Mekanismin wiki

Meranus / Meranuksen Historia

Meranuksen tunnettu historia
- ja säädetty tulevaisuus

(:toc:) (:num:)

Kolonisaatio

Systeemi E0N löydettiin todennäköisesti 2912 vuotta sitten. [Vaihtoehtoisia aikoja ovat 3252, 3001, 2947 ja 2766 vuotta sitten.] E0N oli asumaton, mutta Meranuksella oli ollut aikaisemmin Eldarin asema. Aseman toiminnasta tai toiminnan loppumisen syistä ei ole säilynyt minkäänlaista tietoa, eikä aseman sijaintia ole pystytty varmistamaan. Eldar eivät ilmeisesti esittäneet vaatimuksia Meranuksen suhteen.

Meranus asutettiin Arcosta käsin. Ensimmäinen ja aikanaan pisimmälle kehittynyt asutus sijaitsi Esperian mantereen pohjoisosassa, päiväntasaajalla. Tämä asutus on nyttemmin täysin tuhoutunut, eikä sitä voi havaita kiertoradalta käsin.

Meranuksen malmiköyhyys johti louhinta-asemien perustamiseen asteroidivyöhykkeellä ja E0N:in sisemmällä kiertolaisella, Velanilla. Velanin maankaltaistaminen aloitettiin noin 2500 vuotta sitten. Kupolikaupunkien ulkopuolella pystyi liikkumaan ilman suojalaitteita viimeistään 1822 vuotta sitten, mutta aikaisempi ajankohta on todennäköinen.

Meranukselta värvättiin sotilaita ja siirtolaisia jo 2390 vuotta sitten. Tämä viittaisi siihen, että planeetalla asui tuolloin vähintään miljardi ihmistä. Oletettavasti Meranuksella oli myös toimiva voimavirtaverkosto ja kiertoratahissi. Meranuksen oma flora ja fauna olivat tässä vaiheessa taantuneet Maan kasvillisuuden tieltä. Tosin merissä ja itäisillä saarilla meranuslaiset lajit olivat paremmin edustettuna.

Mitä tiedämme Meranuksen oloista Pimeyden ajalla?

Yhteydet Meranukseen katkesivat 1800–1700 vuotta sitten. Kaikki Meranuksen omat aikakirjat seuraavan 800 vuoden ajanjaksolta ovat tuhoutuneet muutamia Meranuksen kirkon kivitauluja lukuun ottamatta. Koska kivitauluissa ei ole juurikaan kronologisia viitteitä tai historiallisia huomioita, tietomme Meranuksen tapahtumista Pimeyden ajalla ovat liki olemattomat.

On kuitenkin selvää, että Esperian mantereen pohjoisosien kukoistava sivilisaatio romahti ja voimavirtaverkosto lakkasi toimimasta. Verkoston havaittavien jäänteiden puuttuminen viittaa siihen, että sitä on käytetty aseena. Arvailun varaan jää, mitä uhkaa vastaan. Sektori 124:n alueella romahtanut syöveriverkosto toi maailmoihin kaaosta, mutta myös örkit olivat aktiivisia tähän aikaan. Se tosiasia, ettei Meranuksella tänään tavata laajamittaisia Kaaoksen merkkejä, muinaisia jälkiä örkkien sivilisaatiosta tai muita ammoisen planetaarisen konfliktin merkkejä, viittaa siihen, että planeetan puolustuslaitteet pystyivät torjumaan avaruudesta tulleen uhan.

Meranuksen ilmasto on kylmennyt nopeasti ajanjaksolla noin 1500–1200 vuotta sitten. Planeetan pintalämpötila laski keskimäärin 10°C, noin +14°C:een. Koska E0N:in aurinko on vakaa, syyksi kylmenemiseen on ehdotettu voimavirtaverkoston lämmöntuoton loppumista, ydinkatastrofia tai muuta ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta. Muutoksen nopeudesta johtuen planeetan flora yksinkertaistui ja yksipuolistui. Fauna taantui ja sopeutui hyvin vaihteleviin olosuhteisiin. Planeetan oma flora ja fauna vahvistuivat suhteessa Maasta tuotuihin lajeihin.

Ihmisasutus taantui, hajaantui ja siirtyi päiväntasaajalta etelään ja rannikoille. Esperian mantereen ja saaristojen päiväntasaajalla sijaitsevien osien koskemattomuuteen liittyvät ohjeet periytynevät Pimeyden ajalta. Mittauksissa näiltä seuduilta on todettu keskimääräistä suurempaa säteilyä. Vyöhykkeen maaperä ja malmivarainnot ovat hyvin köyhiä tai köyhtyneitä, joten päiväntasaajan seutu ei tarjoa hyviä edellytyksiä kehittyneelle ihmissivilisaatiolle.

On varmaa, että jo Pimeän ajan kuluessa asutus keskittyi nykyään tiheästi asutuille seuduille, ja levänviljelystä tuli ihmisten pääelinkeino. Ihmisyhteisöt ovat luultavasti eläneet keskenään rauhassa ja heillä on ollut käytössään perusteknologiaa. Jälkiä tai legendoja suurista taisteluista ei ole säilynyt. Zacon ja Meranopoliksen vanhimpien rakennusten ja satamien perustuksissa on paikallisesta rautamalmista noin 1100–1000 vuotta sitten valmistettuja teräsosia. On luultavaa, että Aracadon mantereen ihmisasutus on loppunut kokonaan, ja nykyinen asutus on saanut alkunsa Esperiasta tehdyn kolonisaation seurauksena.

Aamunkoitto Meranuksella (n. 950 vuotta sitten)

Vanhimmat Meranuksen elektroniset aikakirjat alkavat 903 vuotta sitten. Niihin on tällöin syötetty etupäässä yksinkertaista teknistä, biologista, geologista ja kartografista dataa. Tiedot syöttänyt sivilisaatio on jo ollut levittäytynyt ihmisten nykyisille asuinalueille, vaikka asutuksen on täytynyt olla hyvin harvaa. Käytössä on ollut höyryteknologiaa ja ilmaa kevyempiä lentokoneita. Viestintäteknologia on pohjautunut radioihin. Öljypohjaisia polttoaineita ei ole käytetty, vaikka öljynjalostus ja polttomoottorin toiminta on tunnettu. Tämä johtunee siitä, ettei Meranuksen mantereilla ole (jäljellä) helposti hyödynnettäviä öljykenttiä. Ydinenergian käytöstä, avaruusteknologiasta tai minkäänlaisesta kiinnostuksesta avaruutta kohtaan ei ole viitteitä.

Yhteys Velaniin: E0N:in I federaatio (n. 700 vuotta sitten)

Velanin, E0N-systeemin maankaltaistetun planeetan asutus oli myös selvinnyt Pimeyden ajan yli. Toisin kuin Meranuksella, Velanilla asutus oli pysynyt muinaisilla ydinalueillaan, kupolikaupungeissa. Osa kupolikaupunkien voimanlähteistä toimi edelleen, vaikka tietoliikenne ja tallennus olivatkin tuhoutuneet tai hylätty. Radioliikenne Meranuksen ja Velanin välillä oli alkanut ilmeisesti jo aikaisemmin, ja se on saattanut jopa jatkua läpi Pimeyden ajan. Radioliikenne tiivistyi kuitenkin selvästi noin 800 vuotta sitten, ja ilmeisesti Velanin aloitteesta Meranuksella aloitettiin avaruuslentoihin tähtäävä projekti.

Velanin avaruuslennot alkoivat ennen Meranuksen projektin valmistumista, ja niin velanilaiset laskeutuivat ensin Meranukselle. Parissa sukupolvessa avaruuslennot yleistyivät, ja varsinkin niinä otollisina vuosina, kun Velan ja Meranus olivat hyvin lähellä toisiaan, planeettojen välillä kuljetettiin rahtia.

Avaruusmatkailun myötä planeettojen kehittämistä ryhdyttiin suunnittelemaan suuremmissa ja pitempien ajanjaksojen yksiköissä, mikä johti nopeasti yhteisesti hallittuihin projekteihin, jaettuun teknologiaan ja molemminpuoliseen apuun. Noin 700 vuotta sitten teknologiset, kaupalliset yms. intressit ja sopimukset planeettojen välillä olivat niin tiiviit, että voidaan puhua federaatiosta. Virallisesti tämä tosiseikka todettiin E0N:in sopimuksessa 688 vuotta sitten.

Deuteriumsota (570–551 vuotta sitten)

Velanin ja Meranuksen hedelmällinen yhteiselo ja nopea kehittyminen jatkuivat yli sata vuotta. Vuonna 570 kuitenkin paljastui, että Velanin hallinto oli salaa louhinut ja jalostanut deuteriumia E0N:in asteroidivyöhykkeellä. Meranuslaiset vaativat federaation nimissä pääsyä jaolle tästä tehokkaasta ja lähes loppumattomasta energianlähteestä. Ylivoimaisilla avaruusaluksilla varustautuneet velanilaiset olivat kuitenkin päättäneet toisin.

Deuteriumsota alkoi velanilaisten karkotuksella Meranukselta ja sitä seuranneella Meranuksen pommituksella. Meranuslaiset pystyivät torjumaan velanilaiset kiertoradaltaan parin vuoden ajan, mutta lopulta Velanin tähtihävittäjät tyhjensivät Meranuksen kiertoradan ja piirittivät planeetan. Meranuksen energiantuotantoon ja teollisuuteen kohdistetut iskut lamauttivat suuret asutuskeskukset ja velanilaiset laskivat planeetalle joukkoja.

Velanilaiset olivat kuitenkin aliarvioineet meranuslaisten taistelutahdon. Vaikka planeetta oli piiritetty, eikä meranuslaisilla ollut mitään mahdollisuutta murtaa velanilaisten strategista yliotetta, meranuslaiset jatkoivat sotimista. Hyökkääjän tappiot kasvoivat, sodasta näytti tulevan kallis. Velanilaiset kostivat sissi-iskuja suuriin asutuskeskuksiin kohdistetuilla summittaisilla pommituksilla, mutta tämä ei murtanut meranuslaisten vastarintaa.

15 vuoden tuloksettoman sotimisen jälkeen velanilaiset tyytyivät vetäytymään Meranuksen pinnalta, sulkemaan meranuslaisten pääsyn avaruuteen ja pitämään huolen siitä, ettei Meranuksen pinnalla ollut toimivia reaktoreja tai rakettiteknologiaa. He rakensivat yhden pysyvän, hyvin suojatun pintaaseman Meranuksen Leudon meren saarelle, päiväntasaajavyöhykkeelle.

Velanin diktatuuri (551–498 vuotta sitten)

Vaikka Meranus säilytti nimellisesti itsenäisyytensä, käytännössä Velanin sotilaallinen läsnäolo saneli meranuslaisten elämän reunaehdot. Meranuksen kehitys polki paikoillaan tai taantui samalla kun Velan valloitti koko muun E0N:in systeemin ja käytti hyväkseen uusia energia- ja materiaalisovelluksia. Riippuen velanilaisten Meranuksen laivaston komentajasta meranuslaisiin suhtauduttiin joko välinpitämättömästi, takapajuisina idiootteina tai avoimen vihamielisesti. 50 vuoden ajalta voidaan kerätä pitkä lista velanilaisten ilmavoimien ja erikoisjoukkojen iskuja, ryöstöretkiä, orjuutuksia, massateurastuksia ja -raiskauksia.

Teknorutto ja hajaannus (498–412 vuotta sitten)

Velanin ylivalta E0N:in systeemissä romahti heidän tietojärjestelmiinsä pesiytyneeseen virukseen. Käynnistyessään virus oli vallannut jo kaikki Meranuksen laivaston keskustietokoneet ja pesiytynyt kahteen Velanin kupolikaupunkiin. Tartunnan saaneet tietokoneet ylikuormittivat itsensä ja tuhoutuivat. Estääkseen viruksen leviämisen velanilaisten oli pakko lopettaa kaikki tietoliikenne, mikä johti Velanin kupolikaupunkien ja avaruudessa olevien asemien ja laivaston liki täydelliseen eristäytymiseen.

Meranuksella elektroniikkaan pohjautuva tietoliikenne oli jo pitkälti romahtanut tai sen käytöstä oli luovuttu, mutta virus levisi myös kädestä käteen siirtyvien sirujen mukana. Viruksen aiheuttama taantuma ei kuitenkaan ollut kovin syvä velanilaisten diktatuurin aiheuttamaan taantumaan verrattuna. Meranuslaiset käyttivät tilannetta hyväkseen, tuhosivat velanilaisten pinta-aseman ja jatkoivat vaihtoehtoisten tiedonhallinta- ja -siirtojärjestelmien kehittämistä.

Teknoruton seurauksena Velanin avaruuteen rakentamat asemat, laivastot ja kaivossiirtokunnat tuhoutuivat. Kupolikaupungeista yksi selvisi ilman tartuntaa ja hankki puolen vuosisadan aikana johtoaseman Velanilla. Teknoruton alkusyytä ei edelleenkään tarkkaan tunneta. Jotkut epäilevät meranuslaisten salajuonta, mutta teknologiastaan ylimielisen varmat velanilaiset kieltävät tämän mahdollisuuden.

Yhteys Keisarikuntaan (412–385 vuotta sitten)

412 vuotta sitten E0N:iin saapui ensimmäinen Keisarikunnan tähtilaiva liki 1400 vuoteen. Heti ensimmäisissä kontakteissa kävi ilmi, että Keisarikunnan tähtilaiva oli immuuni E0N:in teknorutolle, ja että yhteys Keisarikuntaan tarjosi valtavia mahdollisuuksia E0N:in eristäytyneille ja eripuraisille ihmispopulaatioille. Seuraavina vuosina useita Keisarikunnan tähtilaivoja vieraili E0N-systeemissä tekemässä sopimuksia kaikkien eri ihmisryhmittymien kanssa ja välillä.

Keskustelujen sävy tiukentui, kun keisarilliset ymmärsivät, mihin tilanteeseen velanilaisten toiminta oli aurinkokunnan ajanut. Paikalle lähetettiin Adeptus Terran Nuntius, joka asetti selkeät ja tiukat ehdot keisarilliselle yhteistoiminnalle. Velanin militaristisia ylimyssukuja tuomittiin maanpakoon ja teloitettavaksi. Vaikka tämä oli katkera pala velanilaisille, Keisarikunnan tarjoamat mahdollisuudet painoivat vaakakupissa yksittäisiä sukuja ja ylivallan historiaa enemmän.

Meranuksella tuomiota velanilaisille jakeleva Keisarikunta otettiin luonnollisesti erittäin hyvin vastaan, ja kaikesta teknologiasta oltiin äärimmäisen kiitollisia. Keisarikunnan suhtautuminen meranuslaisiin oli alentuvan ystävällistä, ja meranuslaisten halukkuutta mihin tahansa yhteistoimintaan käytettiin empimättä hyväksi. Suuri määrä meranuslaisia pestattiin erilaisiin töihin Keisarikunnassa ja kuljetettiin muihin aurinkokuntiin.

E0N:in II federaatio (385–322 vuotta sitten)

Keisarikunnan ehdot kanssakäymiselle tekivät käytännössä selväksi, että Velanin ja Meranuksen oli muodostettava yksi systeemin kattava hallinto. E0N:in toinen federaatio solmittiin Adeptus Terran Nuntion läsnä ollessa, Tähtilegioonan avaruusjalkaväen kuoron säestyksellä. Velanilaisten ruoankasvatukseen käyttämien geneettisten epäselvyyksien vuoksi keisarikunta rajoitti voimakkaasti ruoankasvatusta tehden Velanista riippuvaisen Meranuksen tuotannosta. Meranuslaiset eivät olleet kiinnostuneet velanilaisten ruokkimisesta, mutta koska se oli hintana Keisarikunnan suopeudelle, leväviljelmiä oli pakko perustaa.

Fulgon kapina: terrorin aika (322–305 vuotta sitten)

Fulgo, jonka suvun nimi on pyyhitty pois kaikista keisarillisista dokumenteista, oli meranuslainen, joka palveli Keisarillisessa tähtilaivastossa. Häikäilemättömänä ja menestyksekkäänä johtajana hän nousi kapteeniksi. Pian nimityksensä jälkeen hän laiminlöi partiokäskyt ja siirtyi Syöverissä E0N:in aurinkokuntaan, jossa avasi summittaisesti tulen velanilaisia kauppa-aluksia kohti.

Koska Keisarikunta ei suurempien pulmien vuoksi ehtinyt kiinnittää huomiota yhteen kapinalliskapteeniin ja Reunan alikehittyneeseen aurinkokuntaan, Fulgo ja hänen piraattimiehistönsä saivat mellastaa E0N-systeemissä kaikessa rauhassa liki 20 vuotta. Fulgon komennossa oleva tähtiristeilijä oli voittamaton E0N:n paikallisille avaruusvoimille. Fulgo kohdisti terrorinsa pääasiassa velanilaisiin ja hyökkäsi kahteen otteeseen jopa Velanin kupolikaupunkia vastaan. Pääasiassa hän kuitenkin ryösteli tai "verotti" tarvitsemiaan tuotteita ja lihoi komentosillallaan.

Interventio ja protektoriaatti (305–230 vuotta sitten)

Lyhyen viivytyksen jälkeen Keisarikunta kerkesi viimein reagoimaan Fulgon toimiin. E0N:iin saapui Tähtilegioona, joka rampautti Fulgon risteilijän, valtasi sen ja raahasi Fulgon Adeptus Terran tuomittavaksi. Inkvisitio tutki Fulgon taustat ja huomattava määrä näennäisen satunnaisesti poimittuja meranuslaisia ja velanilaisia kuljetettiin kuulusteluihin, joista ani harva palasi. Ilman eri julistusta Keisarikunnan sotavoimat ryhtyivät valvomaan ja säännöstelemään kaikkea Velanin ja Meranuksen yhteydenpitoon liittyvää.

Kaaossota ja puhdistus (230–218 vuotta sitten)

Keisarikunnan kauppiaiden mukana E0N:iin levisi monenlaisia uusia kulttuurimuotoja, harrastuksia ja uskomuksia. Jotkut niistä olivat itse asiassa Kaaoksen palvontaa. Yksi harvoista Fulgon henkiin jätetyistä sukulaisista, jonka nimeä kukaan ei enää muista tai lausu, kutsui Khornen kostamaan kaikki sukunsa koskaan Keisarikunnan tai Velanin toimesta kärsimät vääryydet. Khorne astui kutsujan ruumiiseen ja aloitti tuhon, joka levisi ensin Meranuksen kiertoradalla, sitten Meranuksen pinnalla ja lopulta myös Velanilla.

E0N:ssa paraikaa ollut Keisarikunnan tähtiristeilijälippue pystyi nopein toimin ajamaan Kaaoksen avaruudesta, mutta yksi Velanin kupolikaupunki ja Meranuksen Esperian keskiset metsät vaativat maahanlaskujoukkoja ja pitempiaikaista taistelua. Tätä varten E0N:iin saapui inkvisiittoreita, noidanmetsästäjiä ja osia kahdesta Tähtilegioonasta. Kymmenessä vuodessa Kaaos torjuttiin, Khornen palvojat hävitettiin ja rauha palautettiin.

Keisarikunnan diktatuuri (218–171 vuotta sitten)

E0N:ista alituisesti koituvat harmit johtivat siihen, että Keisari lähetti aurinkokuntaan kaikkea siviili- ja sotilasvaltaa käyttävän edustajansa, Adeptus Gaius Imperatoris Margold XVIII:n. Margold saneli Velanin ja Meranuksen uudet lait, osoitti planeetoille sallitut kehityssuunnat, kertoi mitä ihmisille oli opetettava ja mitä ei, sekä varmisti, että tuotanto-odotuksissa pysyttiin. Margold hallitsi systeemiä 47 rautaista vuotta. Hänen aikanaan asteroidivyöhykkeen deuterium-louhintaa jatkettiin. Jotkut pitävät nykyisen aseman koodinimeä, M47–E0N, Margoldin kuoleman verhon takaa itselleen asettamana kunnianosoituksena: ”Margold 47 vuotta E0N:issa”.

Diktaattori Margold kiinnitti erityistä huomiota alamaistensa ideologioihin ja uskomuksiin, ja perehtyi syvällisesti aurinkokunnan historiaan, konflikteihin ja planeetoilla vallitseviin uskontoihin. Pieni määrä väestöä molemmilta planeetoilta siirrettiin uudelleenkoulutusleireille. Muutamat heistä palasivat takaisin ja saivat komentoonsa planeetoille perustettuja Kaartin valioyksiköitä. Sekä Meranuksen että Velanin merkittävimmät vanhat sotilassuvut juontavat juurensa näihin Margoldin kasvatteihin.

Meranuksen kirkko sai olla Margoldilta rauhassa. Margold itse asiassa jatkoi meranuslaista traditiota, jossa Meranuksen ylipapilla oli keskeinen rooli planeetan maanviljelyn kehittämisessä.

Systeemin siviilihallinto: kaksi eksarkkia (171–139 vuotta sitten)

47 vuoden jälkeen Margold ilmoitti Keisarille, että E0N:in aurinkokunta oli valmis siviilihallintoon. Hän jätti Keisarille salaisen selonteon aurinkokunnan tilanteesta ja havainnoistaan, ja tämän perusteella Keisari julkilausui päätöksensä sulkea E0N keisarilliseen suojelukseensa. Margoldin tarkoin valitsemat, varhaislapsuudestaan saakka Keisarin hovissa ja Adeptus Terran kurissa kasvatetut E0N:n merkkisukujen vesat palautettiin kotiaurinkokuntaansa ja nimettiin kukin kotiplaneettansa eksarkiksi.

Eksarkkihallinto toi mukanaan Keisarikunnan lait ja monia Keisarikunnan käytäntöjä. Se toi mukanaan myös tiiviit yhteydet Keisarikuntaan, teknologista osaamista, kauppaa ja sivistystä. Käytännössä eksarkkien hallinto yhdisti tarkoin suunnitellulla tavalla Margoldin keisarillisen diktatuurin ja planeettojen perinnäiset lait ja tavat. Keisarikunnan nerokas, liki yksilöpsykologisella tarkkuudella toimivat hallintotapa laskeutui planeettojen ylle ottaen ne tiukkaan syleilyynsä.

Interludi: yksi eksarkki (139–125 vuotta sitten)

Kun Velanin eksarkki oli hallinnut 32 vuotta, hänet kuljetettiin yllättäen ja kysymättä Adeptus Terran kuultavaksi. Tänä aikana Meranuksen eksarkki, Hieronymos Ardoniando, hallitsi koko E0N:in systeemiä. Hallintoa pidettiin erittäin onnistuneena, sillä poikkeuksellisesti myös velanilaiset hyväksyivät mukisematta meranuslaisen johtajakseen. Velanin eksarkki viipyi kuultavana 14 vuotta. Kun hän palasi, Ardoniando murhautti hänet.

Interventio ja protektoriaatti (125–115 vuotta sitten)

Velanin eksarkin murha ei nostattanut suurta kohua E0N:issa, ja sekä Meranuksen että Velanin kansat olivat käytännössä valmiita elämään tapahtuneen kanssa. Keisari ei. Aurinkokuntaan saapui amiraali Zolada Arbaxesin johtama pikaiskuosasto, joka vangitsi Ardoniandon ja kuljetutti hänet Adeptus Terran kuulusteltavaksi. Kuulustelujen ajaksi Adeptus Terra nimitti Arbaxesin Protector E0Nibukseksi, molempien E0N:in maailmojen suojelijaksi.

Zolada Arbaxes käytti E0N:ia lähinnä tukikohtana tutkimusretkilleen ja taistelumatkoilleen – milloin Keisarin käskystä, milloin omaan arvovaltaansa ja Keisarin etuun nojaten. Hän luotti planeettojen hallinnot poissaolevien eksarkkien byrokratioille, ministerineuvostoille, kuvernööreille, ylipapeille ja Vapaakauppaliigan ammattikonsulteille. Se, että systeemi toimi, osoittaa, kuinka vakaa E0N:n tilanne ja hallintotraditiot olivat Margoldin järjestyksenpalautuksen jälkeen.

Systeemin siviilihallinto II: kaksi eksarkkia (115 vuotta sitten – nykyhetki)

Arbaxes kutsuttiin takaisin kymmenen vuoden jälkeen, kun Keisari nimesi Velanille ja Meranukselle uudet eksarkit. Velanin uusi eksarkki tuli Keisarille läheisestä Dracon ruhtinashuoneesta, jonka perinnäinen valtapiiri sijaitsee Sektori 02:n ja Sektori 22:n alueella, satojen valovuosien päässä. Meranuksen eksarkkina sen sijaan jatkoi Hieronymos Ardoniandon veljenpoika, joka tosin oli varttunut hänkin Adeptus Terran titaaniplatinasaleissa. [Tiettävästi Hieronymos sai vapautuksen kaikista syytteistä ja toimi myöhemmin Adeptus Terran neuvonantajana jollekin Sektori 07:n eksarkeista. Hän ei enää koskaan palannut E0N:iin.]

Dracon ja Ardoniandon suvut hallitsivat tahoillaan Velania ja Meranusta 104 rauhan ja yltäkylläisyyden vuotta. Dracon suvun eksarkit vaihtuivat nopeasti, noin 10 vuoden välein, kun taas Ardoniandon suvun jäsenet hallitsivat pitkiä jaksoja. Molemmat suvut pysyivät uskollisina Keisarille, eikä Adeptus Terra kutsunut eksarkkeja kuultavaksi tai Keisarin eteen muuten kuin seremoniallisiin toimituksiin. Dracon ja Ardoniandon luotsaamina syrjäinen E0N saavutti vakauden, joka johti aurinkokuntaa ja sen takaista avaruutta koskeviin korkean tason suunnitelmiin.

Mateon ja E0N:in strateginen merkitys (38 vuotta sitten)

Zolada Arbaxesin retket E0N:in ympäristöön vakuuttivat Keisarin siitä, että tämä avaruuden kolkka olisi tuottoisa ja riskitön suunta Keisarikunnan kasvulle. Pitkän tähtäimen suunnitelmat edellyttävät teknologian, siirtolaisten ja energiantuotantoa E0N:issa. Velan on valittu teknologian tuotantopaikaksi, Meranuksella tuotetaan siirtolaisia ja asteroidivyöhykkeellä tuotetaan energiaa.

Pitkän tähtäimen työ etenee kansalta näkymättömissä. Velanille osoitetut keisarilliset asetilaukset ja määrärahat ohjaavat planeetan taloutta haluttuun suuntaan, samalla kun Meranuksen ruoan ylituotannon pitäisi ohjata planeetan väestö kasvuun. Jälkimmäisessä ei vielä ole saatu selviä merkkejä onnistumisesta, mutta väestöräjähdyksen odotetaan alkavan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Selkein merkki keisarillisesta strategisesta mielenkiinnosta on suuren tuotantokyvyn omaavan M47–E0N -deuteriumin louhinta- ja jalostusaseman sijoittaminen E0N:in asteroidikehälle.

Örkki-invaasio (11–7 vuotta sitten) ja jälleenrakennus (9 vuotta sitten – nykyhetki)

Ks. erillinen tarkempi raportti örkki-invaasiosta.

Täysin odottamaton örkki-invaasio hidastaa Keisarikunnan kasvua E0N:in suunnalla 20–50 vuotta. Tämä ei muuta pitkän linjan suunnitelmia. Voi tosin olla, että Meranuksen odotettavissa oleva väestöräjähdys puretaan aluksi Sektorin 124 maailmojen uudelleenasuttamiseen, mutta koska Keisarikunnan muissa osissa on saatavilla runsaasti väestöä, tämä ei ole välttämätöntä.

Örkki-invaasion aiheuttamat tuotantokatkokset ja väestövajaukset pyritään korjaamaan mitä pikimmin. Alueelle on jo lähetetty Keisarillisen Tähtilaivaston lippue kahden siirtolaislaivan kanssa. Tähtilegioona CXXXIII seuraa oletettavasti pian perässä. Laivasto saapuu systeemiin vajaan kahden vuoden (700 paikallista vuorokautta) kuluttua, asuttaa siirtolaiset, tankkaa sekä siirtyy tutkimaan ja varmistamaan ennalta osoitettuja lähiavaruuden aurinkokuntia ja pimeitä kappaleita.

Meranuksen Manticore-asemalla tulee olemaan keskeinen rooli tiedon keräämisessä, tutkimisessa ja prosessoinnissa, ja asemaa ollaan jo muuttamassa tähän uuteen tarkoitukseen, mikä merkitsee, ettei se enää ensi sijassa tule palvelemaan Meranuksen tutkimusta ja ruoantuotantoa.

Page last modified on 2009-09-06 08:32

Mekanismin wiki is powered by pmwiki engine running with lt960.