Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Agrael the Overwatched

Before the Eyes of the Ten
the Artifacts of Power shall be gathered
by those who follow the Open Road
and the Gate shall open
and Decemivirate will rule above all the Gods and mortal alike
- Prophecy of Agrael

N Male Tiefling(Pitborn) Oracle 11
Player JJape (66474-4)
XP 30
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 22/51


Init +8
Senses Perception +16, Darkvision, See in Darkness


AC 27, touch:12 , Flat:26 ; (+11 armor, +1 Dex, +4 natural, +1def)
with Shield of Faith AC:39(28 from wand), touch:14(13 from wand), Flat:29(28 from wand)
hp 97 (11d8+3*11+6)
Fort+12, Ref+10, Will+12
Special Defenses Fiendish Resistance (5, Fire/El./Cold), Protection from Evil usually active


Speed 20 ft (heavy armor), (30 ft with Longstrider), 30 ft with Wings (Armor)(Fly +10)
Melee 2x claws +11 1d4+3
with Alter Self 2x claws +12 1d4+4, Bite +12 1d4+4


Oracle Spells(Concentration +19):
5th (5/day)(DC 23) — Mass CLW, Feeblemind, Communal Air Walk, Telekinesis, Plane Shift
4th (8/day)(DC 22) — Freedom of Movement, Black Tentacles, Cure Critical Wounds, Blessing of Fervor, Debilitating Portent, Restoration, Spit Venom
3rd (8/day)(CD 21) — Bestow Curse, Dispel Magic, Chain of Perdrition(CMB +17), Prayer, Cure Serious Wounds, Communal Resist Energy, Archon`s Aura, Deeper Darkness
2st (8/day)(DC 20) — Oracle`s Burden, Instrument of Agony, Cure Moderate Wounds, Levitate, Minor Image, Lesser Restoration, Resist Energy, Hold Person, Grace
1st (8/day)(DC 19) — Protection from Evil, Bless, Shield of Faith, Ill Omen, Remove Fear, Liberating Command, Cure Light Wounds
Cantrips/Orisons (at will) — Detect Magic, Read Magic, Guidance, Create Water, Stabilize, Mage Hand, Ghost Sound, Mending. Light


Oracle SQ
Mystery: Dark Tapestry
Revelations: Misfortune(immeadiate, reroll within 30 ft)
Fortune(2/day)(immeadiate, reroll own)
Many forms(Su, Standard, Alter Self or Beast Shape III 11 min/day)
Wings of Night(Su, swift, good maneuveribility, 11 hours/day)
Gift of Madness(Su, Standard, single-target confusion for 8 rounds, DC 23, 11 times/day)
Pierce the Veil
Curses: Haunted(main curse), Wrecker(never advances)


Str 16, Dex 12, Con 16(14), Int 10(8), Wis 8, Cha 26 (20)
Base Atk +8/+3 ; CMB +10; CMD 23(25 with Shield of Faith)
Feats Armor of the Pit, Heavy Armor Proficiency, Improved Initiative, Extra Revelation, Piercing Spell, Quicken Spell
Skills Diplomacy +24 (10), Disable Device +12/+20(beast shape as bat) (ioun stone+1->retrain), Fly +10 (7), Heal +3 (1), Linguistics +1 (1), Perception +14 (10), Perform:Sing +12(1), Sense Motive +3 (1), Spellcraft +4 (1), Use Magic Device +12 (1)
Traits Observant(Perception as class skill), Reactionary
Languages Abyssal, Aklo, Common, Undercommon


On person Black Robes (6 lbs), Spell Component Pouch (2 lbs), Crossbow Bolts(20, 1 lbs), Headband of Alluring Charisma +6 (1 lbs), Cloak of Resistance +5 (1 lbs), +2 Fullplate, Amulet of Natural Armor +1, Ring of Protection +1, Belt of Constitution +2, Wayfinder, Cracked Dusty Rose Prism Ioun Stone, Cracked Pale Green Prism Ioun Stone(+1 saves), 5xAcid Flask, Wand of Shield (48), Wand of Infernal Healing(14+50), CLW-wand(12), Wand of Longstrider(28), Wand of Shield of Faith(44), Potion of Remove Blindenss/Deafness, Wand of Endure Elements, Wand of Heightened Awareness, Circlet of Persuasion, Int-Ioun-Stone, Diamond Dust(1000gp), Dull Ioun Stone
In Backpack Courtier´s Outfit, Jewels, Chain Shirt, Pathfinder Kit, Dungeoneering Kit, Chronicler Kit, Cold-Weather Outfit, Horse Wealth 612
Encumbrance
Awareness: 6 ;IH: 2


Notes
Favored Class bonus 6 first levels hp, one level for skill points, 8-> for bonus spells)
Save-selvennökset:
Fort:(+3 base+3 ability+5cloak+1 ioun)=+12 )
Ref: (+3 base, +1 ability, +5 cloak+1ioun)=+10
Will: (+7 base, -1 ability, +5 cloak+1ioun)=+12
Disable Device at beast shape: (11(rank)+3(class, curse)+2(race)+4dex)=+20


Ulkonäkö:
Agrael on komea ja karismaattinen tiefling, joka pukeutuu Tiennäyttäjäjärjestön symboleilla koristettuihin mustiin kaapuihin ja mustaan panssariin. Kiihkosta palavat punaiset silmät, terävät kynnet ja roteva koko (6ft4in, 190 lbs) tekevät Agrealista varsin vaikuttavan näköisen Demon-Spawnin.

Persoonallisuus:
Agrael on ensisijaisesti Dekemiviraatin uskollinen palvelija ja Kymmenen sanoman uskollinen levittäjä: hän noudattaa annettuja käskyjään kyselemättä ja on valmis uhraaman oman ja tovereidensa henkensä tarvittaessa tehtävän suorittamiseksi. Hän kuitenkin siunaa, suojaa ja parantaa Tiennäyttäjätovereitaan uskollisesti, sillä palvelevathan he samaa päämäärää kuihn hän, vaikka eivät he sitä yleensä tiedostakkaan. Agrael viihtyy hyvinkin vihamielisissä ympäristöissä, ja on aina valmis "käännyttämään" lisää ihmisiä/humanoideja/otuksia järjestön palvelukseen.

Biografia:
Agrael on kuuluisan astrologin, Ralzerosin, jälkeläinen. Ralzeros tutki mystistä "Dark Tapestry":a, ja "Dark Tapestry" tutki häntä. Tämän seurauksena Ralzerosin suvussa alkoi esiintyä eriasteista hulluutta, ja jossain vaiheessa sukuun liittyi vielä demoninverta. Agrael on tämän sukuperinnön kautta tuplasti kirottu: demoninveri saa kaikki hänen koskemansa esineet hajoamaan (Wrecker), ja "Dark Tapestry":n vaikutus saa ympäröivät esineet liikkumaan kummitusmaisesti (Haunted).

Agrael liitty tiennäyttäjiin nähtyään unessa kymmenen huppupäistä hahmoa mystisen portaalin ympärillä, huoneessa täynnä reliikkejä, jotka oli kerätty ympäri maailmaa. Portaalissa oli Azathothin merkkiä muistuttava symboli, jonka Agrael aluksi tulkitsi Mestarinsa symboliksi. Agrael on nykyään tajunnut tämän uskomuksen vääräksi: symboli oli oikeasti Dekemiviraatin symboli.

Agrael uskoo nykyään Dekemiviraatin olevan oikeasti Suuria Muinaisia, jotka keräävät mahtavia reliikkejä itselleen voidakseen niistä saatavilla voimilla hallita koko maailmaa kulisesseista, kuolevaisten tästä täysin tietämättöminä. Agrael on näin ollen valmis toteuttamaan Kymmenen käskyjä mitään kyseenalaistamatta, kunnes Heidän valtansa Golarionin päällä on täydellinen

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped