Ancelm Armahdettu

Parempi nyrkki Syöverissä kuin olla töissä Aspiksella

Male Oracle 1 (+1 HP)
LG Medium Humanoid (Human)
Player TuplaV (81726-9)
Xp 0
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 0/0


Init +2
Senses Perception -1


AC 17, touch 10, flat-footed 17; (+5 armor, +2 Shield)
hp 14
Fort 2, Ref 0, Will 1
Special Defenses


Speed 20 ft.
Melee Morningstar +3(1d8+3/x2)
Ranged Sling +0 (1d4+3/x2)
Special Attacks


Spells known
1st (4/day) — spells Bless, Divine favor
Cantrips/Orisons (at will) — spells Detect magic, Light, Read magic, Stabilize


Str 16, Dex 10, Con 14, Int 12, Wis 8, Cha 16
Base Atk 0; CMB 3; CMD 13
Feats
- Toughness [lvl 1]
- Selective channeling [Human]
Skills
- Diplomacy +7 (1)
- Handle animal +7 (1)
- Heal +3 (1)
- Knowledge (history) +5 (1)
- Knowledge (religion) +5 (1)
- Sense motive +3 (1)
Traits
- Fate's favored [Faith]
- Reactionary [Combat]
Languages
- Common
- Abyssal
- WIP
SQ
- Mystery [Life]
- Revelation [Channel]
- Oracle's curse [Tongues: Abyssal]


On person WIP
In backpack WIP
Clothing WIP
Wealth WIP
Encumbrance WIP


Progression:


Tausta
Ancelm meinasi elää varsin lyhyen elämän Aspis Konsortion palkkalistalla, kunnes vähemmän osaava parantaja päätyi törmäyskurssille Tiennäyttäjien järjestön kanssa. Ancelm koki tuolloin eräänlaisen valaistumisen todistettuaan henkilökohtaisesti historian halvinta kimppuun syöksymistä, minkä johdosta hän antautui suosiolla tilaisuuden tullen (vastapuolen agenttien työpäivä oli kuulemma tulossa täyteen hyvin ärhäkkäästi).
Tällä hetkellä miekkonen on Poluttajien peruskurssi II:lla, minkä jälkeen katsotaan riittävätkö rahkeet järjestön roskaduuniin vai oliko aikaiselta kuolemalta välttyminen pelkkää pullaa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped