Millicent "Millie" Brennan

Female "Human" Vigilante 6
LN/CG Medium Humanoid (kitsune, shapeshifter)
Player Atteisti


Init +4
Senses Perception +8, darkvision 60ft, low-light vision


AC 23, touch 16, flat-footed 19; (´+7 armor, +4 Dex, +2 deflection)
hp 45 (6d8+con)
Fort +5, Ref +10, Will +5;
Speed 30 ft


Melee mwk rapier +9 (1d6+4)
While vigilante +1 mithral dagger +9 (1d4+5) or 2 +1 mithral daggers +7 (1d4+5)
While vigilante mwk cestus +9 (1d4+4) or 2 mwk cestuses +7 (1d4+4)
Ranged mwk composite longbow +9 (1d8+1)
Special Attacks: Hidden Strike 3d8/3d4


Str 12, Dex 19, Con 14, Int 12, Wis 8, Cha 16
Base Atk +4; CMB +5; CMD 21
Feats Two Weapon Fighting, Weapon Finesse, Realistic Likeness, Skill Focus (Bluff)
Skills (FC +6) (ACP -1) Acrobatics +15 (6), Bluff +18 (6), Diplomacy +16 (6), Escape Artist +10 (3), Disable Device +15 (6), Disguise +10 (2), Intimidate +11 (5), Knowledge (local) +5 (1), Linquistics +2 (1), Perception +8 (6), Perform (Act) +13 (2), Stealth +18 (6)
Traits Child of Infamy, Fast Talker
Languages Common, Sylvan, Infernal, Gnome
Class SQ Dual Identity, Seamless Guise, Stalker Vigilante, Unshakeable (DC to demoralize: 21), Startling Appearance
Vigilante Social Talents Social Grace (Perform (Act) + Diplomacy +4), Seemless Shapechanger, Mockingbird
Vigilante Talents: Lethal Grace, Armor Skin (no ACP on acrobatics, escape artist, stealth), Shadow's Sight
Race SQ Agile (+2 acrobatics), Duplicitious (+2 bluff, disguise), change shape


With social person mwk rapier, area map, backpack, area map (Länskruunu), courtier's outfit w/ jewels, sleeves of many garments, 38gp, belt of dex +2, ring of feather fall, mwk sap, +2 ring of protection
With vigilante 2 +1 mithral daggers, 2 cold iron daggers, 2 alchemical silver daggers, cloak of resistance +1, fake footprint shoes, grappling hook w/ silk rope, skeleton key, mwk longbow w/ 20 arrows, 2 acids, 2 alchemist fires, mwk thieves tools, mwk cestuses, 5 sunrods, +1 mithral shadow breastplate, robe of climbing


Huomioita seikkailuista

  • Haluaisi kovasti järjestää näytelmän Alessian kanssa. Nyt molemmat ovat tunnettuja henkilöitä Länskruunussa, toisi hyvää mainetta suvulle ja rahaa molempien taskuun.
  • Kovasti myös Girumin kanssa hyvän tekeminen kiinnostaisi. Jonkun huumelordin bisneksien sotkeminen miellyttäisi erityisesti.
  • Vapaa-ajallaan koittaa opettaa Calseinicalle hiipimistä ja tikareilla taistelemista. Ovat tehneet useita harjoitusreissuja yön pimeydessä, joskin meno on kömpelöä. Millie puree aina hammastaan kuunnellen hänen halventavia ilmaisujaan näyttelijäntyöstään, ja hieman nauttii kun Calseinica kompastelee viemäreissä. Mutta vain vähän. Toivoo että C ottaisi myös Varjon manttelin koulutuksen päätyttyä.
  • Isä ja äiti on saatu siirrettyä kaupungista, ovat matkalla Magnimariin laivalla. Veli pyörii vielä kaupungilla, vältellen sekä Millietä että muita tuttuja kontakteja.

Lyhyesti

  • Vanhaa Brennanin teatteriperhettä, jotka jäivät noin sata vuotta sitten Länskruunuun. Nykyisin perhettä jäljellä vain isä Ernesto, äiti Vera ja isoveli Raul. Muita sisaruksia ja perheenjäseniä on kauempana Varisiassa, lähtivät karkuun masentavaa kaupunkia. Eivät omista omaa teatteria, katuteatteria ja kutsuvierastoimintaa eniten. Nykyisin vanhemmat ovat jo liian vanhoja, Raul huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. Vanhempien teatteritoiminta päättyi, kun äiti sai sairaskohtauksen lavalla. Ikävästi myös Länskruunun pormestari oli paikalla.
  • On hyvin taitava näyttelijä, kuten oletettua. Esiintyy pääosin soolona, haaveilee kovasti draaman esittämisestä, mutta tienestit tehdään komedialla.
  • On kovin pöyristynyt Länskruunun turvattomuudesta ja korruptiosta. Mutta mitä yksi näyttelijä voi sille tehdä?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped