Mekanismin wiki

Meranus / Diegesis

Diegesis

Minä olen jaetun kokemuksen ja sitä tukevan kuvitellun todellisuuden portinvartija, pelinjohtaja. Toivon, että peli sujuu ilman laajoja selityksiä siitä, mikä on totta ja mikä ei ole. Tässä on tiivistelmä siitä, mitä näen tässä peliuniversumissa, ja miten sitä simuloidaan pelissä.

Teknologia

Tuhat vuotta sitten elettiin teknologian, geenimuuntelun yms. kulta-aikaa. Valtavat warpista tulleet mullistukset johtivat hirmuisiin sotiin, joissa valtava määrä hienoa teknologiaa ja ymmärrystä paloi taustasäteilyksi. Nykyään kehittynyttä teknologiaa ympäröi salaperäisyyden ja vaaran ilmapiiri. Huipputeknologia on kirjaimellisesti taikuutta, ja sitä käyttävät ja huoltavat pitkälle eristäytyneet kollegiot, joiden koulutus on yhtä paljon uskonnollista kuin teknologista. Geneettinen tutkimus on kielletty kuoleman uhalla, samoin voimakas syvän avaruuden luotaus. Molemmat tuottivat perimätiedon mukaan suunnatonta kauhua ja kaaosta, joten kukaan ei moista mielellään harrastaisikaan.

Sotilasteknologia on palannut luotettavan yksinkertaisiin sovelluksiin (voimapanssarit, kiinteitä ammuksia ampuvat aseet, ohjukset, yksinkertainen viestintä), jotka ovat toimintavarmoja kaikissa ympäristöissä ja kaikkia vihollisia vastaan. Taistelulaiva Galactica on aika lailla se, missä mennään. Tehokkaampia järjestelmiä on, mutta niitä käyttävät vain vihkiytyneet aselajit, jotka periytyvät tuhannen vuoden takaiselta teknologian kulta-ajalta. Osa näiden aselajien pelottavuudesta on juuri siinä, ettei tavallinen pulliainen osaa selittää, miten aseet (ja sotilaat) toimivat.

Periaatteessa teknologialla hallitaan nopea tähtienvälinen matkustus, maailmojen muokkaus ja mustat aukot. Käytännössä saatavilla oleva teknologia on hyvin tuttua meille 2000-luvun alun pelaajille. Energianlähteet ovat periaatteessa rutkasti nykyistä tehokkaampia, mutta hiljattain käydyn örkkisodan jälkeen aurinkokuntien mittakaavalla toimineet energiantuotanto- ja -jakeluverkostot ovat pelialueella romahtaneet.Pelihahmot muistavat varhaisen lapsuuden, jolloin kaikki oli suunnattoman helppoa. Nykyään täytyy koko ajan laskea, mihin on varaa.

Tietokoneet ovat nykyistä tehokkaampia, mutta itseohjelmointi ja kaikki tekoälyyn viittaava on kitketty koneista pois – koska sellainen johti kauhuun ja pahaan kauan sitten. Pelin kannalta olennaiset tutkimus- ja mittausvälineet toimivat pelin taka-alalla. Oletusarvoisesti ne pysyvät toimintakunnossa ja pelihahmot käyttävät niitä hyvin. Tätä ei pelata. Suurin osa mittauksista on automaattisia. Datan tulkinta edellyttää kymmeniä toistokokeita ja tilastollista tutkimusta, ennen kuin varmaa tietoa on saatavilla. Siis hyvin samanlainen juttu kuin tänäänkin.

Avaruusmatkustus

Suurin osa avaruusaluksista on systeeminsisäisiä, eli niillä ei lennellä tähtien välillä. Voi toki lennellä, mutta aikaa kuluu vuosikymmeniä ja -satoja. Rakettimoottorit ja niihin kuuluvat valtavat polttoainesäiliöt ovat leimaa-antavia. Kiertoradan ja planeetan pinnan välillä liikutaan kaksiosaisin lentokonein, matalapainovoimaisilta planeetoilta bulkkitavara ammutaan kiertoradalle katapultein. Aurinkopurjeita ja kehittyneitä hiukkasajoja on, mutta enimmäkseen suurilla aluksilla ja sotalaivoilla. Tähtilaivat ovat kaikki lisenssinvaraisia, ja suuri osa niistä on Keisarillisten Tähtilegioonien käytössä ja/tai valvonnassa. Tähtimoottorien monopolisointi on Keisarin vallan keskeisimpiä elementtejä. Tähtilaivat toimivat warpilla tai warpissa, jota kukaan pelaajahahmoista ei ymmärrä.

Psi-voimat

Häviävän pieni osa ihmispopulaatiosta omaa psionisia voimia. Ani harvalla ne kasvavat kovin suuriksi. Käytännössä hallitsijoiden, eksarkkien ja tähtikapteenien läheisyydessä voi olettaa olevan koulutettuja psionisteja, mutta tavallisen kansan keskuudessa ja pelitapahtumien pyörteissä psionisteja ei tavata. Oletusarvoisesti. Psionisten voimien vaatima tahdonlujuus, vaarat ja käyttötavat ovat tavalliselle kansalle puhdasta taikuutta. Perimätiedon mukaan voimat ovat erittäin vaarallisia, ja niiden hallinta edellyttää warpin tuntemista. Kaaos ja silmitön kauhu eivät ole koskaan kaukana, kun psi-voimia käytetään.

Uskonnot ja jumalat

Kuten edeltä käy ilmi, ihmisen kehittämät teknologiat ja elämä avaruudessa ovat kohdanneet yhden tai useampia perimmäisiä kysymyksiä ja kompastuskiviä. Warpista löytyi Kaaos ja hulluus, tekoälyt ja robotiikka kääntyivät ihmistä vastaan. Avaruuden syövereistä löytyi muinaisia ja viisaita älyllisiä elämänmuotoja, joista ihmiset saivat liittolaisia (”Eldar”), mutta myös julmia ja nälkäisiä elämänmuotoja, joita vastaan on sodittu satoja ja tuhansia vuosia.

Uskonto suojaa herkkää ihmismieltä avaruuden suuruudelta ja pimeydeltä, warpin houkutuksilta ja kauhuilta, teknologian sokeuttavalta voittokululta sekä örkkien luonnonvoiman kaltaiselta tuhovimmalta. Tabuja ja rituaaleja on paljon. Osa niistä on yksinkertaisesti sukupolvia kestävien rakennushankkeiden ihmiselämän pituisia ilmentymiä, osa tapoja ja pakkoja, joilla ihmiset pidetään poissa potentiaalisesta pahanteosta. Suuri(n) osa on hallitsijoiden harjoittamaa aivopesua, jolla sadat miljardit alamaiset saadaan pysymään tuottavina ja vähään tyytyväisinä.

Uskonnon keskipiste on kuolematon Keisari, ihmisen menestyksen avain. Keisari on jotakin niin suurta, viisasta ja ikuista, ettei tavallinen kuolevainen sitä tajua. Keisari on inkarnoitunut Jumala. Keisarin tahdon mukaan toimiminen on pyhää, Keisarin lähelle pääseminen on enkeliyyttä, Keisarin ohjeiden mukaan toimiminen on viisautta. Kun tekee niin kuin Keisari ja hänen valtuuttamansa legaatit ja eksarkit neuvovat ja määräävät, säästyy vaikeuksilta ja saa elää suhteellisen rauhassa, onnellisesti.

On olemassa muita jumalia, jotka ovat yhtä todellisia ja hirmuisia kuin Keisari. Kaaoksen jumalat ovat ikuisessa sodassa kaikkea vastaan, ja korruptoivat ja tuhoavat omat palvojamassansakin. Örkeillä on jumaluutensa, joista ihmiset eivät tiedä, ovatko ne Keisarin kaltaisia pomoörkkejä vai Kaaoksen jumalien kaltaisia aineettomia entiteettejä. Joissakin maailmoissa on kohdattu autonomisia energiakeskittymiä, joilla ilmeisesti on tahto ja päämääriä, joita ihmiset eivät ymmärrä. Enimmäkseen tällaiset ilmentymät on leimattu Kaaokseksi ja pyritty tuhoamaan, joitakin on vältelty, ja muutamista on tullut eristäytyneiden maailmojen jumalia, jotka tuskin ovat tietoisia osakseen saamasta palvonnasta.

Lopuksi ihmisten taipumus uskonnollisuuteen on luonut lukuisia paikallisia jumalia ja uskomusjärjestelmiä, joita Keisarillinen Inkvisitio pitää harhaoppeina, mutta joita ei yleensä lähdetä kitkemään, elleivät ne liity ilmeisesti Kaaokseen. Tiedotusvälineet, erityisesti Keisarilliset tiedotusvälineet, ovat usein jumalten asemassa – osaksi siksi, että niiden ritualisoituun ja tarkasti valvottuun toimintaan liittyy niin paljon vaikeaa ja salaista.

Pelin tapahtumamaailmassa, Meranuksella, uskotaan Gaia-henkiseen planeetan hyvänsuopaan superolemukseen, Meranukseen tai ”Hyvänsuopaisuuteen”. Pelin kuluessa pelihahmot voivat ottaa kantaa tämän entiteetin olemassaolon puolesta tai sitä vastaan. Tulkinta on vapaata, tulkittavaa kyllä riittää.


Örkki-invaasio osui kahteentoista maailmaan sektoreilla 92, 93 ja 124. Neljän miljardin pakolaisen ongelma on nyt, kymmenen vuoden jälkeen, saanut lopullisen onnellisen ratkaisunsa. Keisarikunta tähtää jälleen uuteen kasvuun. Ylistetty olkoon Keisari!
- Lähtöterminaalissa esitetty dokumentti

Page last modified on 2009-09-06 08:25

Mekanismin wiki is powered by pmwiki engine running with lt960.