Metsän Matten

Päätti päivänsä kaukana kotoaan, kaukana luonnostaan ja kaikesta mitä oli joskus ymmärtänyt.

Kuka pelkää mustaa kuolemaa~?

Old Male Human Druid 10, favored class druid (+10 hp)
N medium humanoid (human)


Init -1
Senses Perception +20


AC 21, touch 9, flat-footed 16 (+8 armor, +1 natural, +1 deflection, +3 shield, -2 Dex)
hp 63 Fort +8, Ref +5, Will +15

Class: +7, +3, +7
Ability: -1, -1, +7
Trait: +1, +0, +0
Cloak: +1, +1, +1
Feat: +0, +2, +0

+4 vs. the spell-like and supernatural abilities of fey
+4 vs. spells and effects that target plants, such as blight, entangle, spike growth, and warp wood
Poison immunity


Speed 30 ft., 30 ft. in armor, 20 ft. in encumberance
Melee +1 frost sickle, +7/+2, d6+1d6 cold, x2
Ranged fire bolt +4, d6+3, x2


Str 9, Dex 8, Con 8, Int 15, Wis 25, Cha 17
Base Atk +7; CMB +6; CMD 15

Abilities assume daily casting of lesser age resistance


Skills

 • Fly 11 [10]
 • Handle animal 16 [8]
 • Heal 18 [8]
 • Knowledge (geography) 9 [3]
 • Knowledge (nature) 20 [10]
 • Linguistics 2 [1]
 • Perception 20 [10]
 • Profession (forester) 10 [1]
 • Spellcraft 14 [9]
 • Survival 25 [8]
 • Swim 3 [1]

Languages Common, Druidic, Iobarian, Skald, Sylvan


Traits

 • (campaign) Northern Ancestry: +1 trait bonus to Fortitude saves, 2 cold resistance
 • (faith) Devotee of the Green: +1 Knowledge (Geography & Nature)

Feats

 • (human) Combat Casting
 • (lvl 1) Toughness
 • (lvl 3) Elemental focus (fire)
 • (lvl 5) Natural spell
 • (lvl 7) Natural speech
 • (lvl 9) Lightning reflexes

Special qualities and class abilities

 • Nature Bond: Fire Domain
 • Nature Sense (Ex): A druid gains a +2 bonus on Knowledge (nature) and Survival checks.
 • Fire Bolt: 3+Wis/day, range 30 ft., ranged touch attack, 1d6+half lvl fire dmg.
 • Woodland Stride (Ex): Starting at 2nd level, a druid may move through any sort of undergrowth (such as natural thorns, briars, overgrown areas, and similar terrain) at her normal speed and without taking damage or suffering any other impairment. Thorns, briars, and overgrown areas that have been magically manipulated to impede motion, however, still affect her.
 • Trackless Step (Ex): Starting at 3rd level, a druid leaves no trail in natural surroundings and cannot be tracked. She may choose to leave a trail if so desired.
 • Resist Nature's Lure (Ex): Starting at 4th level, a druid gains a +4 bonus on saving throws against the spell-like and supernatural abilities of fey. This bonus also applies to spells and effects that target plants, such as blight, entangle, spike growth, and warp wood.
 • Wild Shape (Su): 4/day, lvl*hours/use.

Spells

0: create water, detect magic, guidance, light
1st - 6+1/day: Ant haul, Burning hands (domain), 5x CLW
2nd - 6+1/day: 3x Barksin, 2x Bull's strength, Cat's grace, Produce flame (domain)
3rd - 5+1/day: 3x Badger's ferocity, Fireball (domain), Greater magic fang, Protection from energy
4th - 4+1/day: 3x Flamestrike, Lesser age resistance, Wall of fire (domain)
5th - 3+1: Communal air walk, Fire shield (domain), 2x Fire snake


On person

 • Amulet of Natural Armor +1, 2000 gp, 1 lb
 • masterwork backpack, 50 gp, 4 lbs
 • cold weather outfit, 8 gp, 7 lbs
 • +1 frost sickle, 8306 gp, 2 lbs
 • icelink chainmail, 15100 gp, 20 lbs
 • +1 heavy wooden shield, 10 lbs
 • Ring of Protection +1, 2000 gp, 0 lbs
 • Ring of Sacred Mistletoe, 6000 gp, 0 lbs
 • snow shoes, 5 gp, 4 lbs
 • Ushanka of the Winterlands, 2500 gp, 1 lb

In backpack 22 lbs

 • bedroll, 1 sp, 5 lbs
 • blanket, 5 sp, 3 lbs
 • diamond, 5000 gp, 0 lbs
 • diamond dust, 3000 gp, 0 lbs
 • etheric oils, 1000 gp, 0 lbs
 • healer's kit, 50 gp, 1 lbs. Uses left: 9
 • lesser metamagic rod of extend spell, 3000 gp, 5 lbs
 • rope (silk), 10 gp, 5 lbs
 • scroll of flamestrike
 • scroll of hold person
 • scroll of resist energy (cold)
 • scroll of wall of fire
 • wand of plant growth, charges: 9
 • wand of speak with plants, charges: 11
 • wand of spider climb, charges: 14
 • waterskin, 1 gp, 4 lbs

Wealth 3459,5 gp

Encumbrance 80 lb. with backpack (43 or less light, 44-86 lb. medium, 87-130 lb. heavy)


Historia ja persoonallisuus

Matten, sukunimitietoisille taldorilaisille joskus myös Metsän Matten, on pulska ja hyväntuulinen nuori druidi joka on syntynyt ja kasvanut Heldrenin naapurustossa. Hän auttaa paikallisia peltotöissä, hoitaa hedelmätarhoja ja istuttaa puita, monesti nälkäpalkalla, mutta kyläläisten avokätisyydestä johtuen hän ei suinkaan ole joutunut näkemään nälkää.

Matten on aina kestänyt kylmää huomattavan hyvin ja kulkee tyypillisesti syysmyöhänäkin paidati peltotöissä. Hän itse väittää tämän johtuvan hyvästä rasvakerroksesta ja karaistumisesta, mutta luontoäidillä saattaa olla asialle syvempiäkin syitä. Hän lepuuttaa usein käsiään pötsinsä päällä ja nauttii ravitsevasta ruoasta.

TBC


Land of origin: Taldor
Ethnicity: Taldan
Nationality: Taldan
Religion: green faith
Age: 19
Height: 5'9
Weight: 215 lbs
Eyes: brown
Hair: dark brown

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped