Milezza Esmeranda
Female human (Varisian) arcanist (white mage) 13 (Pathfinder RPG Advanced Class Guide 8, 79)
CG Medium humanoid (human)
Init +6; Senses Perception +13


Defense


AC 14, touch 13, flat-footed 12 (+1 deflection, +2 Dex, +1 natural)
hp 111 (13d6+55)
Fort +10, Ref +10, Will +12 (+1 vs. enchantment effects)


Offense


Speed 30 ft.
Melee dagger +5/+0 (1d4-1/19-20)
Special Attacks arcane reservoir (7/19), arcanist exploits (counterspell[ACG], dimensional slide[ACG], potent magic[ACG], quick study[ACG]), consume spells
Arcanist (White Mage) Spells Prepared (CL 13th; concentration +20)
:6th (4/day)—chain lightning (DC 24), summon monster VI
:5th (5/day)—overland flight, teleport, wall of force
:4th (5/day)—confusion (DC 21), dimension door, dragon's breath[APG] (DC 22), greater invisibility
:3rd (6/day)—fireball (DC 21), haste, heroism, slow (DC 20)
:2nd (6/day)—darkvision, glitterdust (DC 19), invisibility, mirror image, resist energy
:1st (6/day)—enlarge person (DC 18), grease, heightened awareness[ACG], mage armor, magic missile
:0 (at will)—acid splash, detect magic, light, mage hand, message, open/close (DC 17), prestidigitation, read magic, spark[APG] (DC 18)


Statistics


Str 8, Dex 14, Con 14, Int 25, Wis 10, Cha 14
Base Atk +6; CMB +5; CMD 18
Feats Combat Casting, Extra ReservoirACG, Greater Spell Penetration, HarrowedISWG, Improved Initiative, Spell Focus (evocation), Spell Penetration, Toughness
Traits dockside avenger, harrow chosen
Skills Appraise +11, Diplomacy +14, Fly +8, Knowledge (arcana) +23, Knowledge (dungeoneering) +15, Knowledge (engineering) +14, Knowledge (geography) +14, Knowledge (history) +15, Knowledge (local) +17, Knowledge (nature) +17, Knowledge (nobility) +13, Knowledge (planes) +17, Knowledge (religion) +17, Linguistics +12, Perception +13, Sense Motive +13, Spellcraft +23, Use Magic Device +16
Languages Abyssal, Aklo, Celestial, Common, Draconic, Dwarven, Elven, Infernal, Orc, Shoanti, Varisian
SQ spontaneous healing
Combat Gear boots of escapeARG, lesser extend metamagic rod, otherworldly kimonoUE, potion of cure moderate wounds (2), wand of cat's grace (12 charges), wand of magic missile (CL 9th, 17 charges)
Other Gear dagger, amulet of natural armor +1, belt of mighty constitution +2, four-leaf cloverOA, handy haversack, headband of vast intelligence +4, ring of protection +1, bedroll, carnasia varisian idol, flint and steel, golden holy symbol of DesnaUE, harrow deckUE, ink, inkpen, parchment (5), soap (2), spell component pouch, spellbook 1, spellbook 2, spellbook 3, trail rations (4), waterskin, 2,140 gp, 2 sp, 8 cp


Special Abilities


Arcane Reservoir +2 DC or CL (19/day) (Su) Pool of points fuel exploits, or can expend to add +2 CL or DC while cast spell.
Combat Casting +4 to Concentration checks to cast while on the defensive.
Consume Spells (2/day) (Su) As a move action, expend a spell slot to add its spell levels to arcane reservoir.
Counterspell (Su) Use 1 reservoir as an imm action, counter with spell 1 level higher or same spell at +5 bonus.
Dimensional Slide (130 feet) (Su) Use 1 reservoir as part of move/withdraw, move to spot in sight for only 5 ft movement & no AoO.
Harrowed +1 on saves vs. enchantment; can draw Harrow cards for bonuses.
Quick Study (Ex) Use 1 reservoir as a full rd action, consult spellbook to switch out mem spell (provokes AoO).
Spell Focus (Evocation) Spells from one school of magic have +1 to their save DC.
Spontaneous Healing (Cure Spells, Breath of Life) (Su) Spend reservoir points & slot to cast any cleric cure spell or breath of life.


House rule ability descriptions:

1st level bonus feat: Improved Initiative

Acid Splash/Ray of Frost damage: 1d3 + 1/2 lvl

Blessing of the Harrow (Su):
(replaces 7th level feat)
Once per day, Milezza may perform a harrowing for herself and all allies within 20 feet of her. This harrowing takes 10 minutes, and allies to be affected by it must remain within 20 feet of Milezza for the entire time. At the conclusion of the harrowing, count up the number of cards from each suit that were used in the reading. This harrowing provides a bonus based upon the suit with the most cards showing. In case of a tie, choose one suit. The bonus lasts for 24 hours. The suits grant insight bonuses as follows. Strength: +1 on attack rolls; Dexterity: +1 to AC; Constitution: +1 on weapon damage rolls; Intelligence: +1 on all skill checks; Wisdom: +1 on all saving throws; Charisma: +1 on caster level and concentration checks.

Harrow Casting (modified) (Su):
(replaces 7th level arcanist exploit)
Milezza may, as she casts a spell, draw one card from her Harrow deck. At 11th level she draws two cards and on 15th level three cards.
This adds both a somatic component (if the spell does not already have one) and a focus component (the Harrow deck) to the spell, but does not increase the spell’s casting time. The cards she draws might change the parameters of her spell or grant her some other benefit, as described below.
Each card that Milezza draws that exactly matches her alignment (chaotic good) counts as two cards of that suit. A spell may not be affected by both Harrow casting and a metamagic feat. Milezza may use this ability a number of times per day equal to her arcanist level.

Effects of the different suits:

Strength: Whenever Milezza uses her Harrow casting ability to augment a spell that deals damage to hit points, the spell deals +1 point of damage per die for each card from the suit of Strength she draws.

Dexterity: For each card she draws from the suit of Dexterity, she gains a +1 bonus on Reflex saves and to AC until the beginning of her next turn.

Constitution: For each card she draws from the suit of Constitution, she heals 1d6 points of damage.

Intelligence: For each card she draws from the suit of Intelligence, she gains a +1 bonus on caster level checks made to penetrate spell resistance.

Wisdom: For each card she draws from the suit of Wisdom, she increases the spell’s effective caster level by +1.

Charisma: For each card she draws from the suit of Charisma, the save DC of the spell increases by +1.


Sources

 • Advanced Class Guide (class)
 • Varisia, Birthplace of Legends (traits)
 • Inner Sea World Guide (modified Harrower ablities)
 • Advanced Player's Guide (spells)
 • Ultimate Equipment (gear)

Misc Stats

 • Ethnicity: Varisian
 • Deity: Desna
 • Age: 20 years
 • Height: 5' 1" (~ 155 cm)
 • Weight: 99 lbs. (~ 45 kg)
 • Skin color: dusky
 • Hair color: dark brown with a bit of copper
 • Eye color: violet

Milezza on pienikokoinen ja hento ja hän on saanut kuulla riittämiin olevansa söpö. Erikoisin piirre on hänen violetit silmänsä; varisialaisittain tämä ei ole niin erikoista, mutta muille kyllä.

Taustaa

 • Milezza on viettänyt perinteistä kiertelevää elämää laajan sukunsa kanssa.
 • Perheessä on sekä spontaania että kirjaviisasta maagista lahjakkuutta ja sen johdosta Milezzan maagiopetus on perusvelhoilusta poikkeavaa. Myös Desnan palvonta ja johdatus kuuluvat suvun pitkään historiaan.
 • Maagisia taitojaan Milezza on käyttänyt taloudellisesti hyödyksi pitämällä magianäytöksiä (eritoten Prestidigitation, Ghost Sound, Color Spray iltataivaalle, Unseen Servantilla ja Silent Imagella kikkailua yms.)
 • Milezzalla on kaksi vanhempaa veljeä, Andrezi ja Tiberiu, jotka ovat kummatkin jo naimisissa ja jälkikasvua saaneita. Isä-Silviu on vankkuriohjaaja ja metsästäjä, äiti-Piousa velho ja erikoistunut juomien valmistamiseen.
 • Milezza ei ole vielä onnistunut muodostamaan perhettä. Sukukaravaaniin ei ole liittynyt uusia miesjäseniä hetkeen, joten Milezzan olisi pitänyt siirtyä pois toiseen karavaaniin. Tämä ei Milezzalle käynyt laatuun, koska magiaopetus oli ollut aikaavievää ja hän halusi saada sen maaliin. Kumma kyllä suku ei ole häntä liiemmin avioon painostanutkaan. Milezza on itsekseen uumoillut, liittyvätkö hiljattain edesmenneen mummon harrow-lukemiset tähän, ne kun ovat osuneet tosi hyvin kohdalleen Milezzan kohdalla. Mummo ja äiti ovat olleet joistain lukemisista vähäsanaisia ja vielä kryptisempiä.
 • Korvosaan muuttanut täti Zellara on lähettänyt kutsun Milezzalle tulla hätiin, koska Zellaran poika on kidnapattu.
  • Milezza ei haluaisi mennä yksin, mutta suvulla on ollut kahnausta Korvosan kaupunginkaartin kanssa aiheesta ja aiheetta (suku on stereotypiaa paremmin käyttäytyvää, mutta aina löytyy vilunkiin taipuvaisia). Yksi harmittoman näköinen hento nainen päässee helpommin kaupunkiin tiedustelemaan tilannetta. Ja kutsu tuli myös suoraan Milezzalle...


   Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com

Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped