Eloise Larsson

En voi varmaan ikinä palata kotiin.

Female Elf Oracle 15
Neutral Good Medium Humanoid (elf)
Player <Mary Leathert>


Init +2
Senses Perception +1, Low-light vision


AC 29, touch 19, flat-footed 24; (+6 armor, +9 Cha(armor max. +5), +1 nat. armor, +3 shield, +4 deflect)
hp 107 (+8 first level, +15 Toughness, +5 2nd level, +5 3rd level, +5 4th level, +5 5th level, +5 6th level, +5 7th level, +5 8th level, +5 9th level, +3 10th level, +5 11th level, +5 12th level, +5 13th level, +5 14th level, +5 15th level, +15 FCB)
Fort +5, Ref +9, Will +12
Special Defenses Resist Cold 2, Immune to sleep, fatigue, exhaustion, disease, +2 vs. enchantment


Speed 25 ft.
Melee quarterstaff +9/+4, 1d6-2/1d6-2, B, crit x2
Ranged light crossbow +11 1d8, P, crit 19-20/x2
Special Attacks Life Leach, Undo Artifice(see Revelations)


Concentration +24 Caster level check to overcome SR +20
Spells known
7th (5/day) DC 26 - Creeping Doom (M), Cure Serious Wounds, Mass (B), Summon Nature's Ally 7, Particulate Form
6th (7/day) DC 25 -1 - Stone Tell (M), Cure Moderate Wounds, Mass(B), Dispel Magic, Greater, Heal, Balance of Suffering
5th (8/day) DC 24 - Awaken (M), Cleanse, Boneshatter, Cure Light Wounds, Mass (B), Angelic Aspect, Mass Ghostbane Dirge
4th (7/day) -3 DC 23 - Grove of Respite (M), Terrible Remorse, Cure Critical Wounds (B), Summon Nature's Ally IV, Air Walk, Debilitating Portent
3rd (8/day) DC 22 - Resist Energy (communal), Speak with Plants (M), Blindness/Deafness, Cure Serious Wounds (B), Remove Curse, Remove Blindness/Deafness
2nd (8/day) -4 DC 21Barkskin (M), Resist Energy, Sound Burst, Spiritual Weapon, Cure Moderate Wounds (B), Bull's Strength, Lay of the Land
1st (9/day) -2 DC 20Endure Elements, Bless, Cure Light Wounds (B), Charm Animal (M), Sure Casting, Shield of Faith, Command
Orisons (at will) — Stabilize, Detect Magic, Guidance, Create Water, Read Magic, Spark, Light, Enhanced Diplomacy, Mending


Str 10 (0), Dex 17 (+3), Con 10 (0), Int 14 (+2), Wis 13(+1), Cha 28(+9)
Base Atk +11/+6/+1; CMB +11; CMD 31
Feats Toughness (+3 HP, +1 for every HD beyond 3), Spirit's Gift (AC gains one shaman spirit animal bonus every day, standard action, 1 minute per level in the class that grants your animal companion), Extra Revelation (Friend to the Animals), Abundant Revelations (+1 use/day to Life Leach), Reach Spell (metamagic, increase spells range to a higher range category, +1 level for every category increase), Distant Spell Link (can use Share Spells with close range instead of touch), Spell Penetration (+2 bonus on caster level checks (1d20 + caster level) made to overcome a creature's spell resistance), Piercing Spell (Spell Resistance treated as 5 lower)
Skills (75 ranks) Bluff +20(11), Climb +4 (1), Handle Animal +20 (11), Heal +9 (5), Diplomacy +28 (15), Knowledge (nature) +14 (8), Knowledge (religion) +9 (4) Linguistics +5 (4), Sense Motive +10 (6), Spellcraft +19 (+2 to identify magic items) (14), Survival +8 (4)
Traits Northern Ancestry (One of your parents came from the North. You gain a +1 trait bonus on Fortitude saves, as well as cold resistance 2; this resistance does not stack with cold resistance gained from any other source.)
The Pack (You are blessed by the beasts that trail the caravan, which represent protection in numbers. You gain a +2 trait bonus on Handle Animal checks to teach animals tricks, and Handle Animal becomes a class skill for you.)
Languages Common, Aklo, Skald, Iobarian, Sylvan, Draconic
SQ Elven Magic, Elven Immunities, Fey Wisdom, Long-Limbed


Mystery Nature (Climb, Fly, Knowledge (nature), Ride, Survival and Swim as class skills)
Curse Lame (speed 20 ft, not slowed by encumberance or armor, immune to fatigue and exhaustion)
Revelations Bonded Mount (Opas), Nature's Whispers (charisma instead of dexterity to AC and CMD), Friend to the Animals ( Add all summon nature's ally spells to your spell list. You must still select these spells using your allotment of spells known. Animals within 30 feet of you receive a bonus on all saving throws equal to your Charisma modifier.), Life Leach (Standard action, one target within 30 ft, 1d6/two levels damage -> temporary hitpoints which last h*CHA mod, Fort halves, 4/day, Undo Artifice (Reduce a nonliving item to its component parts. This effect acts as the spell polymorph any object, working on both magical and nonmagical nonliving objects. The duration is always permanent. Unlike polymorph any object, it cannot be used to mimic the effects of other spells. Items subject to this effect receive a Fortitude saving throw to negate the effect. Magic items receive a circumstance bonus on this save equal to +1 for every 5,000 gp in the item's value. CHA/day), Spirit of Nature (Fast healing 3 for 1d4 rounds when reduced to negative hit points).


Rahaa saatu: Sessio 4 1654,78; sessio 5 1048; sessio 6 881 gp, sessio 7 542,5 gp, sessio 8 1060 (+loharilta saadut) gp, sessio 9 750 gp, sessio 10 2677 gp
Rahaa jäljellä session 11 jälkeen 1276,63 gp
Rahaa jäljellä session 14 jälkeen: 2436 gp
Rahaa jäljellä session 19 jälkeen: 10 262 gp
Rahaa käytetty sessiossa 27: 1000 gp
Equipment: Mithral Breastplate, Quarterstaff (4 lbs.), Light Crossbow (4 lbs.), Bolts x10 (1 lbs.), +2 Arrow-Catching Light Steel Shield
On person: Peasant's Clothes (2 lbs.), Scarf (0,5 lbs.), Sawback Dagger (1 lb.), Compass (0,5 lbs.), Flint & Steel, Whistle, Cloak of Resistance +3, Periapt of Health, Eye of the Void, Suzerain Scepter, Tan Bag of Tricks, Headband of Alluring Charisma +4, Cassock of the Black Monk, Belt of Dex. +2, Staff of Heaven and Earth
Scrolls: 2x comprehend languages, 2x cure moderate wounds, delay poison, dispel magic, 2x remove sickness
In backpack: (2 lbs.) Bedroll (5 lbs.), Canteen (2 lbs.), Rope (silk, 50 ft.) (5 lbs.), Trail Rations x7 (7 lbs.), Kaviometsän aluekartta


Opas

Male ? Animal Companion 15
Neutral Large Animal


Init +3
Senses Perception +9, Low-light vision, scent


AC 41, touch 19, flat-footed 36; (+13 nat. armor, +5 Dex, +4 Mage Armor, +5 Barkskin, +4 Shield of Faith)
hp (102)42 (12D8, Con +4-5)
Fort +12-5, Ref +13, Will +6
Special Defenses Improved Evasion, Devotion


Speed 50 ft.
Melee Gore +18, 2d6+8(+4 if Power Attack)(+1d6 against cold subtype), P, crit x2; Hooves x2 +16, 1d4+8 (-2 to hit, +2 to damage if Power Attack)(+1d6 against cold subtype)
Special Attacks Powerful Charge (+2d6 damage when charging)


Str 27 (+8), Dex 21 (+5), Con 18 -10(drain) (+4), Int 6 (-2), Wis 15 (+2), Cha 5 (-3)
Base Atk +9; CMB +17; CMD 32
Feats Weapon Focus (gore), Furious Focus, Narrow Frame, Eldritch Claws, Improved Bull Rush (+2 to Bull Rush, no AoO), Awesome Blow (Combat Maneuver, target smaller, gore damage and prone 10 ft. away, not closer)
Skills (12 ranks) Acrobatics +11 (3), Climb +12 (1), Escape Artist +6 (1), Linguistics -2 (1), Perception +9 (4), Sense Motive +3 (1), Swim +12 (1)
Tricks (3 per point in int, 2 bonus = 20) Attack (B) x2, Aid, Come, Defend, Down, Exclusive (B), Flank, Get Help, Grapple, Guard, Heel, Menace, Overrun, Seek, Serve x2 (B, Boris, Matten, Dror), Stay, Track, Trip, Watch, Work
Languages Common (cannot speak)
SQ Link, Share Spells


Equipment
Nada


Ulkonäkö
Edit. T. Reinkarnaatio tekee jännää ulkonäöllesi. Eloise muuttui hiljattain haltiaksi. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti, että pituutta tuli roimasti lisää. Hän ei myöskään enää näytä vanhukselta. Silmät ovat edelleen vihreät ja hiukset mustat, mutta raatelukynnet ovat kadonneet käsistä.

Eloise lähinnä tavallisen ihmisen näköinen. Hänellä on hyvin kalpea iho, mustat hiukset yleensä kahdella letillä ja vihreät silmät. Ruumiinrakenteeltaan hän on sopusuhtainen, mutta häntä luullaan jatkuvasti nuoremmaksi kuin hän oikeasti on, sillä hän on hyvin lyhyt (n. 140 cm). Tämä johtuu hänen vaihdokas-taustastaan, laji kun yleensä jää lyhytkasvuiseksi.

Eloise pukeutuu aika pitkälti maalaistytön vaatteisiin: pitkiin mekkoihin ja nahkasaappaisiin. Väreissä hän suosii maaläheisiä vihreitä ja ruskeita. Mukanaan hänellä on yleensä paimensauva, ja vaatteetkin näyttävät siltä, että hän vihtyy ulkona (kulumia ja ruohotahroja riittää).

Eloisella on tapana hieman piiloutua otsahiustensa taakse ja muutenkin hänen olemuksensa huokuu tiettyä ujoutta ja epävarmuutta.

Luonne
Eloise on tottunut viettämään pitkiä aikoja lähinnä lampaiden seurassa. Siksi hän suhtautuu uusiin henkilöihin hieman epäluuloisesti. Kun häneen tutustuu paremmin, saa huomata, että hän ei niinkään ole hiljainen, koska ei halua puhua, vaan koska haluaa ensin ottaa selville mitä toinen on mieltä asioista, jotta ei töksäyttele ilmoille mielipiteitä, joita toinen ei halua kuulla. Hän ei kuitenkaan ole erityisen valmis joustamaan omista periaatteistaan, jos ristiriitoja lopulta syntyy.

Eloise viihtyy luonnassa muutenkin kuin paimentaessaan, ja tuntuu lähimetsät kuin omat taskunsa. Hän on oikeastaan aika hento, ja sairastelee usein, mutta osa isän pohjoisesta perimästä tuntuu tarttuneen häneen, sillä kylmä ei ole ikinä haitannut häntä niin paljon kuin muuten voisi olettaa. Hänen on vaikeaa ymmärtää henkilöitä, jotka viihtyvät mielummin sisällä kirjojen parissa kuin ulkona katsomassa sattusiko seuraavan tiheikön takana olemaan yhtä hyvä marjapaikka kuin viime vuonna.

Eloise ei suutu helposti, mutta luonnon ja erityisesti eläinten huono kohtelu on varmin tapa päätyä hänen vihamiehekseen. Ainakin jos sen tekee tahallaan, tietämättömiä hän on valmis valistamaan. Hän saakin aina välillä kuullu vitsailua parhaalta ystävältään siitä, kuinka hänen tulisi ryhtyä druidiksi.

Tausta
Eloise oli aivan tavallinen maalaistyttö vielä vähän aikaa sitten. Perheeseen kuuluivat hänen lisäkseen paikallista äiti ja pohjoisesta muuttanut isä. He olivat toki maalaisia, mutta eivät mielestään mitekään erityisen huonossa elämäntilanteessa. Eloisen velvollisuuksi perheessä olivat lähinnä lampaiden paimennus ja siihen liittyvät tehtävät. Näistä Eloise nautti, sillä hän tulee paremmin toimeen eläinten kuin ihmisten kanssa.

Tämä muuttui eräällä paimenreissulla kun yksi karitsoista eksyi laumasta ja Eloise lähti muut kotiin paimennettuaan takaisin etsimään sitä pimenevään metsään. Vuodenaikaan nähden epätavallinen lumimyrsky yllätti tytön. Vaikka alue olikin hänelle tuttua, huono näkyvyys johti hänet lopulta eksyksiin, eikä etsittyä karitsaakaan ollut vielä löytynyt. Tunteja harhailtuaan tyttö lopulta etsi suojaa suuren kuusen alta ja käpertyi sinne toivoen, että ei paleltuisi kuoliaaksi ennen kuin päivä koittaisi uudelleen. Hän nukahti ja näki levottomia unia, joissa hänelle kasvoi terävät kynnet, koko kotikylä peittyi hankeen ja outo olento, joka muuttui peurasta mieheksi ja takaisin, puhui hänelle jotain, josta hän erotti lähinnä sanan "tehtävä".

Herätessään Eloise huomasi, että hänen kanssaan kuusen alle oli käpertynyt urospeura, joka näytti erilaiselta kuin lähiseudun eläimet. Tyttö ymmärrettävästi säikähti ensin, mutta oli sitten ikään kuin muistavinaan jotain viimeöisestä unesta, jossa peuran kerrottiin olevan hänen oppaansa ja tukensa tulevina vaikeina aikoina. Eläin katseli häntä hämmentävän älykkäin silmin ja alkoi sitte tuuppia häntä pystyyn. Yhdessä he raivasivat lumen tieltään, ja peura alkoi auttaa tyttöä suuntaan, jonka hän ei voinut kuin olettaa olevan kotikylä. Tässä kohtaa Eloiselta jäävät huomaamatta pikku hiljaa terävöityvät kynnet, mutta sen sijaan rampauttava ja tahtia hidastava kipu toisessa jalassa ei.

Levutus 16

Female Elf Oracle 16
Neutral Good Medium Humanoid (elf)
Player <Mary Leathert>


Init +2
Senses Perception +1, Low-light vision


AC 29, touch 19, flat-footed 24; (+6 armor, +9 Cha(armor max. +5), +1 nat. armor, +3 shield, +4 deflect)
hp 114 (+8 first level, +16 Toughness, +5 2nd level, +5 3rd level, +5 4th level, +5 5th level, +5 6th level, +5 7th level, +5 8th level, +5 9th level, +3 10th level, +5 11th level, +5 12th level, +5 13th level, +5 14th level, +5 15th level, +5 16th level, +16 FCB)
Fort +8, Ref +11, Will +15
Special Defenses Resist Cold 2, Immune to sleep, fatigue, exhaustion, disease, +2 vs. enchantment


Speed 25 ft.
Melee quarterstaff +12/+7/+2, 1d6-2/1d6-2, B, crit x2
Ranged spells +15, see spells
Ranged light crossbow +15 1d8, P, crit 19-20/x2
Special Attacks Life Leach, Undo Artifice(see Revelations)


Concentration +24 Caster level check to overcome SR +21
Spells known
8th (3/day) DC 27 - Animal Shapes (M), Cure Critical Wounds, Mass (B), Holy Aura
7th (6/day) DC 26 - Creeping Doom (M), Cure Serious Wounds, Mass (B), Summon Nature's Ally 7, Particulate Form
6th (7/day) DC 25 -1 - Stone Tell (M), Cure Moderate Wounds, Mass(B), Dispel Magic, Greater, Heal, Balance of Suffering
5th (8/day) DC 24 - Awaken (M), Cleanse, Boneshatter, Cure Light Wounds, Mass (B), Angelic Aspect, Mass Ghostbane Dirge
4th (7/day) -3 DC 23 - Grove of Respite (M), Terrible Remorse, Cure Critical Wounds (B), Summon Nature's Ally IV, Air Walk, Debilitating Portent
3rd (8/day) DC 22 - Resist Energy (communal), Speak with Plants (M), Blindness/Deafness, Cure Serious Wounds (B), Remove Curse, Remove Blindness/Deafness
2nd (8/day) -4 DC 21Barkskin (M), Resist Energy, Sound Burst, Spiritual Weapon, Cure Moderate Wounds (B), Bull's Strength, Lay of the Land
1st (9/day) -2 DC 20Endure Elements, Bless, Cure Light Wounds (B), Charm Animal (M), Sure Casting, Shield of Faith, Command
Orisons (at will) — Stabilize, Detect Magic, Guidance, Create Water, Read Magic, Spark, Light, Enhanced Diplomacy, Mending


Str 10 (0), Dex 17 (+3), Con 10 (0), Int 14 (+2), Wis 14(+2), Cha 28(+9)
Base Atk +12/+7/+2; CMB +12; CMD 32
Feats Toughness (+3 HP, +1 for every HD beyond 3), Spirit's Gift (AC gains one shaman spirit animal bonus every day, standard action, 1 minute per level in the class that grants your animal companion), Extra Revelation (Friend to the Animals), Abundant Revelations (+1 use/day to Life Leach), Reach Spell (metamagic, increase spells range to a higher range category, +1 level for every category increase), Distant Spell Link (can use Share Spells with close range instead of touch), Spell Penetration (+2 bonus on caster level checks (1d20 + caster level) made to overcome a creature's spell resistance), Piercing Spell (Spell Resistance treated as 5 lower)
Skills (81 ranks) Bluff +21(12), Climb +4 (1), Handle Animal +21 (12), Heal +9 (5), Diplomacy +29 (16), Knowledge (nature) +15 (9), Knowledge (religion) +9 (4) Linguistics +5 (4), Sense Motive +11 (7), Spellcraft +20 (+2 to identify magic items) (15), Survival +8 (4)
Traits Northern Ancestry (One of your parents came from the North. You gain a +1 trait bonus on Fortitude saves, as well as cold resistance 2; this resistance does not stack with cold resistance gained from any other source.)
The Pack (You are blessed by the beasts that trail the caravan, which represent protection in numbers. You gain a +2 trait bonus on Handle Animal checks to teach animals tricks, and Handle Animal becomes a class skill for you.)
Languages Common, Aklo, Skald, Iobarian, Sylvan, Draconic
SQ Elven Magic, Elven Immunities, Fey Wisdom, Long-Limbed


Mystery Nature (Climb, Fly, Knowledge (nature), Ride, Survival and Swim as class skills)
Curse Lame (speed 20 ft, not slowed by encumberance or armor, immune to fatigue and exhaustion)
Revelations Bonded Mount (Opas), Nature's Whispers (charisma instead of dexterity to AC and CMD), Friend to the Animals ( Add all summon nature's ally spells to your spell list. You must still select these spells using your allotment of spells known. Animals within 30 feet of you receive a bonus on all saving throws equal to your Charisma modifier.), Life Leach (Standard action, one target within 30 ft, 1d6/two levels damage -> temporary hitpoints which last h*CHA mod, Fort halves, 4/day, Undo Artifice (Reduce a nonliving item to its component parts. This effect acts as the spell polymorph any object, working on both magical and nonmagical nonliving objects. The duration is always permanent. Unlike polymorph any object, it cannot be used to mimic the effects of other spells. Items subject to this effect receive a Fortitude saving throw to negate the effect. Magic items receive a circumstance bonus on this save equal to +1 for every 5,000 gp in the item's value. CHA/day), Spirit of Nature (Fast healing 3 for 1d4 rounds when reduced to negative hit points).


Rahaa saatu: Sessio 4 1654,78; sessio 5 1048; sessio 6 881 gp, sessio 7 542,5 gp, sessio 8 1060 (+loharilta saadut) gp, sessio 9 750 gp, sessio 10 2677 gp
Rahaa jäljellä session 11 jälkeen 1276,63 gp
Rahaa jäljellä session 14 jälkeen: 2436 gp
Rahaa jäljellä session 19 jälkeen: 10 262 gp
Rahaa käytetty sessiossa 27: 1000 gp
Equipment: Mithral Breastplate, Quarterstaff (4 lbs.), Light Crossbow (4 lbs.), Bolts x10 (1 lbs.), +2 Arrow-Catching Light Steel Shield
On person: Peasant's Clothes (2 lbs.), Scarf (0,5 lbs.), Sawback Dagger (1 lb.), Compass (0,5 lbs.), Flint & Steel, Whistle, Cloak of Resistance +3, Periapt of Health, Eye of the Void, Suzerain Scepter, Tan Bag of Tricks, Headband of Alluring Charisma +4, Cassock of the Black Monk, Belt of Dex. +2, Staff of Heaven and Earth
Scrolls: 2x comprehend languages, 2x cure moderate wounds, delay poison, dispel magic, 2x remove sickness
In backpack: (2 lbs.) Bedroll (5 lbs.), Canteen (2 lbs.), Rope (silk, 50 ft.) (5 lbs.), Trail Rations x7 (7 lbs.), Kaviometsän aluekartta


Opas

Male ? Animal Companion 16
Neutral Large Animal


Init +3
Senses Perception +9, Low-light vision, scent


AC 41, touch 19, flat-footed 36; (+13 nat. armor, +5 Dex, +4 Mage Armor, +5 Barkskin, +4 Shield of Faith)
hp 110 (12D8, Con +4)
Fort +12, Ref +13, Will +6
Special Defenses Improved Evasion, Devotion


Speed 50 ft.
Melee Gore +18, 2d6+8(+4 if Power Attack)(+1d6 against cold subtype), P, crit x2; Hooves x2 +16, 1d4+8 (-2 to hit, +2 to damage if Power Attack)(+1d6 against cold subtype)
Special Attacks Powerful Charge (+2d6 damage when charging)


Str 27 (+8), Dex 21 (+5), Con 18 (+4), Int 6 (-2), Wis 15 (+2), Cha 5 (-3)
Base Atk +9; CMB +17; CMD 32
Feats Weapon Focus (gore), Furious Focus, Narrow Frame, Eldritch Claws, Improved Bull Rush (+2 to Bull Rush, no AoO), Awesome Blow (Combat Maneuver, target smaller, gore damage and prone 10 ft. away, not closer), Improved Awesome Blow (+2 to Awesome Blow, +2 vs. Awesome Blow, the movement provokes AoO from others)
Skills (12 ranks) Acrobatics +11 (3), Climb +12 (1), Escape Artist +6 (1), Linguistics -2 (1), Perception +9 (5), Sense Motive +3 (1), Swim +12 (1)
Tricks (3 per point in int, 2 bonus = 20) Attack (B) x2, Aid, Come, Defend, Down, Exclusive (B), Flank, Get Help, Grapple, Guard, Heel, Menace, Overrun, Seek, Serve x2 (B, Boris, Matten, Dror), Stay, Track, Trip, Watch, Work
Languages Common (cannot speak)
SQ Link, Share Spells


Equipment
Nada

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped