Millicent "Millie" Brennan

Female "Human" Vigilante 13
LN/CG Medium Humanoid (kitsune, shapeshifter)
Player Atteisti


Init +6
Senses Perception +15, darkvision 60ft, low-light vision


AC 24, touch 18, flat-footed -; (+7 armor, +5 Dex, +2 deflection)
hp 94 (13d8+con)
Fort +9, Ref +18, Will +10;
Speed 30 ft


Melee +1 rapier +17/+12 (1d6+8)
While vigilante +1 short sword +17/+12 (1d6+8)
TWF +1 short sword +15 (1d6+8), +1 mithral dagger +15 (1d4+8), +1 short sword +10 (1d6+8), +1 mithral dagger +10 (1d4+8)
While vigilante mwk cestus +17 (1d4+7) or 2 mwk cestuses +15 (1d4+7)
Ranged mwk composite longbow +17/+12 (1d8+1)
Special Attacks: Hidden Strike 7d8/7d4, sword of subtlety: +4 atk/dmg when sneak attacks. Cunning Feint: feint as a move action or ignoring first attack. Feinted opponent loses dex until Millie's next turn (DC: 10+bab+wis mod or 10+sense motive)


Str 12, Dex 22, Con 14, Int 16, Wis 9, Cha 20
Base Atk +9; CMB +11; CMD 29
Feats Two Weapon Fighting, Weapon Finesse, Realistic Likeness, Skill Focus (Bluff), Outflank, Skill Focus (Stealth), Improved Two-Weapon Fighting, Leadership
Skills (FC +13) (ACP -1) Acrobatics +19 (8), Bluff +33 (13), Diplomacy +28 (13), Escape Artist +15 (6), Disable Device +21 (10), Disguise +22 (5), Intimidate +24 (13) (+8 renown), Knowledge (local) +15 (9), Linquistics +4 (1), Perception +15 (13), Perform (Act) +22 (4), Sense Motive +17 (headband), Sleight of Hand +22 (headband), Stealth +38 (11)
Traits Child of Infamy, Fast Talker
Languages Common, Sylvan, Infernal, Gnome, Draconic, Read Lips, Celestial
Class SQ Dual Identity, Seamless Guise, Stalker Vigilante, Unshakeable (DC to demoralize: 35), Startling Appearance, Frightening Appearance (DC 21)
Vigilante Social Talents Social Grace (Perform (Act) + Diplomacy + disguise + sense motive +4), Seemless Shapechanger, Mockingbird, Renown, Great Renown, Incredible Renown, Safe House
Vigilante Talents: Lethal Grace, Armor Skin (no ACP on acrobatics, escape artist, stealth), Shadow's Sight, Hide In Plain Sight, Cunning Feint, Stalker Sense
Race SQ Agile (+2 acrobatics), Duplicitious (+2 bluff, disguise), change shape


With social person +1 rapier, area map, backpack, area map (Länskruunu), courtier's outfit w/ jewels, sleeves of many garments, 38gp, belt of dex +4, ring of feather fall, mwk sap, +2 ring of protection, headband of int +4 (sleight of hand+sense motive, celestial+read lips), circlet of persuasion, bracers of the glib entertainer, rod of splendor
With vigilante 2 +1 mithral daggers, 2 cold iron daggers, 2 alchemical silver daggers, cloak of resistance +3, fake footprint shoes, grappling hook w/ silk rope, skeleton key, mwk longbow w/ 20 arrows, 2 acids, 2 alchemist fires, mwk thieves tools, mwk cestuses, 5 sunrods, +1 glamered mithral improved shadow breastplate, robe of climbing, boots of teleportation


Ajatuksia ja vapaa-ajan puuhia

 • Kuoppapaholaisen voittaminen häkellyttää Millietä suunnattomasti. Varsinaiset yksityiskohdat olennosta ovat vieläkin hämärän peitosta, mutta Alfonsen ja Girumin mukaan olento oli helvetin voimakkaimpia olentoja - ja yhdessä se voitettiin. Tästä voitosta tuli suuri inspiraation isku sekä Varjolle että Millielle.
 • Brennanin teatteritalo on vihdoinkin valmis ja Millie on kirjoittanut avajaisten arvoista oopperaa, joka miellyttäisi sekä aatelistoa että tavallista kansaa. Ooppera on tragikoominen otos paholaisen ja enkelin rakkaudesta. Ulos se näyttää hyvin Cheliax- ja paholaismyönteiseltä, mutta sisältää useita viittauksia vastarintaan ja hyvyyden etsimiseen sisällä. Kaikki kaupungin merkkihenkilöt ja nyt myös partyn jäsenet ovat kutsuttu tapahtumaan. Varjoa Millie on pyytänyt esittämään luotettavan näyttelijän.
 • On saanut vapaa-ajallaan rakennettua ja organisoitua Brennanin teatteritaloa paljon parempaan kuntoon. Girum on ollut apuna ja Millie on viihtynyt hänen seurassaan hyvin. Girumin orpolapset pyörivät säännöllisesti teatterilla, ja koska heille ei löytynyt kunnon kotia, päättivät Millie ja Girum perustaa laillisen orpokodin Brennanin perheen taloon, sillä vanhemmat ovat jo Magnimarissa ja tilaa on Millielle ihan liikaa.
 • Orpokodin myötä lapset ovat avustaneet teatterissa, heille on opetettu teatteritekniikkaa ja näyttelemistä. Alessia on ollut opettamassa akrobatiaa ja laulamista. Millie on onnessaan saadessaan näin paljon konkreettista hyvää aikaiseksi
 • Teatteri on pian avaamista vaille valmis, puuttuu vain spektaakkelimainen näytelmä jolla Brennanin teatterinimi saataisiin taas kaupungin yhdeksi luottonimeksi.
 • Varjon touhut tuntuvat vievän Millieltä paljon voimia. Yöunet jäävät välillä vähäisiksi, Calseinican koulutus vie veronsa ja teatterin ja orpokodin pyörittäminen on työlästä. Lisäksi Varjon väkivaltaiset teot kummittelevat välillä painajaisissa, vaikka Millie tietääkin vuodattavansa verta hyvän eteen.
 • Vapaa-ajallaan koittaa opettaa Calseinicalle hiipimistä ja tikareilla taistelemista. Ovat tehneet useita harjoitusreissuja yön pimeydessä, joskin meno on kömpelöä. Millie puree aina hammastaan kuunnellen hänen halventavia ilmaisujaan näyttelijäntyöstään, ja hieman nauttii kun Calseinica kompastelee viemäreissä. Mutta vain vähän. Toivoo että C ottaisi myös Varjon manttelin koulutuksen päätyttyä.
 • Isä ja äiti on saatu siirrettyä kaupungista, ovat matkalla Magnimariin laivalla. Veli pyörii vielä kaupungilla, vältellen sekä Millietä että muita tuttuja kontakteja.

Lyhyesti

 • Vanhaa Brennanin teatteriperhettä, jotka jäivät noin sata vuotta sitten Länskruunuun. Nykyisin perhettä jäljellä vain isä Ernesto, äiti Vera ja isoveli Raul. Muita sisaruksia ja perheenjäseniä on kauempana Varisiassa, lähtivät karkuun masentavaa kaupunkia. Eivät omista omaa teatteria, katuteatteria ja kutsuvierastoimintaa eniten. Nykyisin vanhemmat ovat jo liian vanhoja, Raul huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. Vanhempien teatteritoiminta päättyi, kun äiti sai sairaskohtauksen lavalla. Ikävästi myös Länskruunun pormestari oli paikalla.
 • On hyvin taitava näyttelijä, kuten oletettua. Esiintyy pääosin soolona, haaveilee kovasti draaman esittämisestä, mutta tienestit tehdään komedialla.
 • On kovin pöyristynyt Länskruunun turvattomuudesta ja korruptiosta. Mutta mitä yksi näyttelijä voi sille tehdä?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped