics +18 (8), Bluff +23 (8), Diplomacy +21 (8), Escape Artist +14 (6), Disable Device +16 (6), Disguise +13 (2), Intimidate +17 (8) (+4 renown), Knowledge (local) +6 (1), Linquistics +3 (1), Perception +10 (8), Perform (Act) +16 (2), Sleight of Hand +16 (headband), Stealth +21 (8)
Traits Child of Infamy, Fast Talker
Languages Common, Sylvan, Infernal, Gnome, Draconic, Read Lips
Class SQ Dual Identity, Seamless Guise, Stalker Vigilante, Unshakeable (DC to demoralize: 26), Startling Appearance
Vigilante Social Talents Social Grace (Perform (Act) + Diplomacy +4), Seemless Shapechanger, Mockingbird, Renown
Vigilante Talents: Lethal Grace, Armor Skin (no ACP on acrobatics, escape artist, stealth), Shadow's Sight, Hide In Plain Sight
Race SQ Agile (+2 acrobatics), Duplicitious (+2 bluff, disguise), change shape


With social person +1 rapier, area map, backpack, area map (Länskruunu), courtier's outfit w/ jewels, sleeves of many garments, 38gp, belt of dex +2, ring of feather fall, mwk sap, +2 ring of protection, headband of int +2 (sleight of hand, read lips), circlet of persuasion
With vigilante 2
+1 mithral daggers, 2 cold iron daggers, 2 alchemical silver daggers, cloak of resistance +2, fake footprint shoes, grappling hook w/ silk rope, skeleton key, mwk longbow w/ 20 arrows, 2 acids, 2 alchemist fires, mwk thieves tools, mwk cestuses, 5 sunrods, +1 mithral shadow breastplate, robe of climbing''


Ajatuksia ja vapaa-ajan puuhia

  • On saanut vapaa-ajallaan rakennettua ja organisoitua Brennanin teatteritaloa paljon parempaan kuntoon. Girum on ollut apuna ja Millie on viihtynyt hänen seurassaan hyvin. Girumin orpolapset pyörivät säännöllisesti teatterilla, ja koska heille ei löytynyt kunnon kotia, päättivät Millie ja Girum perustaa laillisen orpokodin Brennanin perheen taloon, sillä vanhemmat ovat jo Magnimarissa ja tilaa on Millielle ihan liikaa.
  • Orpokodin myötä lapset ovat avustaneet teatterissa, heille on opetettu teatteritekniikkaa ja näyttelemistä. Alessia on ollut opettamassa akrobatiaa ja laulamista. Millie on onnessaan saadessaan näin paljon konkreettista hyvää aikaiseksi
  • Teatteri on pian avaamista vaille valmis, puuttuu vain spektaakkelimainen näytelmä jolla Brennanin teatterinimi saataisiin taas kaupungin yhdeksi luottonimeksi.
  • Varjon touhut tuntuvat vievän Millieltä paljon voimia. Yöunet jäävät välillä vähäisiksi, Calseinican koulutus vie veronsa ja teatterin ja orpokodin pyörittäminen on työlästä. Lisäksi Varjon väkivaltaiset teot kummittelevat välillä painajaisissa, vaikka Millie tietääkin vuodattavansa verta hyvän eteen.
  • Vapaa-ajallaan koittaa opettaa Calseinicalle hiipimistä ja tikareilla taistelemista. Ovat tehneet useita harjoitusreissuja yön pimeydessä, joskin meno on kömpelöä. Millie puree aina hammastaan kuunnellen hänen halventavia ilmaisujaan näyttelijäntyöstään, ja hieman nauttii kun Calseinica kompastelee viemäreissä. Mutta vain vähän. Toivoo että C ottaisi myös Varjon manttelin koulutuksen päätyttyä.
  • Isä ja äiti on saatu siirrettyä kaupungista, ovat matkalla Magnimariin laivalla. Veli pyörii vielä kaupungilla, vältellen sekä Millietä että muita tuttuja kontakteja.

Lyhyesti

  • Vanhaa Brennanin teatteriperhettä, jotka jäivät noin sata vuotta sitten Länskruunuun. Nykyisin perhettä jäljellä vain isä Ernesto, äiti Vera ja isoveli Raul. Muita sisaruksia ja perheenjäseniä on kauempana Varisiassa, lähtivät karkuun masentavaa kaupunkia. Eivät omista omaa teatteria, katuteatteria ja kutsuvierastoimintaa eniten. Nykyisin vanhemmat ovat jo liian vanhoja, Raul huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. Vanhempien teatteritoiminta päättyi, kun äiti sai sairaskohtauksen lavalla. Ikävästi myös Länskruunun pormestari oli paikalla.
  • On hyvin taitava näyttelijä, kuten oletettua. Esiintyy pääosin soolona, haaveilee kovasti draaman esittämisestä, mutta tienestit tehdään komedialla.
  • On kovin pöyristynyt Länskruunun turvattomuudesta ja korruptiosta. Mutta mitä yksi näyttelijä voi sille tehdä?

Kehvelikonsortio

Hahmot

Seikkailut:
Infernon oireyhtymä

Kärpästen emo

Mikä tomussa vaanii

Kuusi koitosta

Erebuksen äpärälapset

Maailma

Muuta

Mekanismiin

edit SideBar

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped