Ortho Gertinpoika

LG Miespuolinen ihmiskleeri 1
Init +0 (+0 dex);
Senses Perception +3 (+3 wis)


AC 10 (+0 dex), touch 10 (+0 dex), flat-footed 10
hp 8 (1d8 class)
Fort +2 (+2 class, +0 con), Refl +0 (+0 class, +0 dex), Will +5 (+2 class, +3 wis)


Speed 30 ft., repun kanssa 20 ft.
Melee Puukko -2(1d3-2)
Ranged Linko +0(1d4-2/50ft.)


Str 7 , Dex 11, Con 10, Int 14, Wis 16, Cha 16 (+2 race)
Base Atk +0 (+0 class); Melee Atk -2 (BAB -2 str), Ranged Atk +0 (BAB +0 dex)
CMB -2 (BAB -2 str); CMD 8 (10 +CMB +0 dex)
Feats Extra Channel, Spell Focus(enchantment)


Cleric Domains Community, Animal
Channel Energy 1d6, DC 13, 8/day
Domain Powers Calming Touch 6/day, Speak with Animals 4 rounds/day
Domain Spells
1lvl: bless, calm animals
Spells Prepared
orisons: detect magic, detect magic
1lvl: command DC 15, bless, +bless


Skills Diplomacy +7 (1 rank, +3 cs, +3 cha), Knowledge(arcana) +6 (1 rank, +3 cs, +2 int), Knowledge(history) +6 (1 rank, +3 cs, +2 int), Knowledge(religion) +6 (1 rank, +3 cs, +2 int), Sense Motive +7 (1 rank, +3 cs, +3 wis)
Languages Taldan, Taldan (lukutaito), Varisian


Taisteluvarustus vaatekerta (5lbs.), puukko (1lb.), linko (0lb.), 10 lingonkiveä (5lbs.), puinen pyhä symboli (0lb), pussillinen taikakaluja (2lbs.), pullo pyhää vettä (1lb.)
Muut tavarat talvivaatekerta (5lbs.), reppu (2lbs.), tulukset (0lb), vesileili (4lbs.), kuivamuonaa 4 päiväksi (4lbs.), makuualusta (5lbs.), viltti (3lbs.), hupullinen lyhty (2lbs.), pullo öljyä (1lb.) pullo mustetta (0lb.), 10 arkkia paperia (0lbs.)

Encumbrance 40lbs. (14lbs. gear + 26lbs. backpack) (23/46/70)


Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped