Pathfinder Society -hahmot

"Brother" Adanas Thenril (o.s. Kazutho)

Male Aasimar Monk (Qinggong Monk) (Zen Archer) 11 / Paladin (Divine Hunter) 2
LG Medium Outsider (native)
Player Filadeus (48567-8)
Xp 36
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 27/60
Favored Class Monk (+7 sp, +4 hp)


Init +8
Senses Perception +24, Darkvision(60')


AC 25, touch 25, flat-footed 21 (+3 dex, +7 wis, +1 dodge, +2 monk, +1 deflection, +1 ins)
AC 33, touch 25, flat-footed 29 (+3 dex, +7 wis, +1 dodge, +2 monk, +1 deflection, +1 ins, +4 armor, +4 natural ) MA+Ba
AC 44, touch 32, flat-footed 35 (+3 dex, +7 wis, +6 dodge, +2 monk, +3 deflection, +1 ins, +4 armor, +4 natural, +4 shield) MA+Ba+Ha+Sh+Ki+Sm
HP 101(2d10+11d8+26+4)
Fort +20, Ref +18, Will +25
Special Defenses
Smite Evil(+3 def AC), Defensive Strategist2, Celestial Resistance(acid 5, cold 5, electricity 5), Ki Defense(+4 dodge AC), +2 saves against evil descriptor, +2 to stabilize, Blind-Fight


Speed 60 ft.(fly 30 ft.)
Melee

Unarmed strike +14/+9 (1d10+2/x2, B)

Ranged

+2 Darkwood Adaptive Composite Longbow(+2) +21/+16 (1d8+7/x3, P)

Ranged Flurry

+2 Darkwood Adaptive Composite Longbow(+2) +23/+23/+18/+18/+13 (1d8+8,19-20/x3, P) PB
+2 Darkwood Adaptive Composite Longbow(+2) +19/+19/+14/+14/+9 (1d8+16,19-20/x3, P) PB, DA
+2 Darkwood Adaptive Composite Longbow(+2) +20/+20/+20/+20/+15/+15/+10 (1d8+16,19-20/x3, P) PB, DA, Ha, Ki
+2 Darkwood Adaptive Composite Longbow(+2) +23/+23/+23/+23/+17/+17/+12 (1d8+18,19-20/x3, P) PB, DA, Ha, Ki, SE

Special Attacks
Flurry of Blows, Deadly Aim (-4/+8), Smite Evil (+3/ +2(+4 vs very evil)), Perfect Strike(3d20, 11/day), Point Blank (+1/+1), Tremor(+13 Trip, 30',6/day)
Special Abilities
Detect Evil(at will), Daylight(1/day), Lay on Hands(1d6, 4/day)
Ki Abilities
Ki Pool(16 Ki points), Ki Speed: 1 Ki: +20', Ki Flurry: 1 Ki: Gain another attack, Ki Defense: 1 Ki: +4 AC, Ki Archery: 1 Ki: +50' range increment for bows, Ki Strike(magic/cold iron/silver/lawful): any ki remaining: unarmed strikes count as magic, Barkskin: self only, 1 Ki: +4 natural AC(90 min), Feather Step: self only, 1 Ki: ignores difficult terrain(90 min), Cloak of Winds: self only, 2 Ki, Trick Shot(1-3 Ki, Ignore varying amounts of concealment)


Str 16, Dex 16, Con 14, Int 10, Wis 24, Cha 16
Base Atk +10; CMB +15; CMD 38
Melee touch +14; Ranged touch +14

Skills

 • Acrobatics +9[3]
 • Appraise +0
 • Bluff +3
 • Climb +7[1]
 • Diplomacy +12[3]
 • Disguise +3
 • Escape Artist +7[1]
 • Fly +19[13]
 • Heal +11[1]
 • Intimidate +3
 • Know(Religion) +4[1]
 • Linguistics +2[2]
 • Perception +25[13]
 • Ride +3
 • Sense Motive +12[2]
 • Spellcraft +4[1]
 • Stealth +7[1]
 • Survival +7
 • Swim +7[1]
 • Use Magic Device +19[10]


Languages Celestial, Common, Dwarven, Tien
SQ Aura of Good, Celestial Resistance, Darkvision, Detect Evil(at will), Perfect Strike, Smite Evil(+3/+1, +3AC, 1/day), Lay on Hands(1d6,4/day), Triumph of the Lantern Lodge3, Tremor, Zen Archery, Ki pool(12 ki points), Vow of Cleanliness, Vow of Truth, Fast Movement(+30'), Honorific5, Reflexive Shot


Traits

 • Dangerously Curious
 • Defensive Strategist

Feats

 • Improved Unarmed Strike
 • Deadly Aim
 • Point Blank Shot
 • Precise Shot
 • Perfect Strike
 • Skill Focus(Know Dung)
 • Weapon Focus(Longbow)
 • Dodge
 • Point Blank Master(Longbow)
 • Eldritch Heritage(Bedrock)4
 • Angelic Blood
 • Weapon Specialization(Longbow)
 • Improved Precise Shot
 • Blind-Fight
 • Angel Wings
 • Improved Critical(Longbow)
 • Improved Initiative

On person: 17.5 lbs.

 • Monk's Outfit 5 gp, 2 lbs.
 • +2 Darkwood Adaptive Composite Longbow(+2) 9630gp, 1.5 lbs
 • Wrist sheath, spring loaded (x2) 10 gp, 2 lb
 • Smelling salts 25 gp
 • Alchemist's Fire (x3) 60 gp, 3 lb
 • Vermin repellent 5 gp
 • Cloak of resistance +4 16000 gp, 1 lb
 • Headband of inspired wisdom +4 16000 gp, 1 lb.
 • Belt of physical perfection +2 16000 gp, 1 lb.
 • Ring of protection +1 2000 gp
 • Efficient Quiver 1800 gp, 2 lbs.
 • Wayfinder(dusty rose prism inside) 250 gp, 1 lb.
 • Pearl of Power I 1000 gp
 • Boots of speed 16000 gp, 1 lb.

On Efficient Quiver

 • Blunt arrows(40) 4 gp, 6 lbs
 • Cold Iron arrows(80) 10 gp, 12 lbs
 • Weapon blanch(adamantine, usable on 20 arrows) 300 gp, 1 lb.
 • Weapon blanch(silver, usable on 100 arrows) 5 gp, 0.5 lb
 • Weapon blanch(ghost salt, usable on 26 arrows) 200 gp, 1 lb.
 • Mwk Darkwood Composite Longbow(+3) 730 gp, 1.5 lbs

On backpack: 31 lbs.

 • Pathfinder's Kit1 12 gp, 20 lbs.
 • Backpack, masterwork 50 gp, 4 lbs.
 • Silk rope 10 gp, 5 lbs
 • Smoked goggles 10 gp
 • Monk's outfit(2nd) 5 gp, 2 lbs.

Wands

 • Wand of clw(22) 0 gp
 • Wand of shield(41) 0 gp
 • Wand of clw(50) 0 gp
 • Wand of protection from Evil(50) 0 gp
 • Wand of Faerie Fire (50) 0 gp
 • Wand of mage armor(24) 0 gp
 • Wand of lesser restoration(4) 360 gp
 • Wand of cure moderate wounds(9) 810 gp

Potions

 • Oil of align weapon 300 gp
 • Potion of Touch of the Sea 50 gp

Ioun Stones

 • Ioun stone(cracked pale green prism, attack) 4000 gp
 • Ioun stone(dusty rose prism) 5000 gp
 • Ioun stone(cracked magenta prism, umd +2) 800 gp
 • Ioun stone(cracked dusty rose prism) 500 gp
 • Ioun stone(scarlet and blue sphere, fly) 8000 gp
 • Ioun stone(cracked pale green prism, saves) 4000 gp

On Grand Lodge in Absalom -

Wealth 27 378 gp
Encumbrance 17.5 lbs. without backpack, 48.5 lbs. with backpack (86 lb. light/173 lb. medium/260 lb. heavy)


Notes
1 Pathfinder's Kit: backpack, bedroll, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, a sewing needle, a signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, a waterskin, week’s worth of trail rations, whetstone.[WITHOUT BACKPACK]
2 You are not flat-footed when you are an unaware combatant. This includes a surprise round that you don’t get to act in, and before you get to act at the start of a battle.
3 You receive permanent +1 bonus to that(wisdom) ability score.
4 Bedrock arcana if wildbloodlines are allowed for eldritch heritage. Otherwise it is a regular Deep Earth bloodline.
5 You gain the title of "brother". You become specialized in Diplomacy.

Skenaariot

 1. Intro 1: First Steps—Part I: In Service to Lore (GM)
 2. Intro 2: First Steps—Part II: To Delve the Dungeon Deep (GM)
 3. Intro 3: First Steps—Part III: A Vision of Betrayal (GM)
 4. #3-13: The Quest for Perfection—Part III: Defenders of Nesting Swallow (GM)
 5. 24.5.2013 #4–19: The Night March of Kalkamedes
 6. 31.5.2013 #2-13: Murder on the Throaty Mermaid
 7. 4.6.2013 #2-02: Before the Dawn—Part II: Rescue at Azlant Ridge
 8. 6.6.2013 #4–21: Way of the Kirin
 9. 8.6.2013 #35: Voice in the Void
 10. 13.6.2013 #2-24: Shadow's Last Stand—Part II: Web of Corruption (GM)
 11. 30.6.2013 The Midnight Mirror
 12. 3.7.2013 #4–22: Halls of Dwarven Lore
 13. 9.7.2013 #4–24: The Price of Friendship
 14. 17.7.2013 #4–25: The Secrets Stones Keep
 15. 26.7.2013 Ruins of Bonekeep, Level One: The Silent Grave
 16. 27.7.2013 Race for the Runecarved Key
 17. 27.7.2013 #51: The City of Strangers—Part I: The Shadow Gambit (GM)
 18. 22.9.2013 #2-12: Below the Silver Tarn
 19. 7.10.2013 #27: Our Lady of Silver
 20. Cult of Ebon Destroyers
 21. The Hungry Storm
 22. 13.1.2014 #3-20 The Rats of Round Mountain Part I: The Sundered Path
 23. 22.1.2014 #3-22 The Rats of Round Mountain Part II: Pagoda of the Rat
 24. 22.2.2014 #5-05 The Elven Entanglement
 25. 12.4.2014 #5-17 Fate of the Fiend

Ulkonäkö:
Adanas on ensinäkemältä komea ja hyvin rauhallisen näköinen mies. Hänen ikäänsä kuitenkin on vaikea arvioida hänen selkeidein aasimarin piirteidensä vuoksi. Pitkät kultaiset hiukset ulottuvat pitkälle selkään ja kultaiset ajattomat silmät näkevät katselijoidensa sisälle ja tuntuvat aistivan pienimmänkin pahuuden siemenen.
Vaatetuksena hänellä on vain yksinkertaiset housut ja takin kaltainen, jota hän tosin pitää lähes aina auki näyttäen harjoitettua vartaloansa samalla. Varusteista silmiinpistävimmät kuitenkin ovat hänen selästään löytyvät pitkäjousi ja nuoliviinet.

Persoonallisuus:
Adanas Thenril pidetään yleisesti oikein mukavana miehenä. Hyvin kiinnostunut oppimaan uusia asioita ja tarvittaessa neuvomaan heikompiosaisia. Tunnetaan laajalti kääpiöiden ystävänä.

Biografia:
Adanas Kazutho syntyi aikanaan Tianjingin aasimar valtakunnassa Tienissä. Kazuthot olivat hyvin perinteikäs suku tunnettu munkeistaan ja Adanasta myöskin oltiin kouluttamassa jatkamaan sukunsa perinteitä. Koulutuksen seurauksena hän matkustelikin nuorena ympäri Tienin valtakuntaa etsien mestareita joilta saada oppia.
Kerran Gokassa ollessaan kuitenkin hän kohtasi erään Toragin paladiinin, kääpiön jonka tarinat heidän mahtavista vuorenalaisista valtakunnistaan lumosivat täysin nuoren aasimarin. Adanas palasikin kotiin jättämään hyvästit suvullensa ja lähti heti tätä seuraavana päivänä kääpiön matkaan kohti Avistania.
Täällä vanha kääpiö esitteli useampiakin taivaslinnoituksia nuorelle aasimarille ja he matkasivat ympäri sisämeren maita ja vuoria. Lopulta vanhan kääpiön aika kuitenkin alkoi kulua loppuun ja viimeisenä tekonaan Toragin pyhätössä Viiskuninkaan vuorten alla hän siunasi Adanasin Toragin paladiiniksi ja antoi tälle sukunsa Thenrilin nimen ja suojan.
Adanasista ei kuitenkaan ollut elämään pysyvästi maan alla ja vuosikymmenen jälkeen hän lähtikin taas vaeltelemaan ja etsimään uusia opetuksia maailmalta. Lopulta hän törmäsi tiennäyttäjiin Absalomissa ja loput me tiedämmekin.

Land of originTianjingHeight6'3"
EthnicityTienjingWeight190 lbs.
NationalityFive Kings MountainsHairGolden
ReligionToragEyesGolden

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped