Bodie Werrun

Gender Tengu Warpriest (Cult Leader) 8
Lawful Neutral Med. Humanoid (tengu)
Player Muser
Xp 21
Fame/PP 15/32
Campaign PFS


Init +5
Senses Perception +21, low-light vision


AC 21, touch 15, flat-footed 16; (+5 dex, +6 armor)
hp 59 (8d8+Con+fcb x7)
Fort +9, Ref +9, Will +11


Speed 30 ft. in armor
Melee beak +12 (1d8+5, 20/x2), claws +12 (1d8+5), B/P/S
(+divine favor & bone fists & piranha strike) beak +12 (1d8+13, 20/x2), claws +12 (1d8+13)
knowledge blessing touch +13 (automatic Knowledge result of 25 to identify the critter)
Ranged osta jo jotain lol +10


Spells cl 8, concentration +10
3rd 3/day - usually Guarding Knowledge, Spiral Ascent + empty slot
2nd 5/day - usually Calm Emotions, Bone Fists x2, Grace x2
1st 5/day - usually Divine Favor x3, Bless x2
orisons usually Detect Magic, Guidance, Light, Create Water, Read Magic,


Str 10, Dex 20, Con 12, Int 14, Wis 16, Cha 10
Base Atk +5; CMB +5; CMD 20
Feats Weapon Finesse, Weapon Focus (claw), Weapon Focus (beak), Piranha StrikeB, Cunning
Skills Acrobatics +9 (1), Bluff +5 (1), Craft (alchemy) +6 (1), Disguise +6 (1), Diplomacy +5 (1), Escape Artist +9 (1), Heal +21 (8), Knowledge (history) +3 (1), Knowledge (local) +6 (1), Knowledge (religion) +13 (8), Linguistics +4 (2) Perception +21 (8), Profession (lecturer) +7 (1) +1 DJ, Sense Motive +14 (8), Sleight of Hand +9 (1), Spellcraft +6 (1), Stealth +20 (8), Swim +2 (1)
Traits Dirty Fighter, Empyreal Pantheon
Languages Celestial, Common, Tengu, Tien, Varisian
Racial claws, carrion sense, sneaky, natural weapon
SQ Aura, blessings (good, knowledge), orisons, sacred weapon +2, fervor (3d6, 7/day), stealthy, sneak attack 2d6, enthrall


On person acid x3 (3 lb.), agile a.o.m.f, belt of dex +2, Eyes of the Eagle, Healer's gloves, Healer's Satchel(spec. long-term care), rope (silk, 50 ft.) (5 lb.), peasant's outfit (2 lb.), +2 mithral shirt (12,5 lb.), vest of surgery, wand of clw
In backpack taxidermic tiger's head (1,5 lb.) [mwk tool for Bluff(playing innocent)]
Immaterial 7492 gp
Encumbrance 22,5 lb. without backpack, (33 lb. light/ lb. medium/ lb. heavy)

Grand Lodge Instructor (5 PP): You spend at least a few hours each week teaching novice Pathfinders, and along with a small stipend you receive the adoration of your students. If you use ranks in Profession (teacher) or a similar Profession skill to calculate your bonus on Day Job rolls, you receive a +1 circumstance bonus on such checks. Additionally, your reputation reduces the cost of the Chronicler, Porter, Scholar, and Squire follower vanities by 1 PP

Temple (Membership) (4 PP): You are an active member of your local temple or place of worship. Your commitment to seeing your faith prosper and grow has ingratiated you with the local clergy, and you may even hold a spot among them when not out adventuring. You can use Heal to make Day Job rolls. Once per game session, if you have access to an operating temple of your faith, you can have a cleric cast either cure moderate wounds or lesser restoration on yourself or one of your allies, free of charge. You must visit the temple to receive this attention.

urasta

8) +1 Int, +1 Fort & Will, fervor 3d6 & +1 use, sacred weapon +2, +1 2nd & 3rd lvl slots
9) ?

Jotain taustaa

Bodie Werrun on ustalavilainen folkloristiikan luennoitsija, joka johtaa pientä Andolettan kulttia Suurlooshin mailla. Bodie, joka on tenguksikin aika heikkovartinen, ei missään nimessä ole järjestön andolettalaisista voimakkain, vaan valittiin vetämään solua lähes pelkästään suosionsa takia. Aika harvassa ovat semmoiset tiennäyttäjät jotka eivät ole kuulleet esim. Bodien semikuuluisaa luentosarjaa vampyyrien demystifikaatiosta tai nähneet häntä tenttaamassa vuosikurssilaisia keski-Avistanin muinaiskulttuureista.

Bodie on jo vuosia lobannut kotikaupunkiinsa Grayceen - jos sitä kaupungiksi voi kutsua - looshin perustamisen puolesta. Pienehkö sillanympärystyhteisö on kuin onkin tärkeällä paikalla Rajavallin ja Ustalavin välissä, mutta aika monen mielestä Bodie vetää kotiinpäin lähinnä eläkepestin takia. Tengun ikää on vaikea arvioida peittävän asustuksensa takia, mutta ainakin oppilaat ovat varmoja mestarinsa kaakattavan naurun kantautuvan vielä monta vuotta Taivaankärjen auditorioissa.

Tosiasiassa Bodie on huolissaan Kuiskivan tyrannin kuningaskunnan jäänteistä. Hän jättää palopuheensa pois oppitunneilta, mutta välillä, varsinkin jonkun kanssa-agentin suhtautuessa asiaan välinpitämättömästi, intoutuu seikkaperäiseen esitelmään koskien viimeisen 20 vuoden aikana kerääntyneitä, mielestään Tar-Baphonin heräämisen todistavia materiaaleja. "Kakaw, vakituisempi presenssi Kuolemattoman ruhtinaskunnan rajoilla vain tehostaisi valvontaa. Me hallinnoimme valtavaa määrää Tyrannia koskevista muistoesineistä. Meillä on vastuu informoida ja valistaa, ei omitoida ja omistaa!"

Varmaan Bodieta ei haittaisi sukunsa läsnäolokaan. Ustalavissa on tenguja aika harvassa ja Absalomin tengut ovat lähes yksinomaan tianilaista alkuperää, josta mestari Werrun myöntää tietävänsä aika mitättömästi. "Krrr, wasabille joo, soijalle ei."

Asusta: mattamusta trenssi, suorat mustat samettihousut, tiukkaan sidottu, valkoiset käsineet ja varusteista pullottava liivi kätkevät alleen seitinohuen mithraltunikan. Päässä on vinolierinen aurinkohattu ja lasit joiden läpi tuikkivat suuret corvidae-silmät.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped