Kategoriassa LoF-hahmot

Burburtep ilman sauvaansa mestauskirvestään, erämaavarusteissa.

Burburtep


Lawful Good Half-Orc Monk 7
Favored class: Monk
Experience Points: 37 585 / 51 000 (PF Medium)


Hit Points: 69 (7d8 class + 14 con + 10 toughness + 7 favored class)
Initiative: +2
Speed: 55 ft.
Armor Class: 20 (+2 Dex, +4 Wisdom, +2 Deflection, +1 Monk, +1 Dodge), touch 20, flat-footed 17, ff. touch 17
BAB/CMB/CMD: +5/+11/23
Attack (melee):

Kirvesmurha +10 (1d12+7, x3), slashing (+1 Bane (Outsider [Lawful]) Greataxe)
Monk weapon thing +10 (2d6+5, x2), bludgeoning (Unarmed strike)
Flurry of blows +10/+10/+5 (2d6+5, x2), bludgeoning (Unarmed strike)

Attack (ranged):

Shuriken +7 (1d2+4, x2), piercing, (range increment 10 ft.)
Flurry of shuriken +7/+7/+2 (1d2+4, x2), piercing, (range increment 10 ft.)

Special Qualities: Darkvision 60 ft., Weapon Familiarity, Orc Ferocity, Orc Human Blood, Flurry of blows, Unarmed Strike, Evasion, Maneuver Training, Still Mind (+2 vs. enchantment), Ki pool (magic) 9 (½ Monk level + WIS), Slow fall 30 ft., High Jump (Monk levels to Acrobatics when jumping), Purity of Body (Immunity to disease), Wholeness of Body (Heal hit points equal to monk level)
Traits: Freed Slave (+1 trait bonus on all Fortitude saves), Legacy of Sand (+1 trait bonus on all Will saves)


Saves: Fort +8, Ref +7, Will +10


Abilities: Str 19, Dex 14, Con 14, Int 10, Wis 18, Cha 8
Skills /ACP 0: Acrobatics +12 (7) (+27 when jumping), Climb +14 (7), Perception +14 (7), Sense Motive +14 (7)
Feats: Improved Unarmed Strike*, Stunning Fist* (DC 20) (Stun or fatigue), Toughness, Dodge*, Deflect Arrows*, Ability Focus (Stunning Fist), Extra Ki, Run I, Gorgon's Fist*, Improved Natural Attack
Languages: Kelish, Orc


Equipment on person: Traveler's Outfit (-), Sack (½ lb.), Mwk Bandoleer (½ lb.), +1 Bane (Outsider [Lawful]) Greataxe (12 lb.)

Mwk Bandoleer: 1x Potion of Cure Light Wounds (0.1 lb.), Shurikens (7) (1 lb.), Silversheen, 9 taskua tyhjänä

Equipment in sack: Waterskin (4 lb.), Silk rope (5 lb.), Hourglass (1 lb.), 6x Trail rations (6 lb.), 638 gp 6 sp (13 lb.)
Encumbrance: Without sack 15.1 lb. / With sack 44.1 lb. (light 116 lb./medium 117-233 lb./heavy 234-350 lb.)


Achievement feats:

Fallen by fire: 0 out of 10 (Flame-Tested Survivor)
Died and Resurrected: 1 out of 2 (Graverisen)
Damage count: 635 received / 378 healed magically / 560 out of 1 000 (History of Scars)
Criticals confirmed: 7 out of 50 (Relentless Butcher)

* = monk bonus feat, I = granted by item

Burburtepin menneisyys on hänelle itselleenkin hämärän peitossa. Siitä on kuitenkin vuosia, sen hän tietää itsekin. Kuitenkin jo aikaisesta lapsesta hän muistaa olleensa aina jonkun mestarin palveluksessa, orjana. Vanhetessaan ja tehdessään milloin minkäkinlaista fyysistä työtä hänen voimansa kohosi silmissä. Tämä ei jäänyt paitsi hänen mestareiltaan. Alamaailman areenataisteluissa taistelut kuolemaan asti olivat aina Burburtepin puolella. Hänen kätensä ovat tahriintuneen niin monen kohtalotoverin vereen hän sitä itse kehtaa edes ajatella. Kaikki tämä vain voidakseen itse selvitä elämässä eteenpäin. Toisinaan Burburtep pohti, miksi hän pyrki suojelemaan itseään. Hänellä ei ole omaa elämää, mitä elää, miksi siis suojella sitä? Mestarit tyytyväisinä käärivät massoittain kahisevaa Burburtepin kustannuksella, hänen saatuaan ehkä yhden kuivan leivänkrantun palkkioksi.

Yksi päivä kuitenkin koitti, mitä hän ei olisi uskonut todeksi. Alamaailman juonittelun johdosta hänen mestarinsa menehtyi traagisesti. Vapautta tämä ei hänelle voisi tuoda, siitä Burburtep oli varma, mestari vain vaihtuisi ja sama tarina jatkaisi kulkuaan. Kuultuaan, että uusi mestari on joku rikas puolituinen, hänen olettamuksensa eivät olleet muuttuneet. Joku pitkäkyntinen juonittelija, tämä puolituinen. Yllätys oli toki sitäkin suurempi kun sitten tämä uusi mestari, Fenthor, haki Burburtepin, avasi kahleet ja sanoi "Olet vapaa!", silmät ilosta kiiluen. Saattoi tämä puolituinen jotain muutakin Burburtepille sanoa, mutta nuo kaksi sanaa syvälle Burburtepin ajatuksiin painautuivat, shokeeraten. Ei hän tiennyt mitä tehdä, minne mennä.

Kun ei muutakaan voinut, lyöttäytyi Burburtep Fenthorin mukaan kunnes omillaan pystyy olemaan. Katapesh on köyhälle raaka paikka, ilman mammonaa ei juuri mitään voi tehdä. Eikä se tekisi pahitteeksi nähdä jotain muutakin kuin kaupungin muureja, seiniä, jotka sisällään ovat Burburtepin liian pitkään pitäneet.

Bouzakin Burburtep toisinaan näki hoivaamassa pahoin vahingoittuneita orjia. Taisi olla Sarenraen pappi tuo, puoliörkkikin vielä. Puoliörkkejä ei Burburtep nähnyt muuten kuin orjina, joten Bouzak jäi hänelle kyllä mieleen. Fenthorin vapautettua hänet Burburtep sai nähdä erään puolihaltian, Amran vilauksittain. Kuulemma tämä yrmeä puolihaltia vapautti myös orjia, eri tavalla kuin Fenthor tosin.


Monk 8: 71 hp, BAB +6, +6 saves, +1 Wisdom, Slow fall 40 ft., unarmed damage 1d10, AC bonus +2
Monk 9: 78 hp, Flurry of blows +6/+6/+1, Improved Evasion, +30 ft. speed, History of Scars maybe?
Monk 10: 85 hp, BAB +7, +7 saves, Bonus feat (Medusa's Wrath), Ki pool (lawful), Slow fall 50 ft.


FAQ

Miten toi Stunning Fist DC on noin iso?

Stunning Fist DC on ½ level + Wisdom modifier. Eli Wisdom on headbandin kanssa 18 (+4 modifier), puolet levelistä on 3, Ability Focus feat antaa 2 lisää ja Cobra Straps & Panther Mask settiesineet (Magic Item Compendium) antavat 1 lisää. Tämä tekee yhteensä 20.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped