Borgus

"Etsijä Borgus, palveluksessanne. Etsikäämme teille ensin mukintäydennystä, ja sitten meille yhteinen majapaikka."

Male Half-Orc Oracle of Life 15
CG Medium Humanoid (Human and Orc)
Player Atteisti (43900-2)
Xp 42
Faction The Exchange
Prestige/Fame 51/70
Favored Class Oracle (+3 skillpoints. +1 Hp, 1 1st level spell, 2 2nd level spells, 2 3rd level spells, 2 4th level spells, 3 5th level spells, 1 6th level spell)


Init +1
Senses Perception +2, Darkvision 60ft, Lifesense (Blindsight) 30ft.


AC 21, touch 12, flat-footed 21; (+7 armor, +1 Dex, +3 natural, +1 Insight); +1 AC against spears
hp 154
Fort +16, Ref +16, Will +17; +3 against poisons and diseases, +2 against aging and curses, +1 against transmutation
Special Defences Sacred Tattoo (One luck bonus on fortitude, reflex and will saves, replaces orc ferocity), Immune to Fatigued and Exhausted


Speed 20 ft.
Melee +1 Vicious Greataxe +16/+11/+5 (1d12+7+2d6/x3)
Power Attack +1 Vicious Greataxe +13/+8/+2 (1d12+16+2d6/x3)
Ranged Javelin +11 (1d6+3/x2)


Righteous Mighted Borgus Hussah!
AC 20, touch 10, FF 20
HP 182, DR 10/Evil
Melee +1 Vicious Greataxe +18/+12/+7 (2d8+10+2d6/x3) PA +1 Vicious Greataxe +15/+10/+5 (2d8+19+2d6/x3)
Divine Powered +1 Vicious Greataxe +23/+23/+18 (2d8+15+2d6/x3) PA +1 Vicious Greataxe +20/+20/+15/+10 (2d8+24+2d6/x3)
CMB +17, CMD 28


Spells known, Concentration +24 (+28 defensively or when grappled)
7th (5/day) - Mass Cure Serious Wounds, Greater RestorationM, Ethereal Jaunt, Particulate Form
6th (7/day) - Heroes' Feast, HealM, Mass Cure Moderate Wounds, Wind Walk, Greater Dispel Magic, Inspiring Recovery
5th (7/day) - Mass Cure Light Wounds, Breath of LifeM, Life Bubble, Righteous Might, Break Enchantment, Fickle Winds, Spell Resistance, True Seeing, Communal Air Walk
4th (7/day) - Cure Critical Wounds, RestorationM, Divine Power(+5 luck on atk+dmg, +15 temp hp), Freedom of Movement, Blessing of Fervor, Air Walk, Tongues, Sending, Communal Protection from Energy (120, 150 minutes)
3rd (8/day) - Neutralize PoisonM, Cure Serious Wounds, Daylight, Magic Vestment, Invisibility Purge, Remove Blindness/Deafness, Sacred Bond, Dispel Magic, Communal Resist Energy
2nd (8/day) - Align Weapon, Lesser RestorationM, Cure Moderate Wounds, Sound Burst (DC 17), Resist Energy, Share Language, Spear of Purity (DC 19), Grace, Calm Emotions
1st (8/day) — Shield of Faith, Command (DC 18), Cure Light Wounds, Detect UndeadM, Protection from Evil, Comprehend Languages, Divine Favor, Endure Elements
Orisons (at will) — Detect Magic, Detect Poison, Create Water, Read Magic, Stabilize, Spark, Purify Food and Drink, Mending, Guidance
Mystery Life
Oracle's Curse Lame (-10 speed, never reduced by encumberance, immune to fatigued, speed never reduced from armor)
Revelations Channel (8/day 10d6), Energy Body (15 rounds/day, gains elemental creature type, Safe Curing, Combat Healer, Lifesense, Enhanced Cures)


Str 18, Dex 12, Con 18, Int 10, Wis 12, Cha 24
Base Atk +11/+6/+1; CMB 15; CMD 27
Feats Selective Channel, Toughness, Extra Revelation, Ironhide, Combat Casting, Expanded ArcanaB, Power Attack, Quick Channel, Quicken Spell
Skills Diplomacy +28 (15), Handle Animal +14 (1), Heal +10 (4), , Knowledge (History) +4 (1), Knowledge (Nature) +4 (1), Knowledge (planes) +12 (9), Knowledge (Religion) +10 (5), Linguistics 1 (1) Perception +2 (1), Sense Motive +5 (1) Spellcraft +12 (9), Use Magic Device + 29 (15)
Traits Deft Dodger (+1 on Reflex saves), Dangerously Curious (+1 UMD, UMD always a class skill)
Languages Common, Orc, Abyssal
SQ Intimidating (+2 on Intimidiate)


On person +1 Mithral Breastplate, +1 Vicious Greataxe, Cold Iron Longspear, Morningstar, 2 Spring-loaded wrist sheats, 2 Alchemist fires, 2 potion of cure light wounds, Wand of CLW, Cloak of Resistance +5, Courtiers outfit with Jewels, Silver Heavy Mace, Belt of giant strength +4, Rod of Splendor', Pink Rhomboid Ioun Stone (slotted in wayfinder), Amulet of Natural Armor +2, Wand of Longstrider, Wand of Scorching Ray, Circlet of Persuasion, Boots of the Cat, Potion of Fly, Dusty Rose prism, Scroll of Calm emotions, Deathwatch Eyes, Wayfinder, scroll of heroism, phylactery of positive channeling, cracked green pale prism (saves)''
In backpack Pathfinder's kit, Silk rope (50ft), Journal, Inkpen and ink, Chalk, Sacks (2), Healer's kit (7 uses), Potion of Touch of the Sea, 2 holy waters, Small tent, 3000 gp worth of Diamond Dust, 5000gp diamond, Porion of fly
Wealth petty cash
Manuals read: Tome of Leadership +1, Manual of Bodily health +1
Encumbrance 43 lb. without backpack, 72 lb. with backpack (-58 lb. light/59-116 lb. medium/117-175 lb. heavy)


Sosiaalisina torstaina:
+2 on all diplomacy checks made against centaurs.
+1 circumstance bonus to diplomacy against humanoids from Katheer.
+4 circumstance bonus on Diplomacy checks during one scenario set in Absalom. One time use.
+4 circumstance bonus on Diplomacy and Intimidate checks against level 15 or lower pathfinders.
+2 bonus on all Charisma-based skill checks with orcs in Varisia and any country that directly borders it.
+1 bonus on Charisma-based skill and ability checks made to influence Mendevian crusaders.
+2 bonus bonus to bluff, diplomacy and intimidate checks made in Magnimar and in cities and towns allied with it.
+2 sense motive against current and former pathfinders.
+2 bonus to bluff, diplomacy, intimidate and sense motive checks against goblins.
+5 bonus on any diplomacy check mafe to influence a goverment official in Andoran.
+1 circumstance bonus to any intelligence and charisma-based checks made in Absalom.
+1 Charisma-based skill checks against nagaji or nagas.


Boons:
- Defender of Katheer: +1 Circumstance bonus on Diplomacy rolls with humanoids from Katheer
- Time in Dreng's Vaults: A permanent +2 bonus on one Knowledge (Knowledge (Religion) chosen)
- Owed a Favor: +4 circumstance bonus on Diplomacy skill checks during one future scenario set in Absalom. One use only.
- Unexpected Discovery: +4 Circumstance bonus on Diplomacy and Intimidate against Pathfinders of your level and lower.
- Resisting the Gossamer King: You receive a +1 bonus to your saves against poisons and diseases
- Heroes of Magnimar: While displaying a medal, you receive +2 bonus on your Bluff, Diplomacy and Intimidate checks in Magnimar and in the cities and towns allied with it.
- Well Informed: Grandmaster Torch departed hastily, leaving his agents leaderless, but you still know some of the secrets he learned about the Pathfinder Society’s leadership. Others also know this; you gain a +2 bonus on Intimidate checks against Pathfinders.
- Fool Me Once: +2 bonus on Sense Motive checks against current and former Pathfinders
- Spider's Captor: +5 on any diplomacy check made to influence a government official within the nation of Andoran.
- Rescued the Minotaur Prince: A permanent +1 circumstance bonus to any Intelligence or Charisma-based checks made while in Absalom.
- You Be Goblin: +2 bonus on all Bluff, Diplomacy, Intimidate and Sense Motive checks made against goblins.
- Kassen's Blessing: You can reroll a single attack roll, saving throw, or skill check after the roll is made but before the results are revealed. You must take the second roll, even if it's worse. Uses left 1/1.
- Gift of the Ghaele: You may use one of the following as a spell-like ability once, using your character level as your caster level: Aid, Detect Thoughts, Lesser Restoration or See Invisibility
- Evil Ioun Stone, which radiates evil.
- Member of the Sklar-Quah -tribe: +1 reflex saves, acrobatics always a class skill.


Historia: Borgus syntyi pieneen örkkikylään. Heti syntymän jälkeen huomattiin, että hänen äitinsä on rikkonut heimon sääntöjä ja ollut ihmisen kanssa. Rangaistuksena äiti tapettiin ja vastasyntynyt Borgus heitettiin kylän läheiseen metsään, tarkoituksena että sudet söisivät hänet. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kauppiaskaravaani oli pysähtynyt metsän viereen, jotta seurueen pappi sai tutkia aluetta. Pappi löysi henkihievereissä olevan Borguksen ja otti hänet mukaansa.

Borgus vietti lapsuutensa pienessä ihmisten asuttamassa kaupungissa. Muut rodut olivat kohtuullisen harvinaisia, joten Borguksen örkkimäiset piirteet toivat paljon epätoivottua huomiota pienelle puoliörkille. Kaupungin lapset kiusasivat häntä, ja aikuiset pitivät kiusaamista Borguksen omana syynä. Mitäs oli erilainen!

Pappi teki kuitenkin kaikkensa opettaakseen Borguksen sivistyneeksi kaupunkilaiseksi. Kaupungin aikuiset aluksi syrjivät papin valintaa, mutta tarvitsivat kuitenkin papin palveluksia, joten jättivät epäilyt pois. Papin johdolla Borgus oppi sosiaalisia kykyjä ja hieman magiaakin. Borgus kasvoi henkisesti ja fyysisesti, ja oppi väistelemään kiusaajiensa mätäneviä hedelmiä ja oppi sanomaan takaisin. Borgus ei kuitenkaan nauttinut kaupungista olostaan, mutta pysyi oppi-isänsä luona velvollisuudentunteesta. Hän jopa auttoi muita kyläläisiä heidän tullessa temppeliin, ja oppi ajan kanssa pitämään siitä. Vaikka ihmiset kohtelivat häntä huonosti, hän oppi ottamaan nautintoa siitä, että sai auttaa niitä kiittämättömiä ruojia.

Papin kuoltua Borgus koki velvollisuudentunteensa loppuvan ja jatkoi matkaa maailmalle. Temppelissä kasvaminen oli tullut niin tutuksi, että aina uuteen kaupunkiin tultuaan jäi paikalliseen temppeliin auttamaan muita. Hän ei kokenut jumalien olevan hänen juttunsa, hän uskoi että he olivat olemassa, muttei halunnut sitoutua heidän tarkkoihin vaatimuksiin.

Eräänä yönä Borgus heräsi kovaan kipuun. Hänen vasen jalkansa tuntui olevan tulessa ja noustessaan sen päälle, hän huomasi että yksinään se ei kantanut. Kyseisen kaupungin parantajat tulivat avuksi, mutta eivät onnistuneet tekemään jalalle mitään. Borgus yritti rauhoittaa itseään muistelemalla oppi-isäänsä ja yhtäkkiä hän teki jotain, mikä yllätti koko huoneen parantajat. Hän kanavoi positiivista energiaa, aivan kuten papit tekevät. Mitään selitystä asialle ei keksitty, vaikka joku huoneen perältä huutelikin mystisestä kirouksesta.

Borgus päätti ottaa asiasta selvää ja liittyi poluttajiin, tietäen että he kulkevat ympäri maailmaa etsien vastauksia isoihin asioihin. Ehkäpä hänenkin vastauksensa löytyy villeistä seikkailuista?

Ulkonäkö: Kaukaa katsottuna Borgus näyttää tavalliselta puoliörkiltä. Ensi alkuun ulkonäkö saattaa säikäyttää muita, mutta nopeammin katsottuna Borgus pukeutuu ihmismäisesti ja pitää hiuksiaan siististi ponnarilla. Hän on halunnut pitää palasen örkkimemorabiliaa mukanaan, jotta muistaisi että miten pahasti asiat olisivat voineet mennä. Moni ihmetteleekin hänen kummallista, jopa brutaalia, luusta tehtyä korvakoruaan.

Luonne: Vaikka Borguksen kiusaamisestaan on aikaa ja hän on kehittänyt itselleen huomaavasti paremman itsetunnon, hänellä on silti tarve miellyttää ihmisiä – tiettyyn pisteeseen asti. Hän haluaa pitää huolta ystävistään ja häntä auttavista olennoista. Borgus tarjoutuu auttamaan, ei siksi että ei luottaisi muihin, vaan kokee että näin hän on hyödyllinen. Hänen taitonsa ja fyysinen kykynsä ovat ennenkin tuottaneet tuloksia, joten hän ei suhtaudu tekemiseensä epävarmuudella, joskus jopa päinvastaisesti ylikehuu itseään. Pääosin hän on kuitenkin nöyrä, varsinkin silloin kun itsekehu kalahtaa omaan nilkkaan. Borgus on alkanut uransa aikana vittuuntua moneen asiaan, ja löytäneensä hieman vahingoniloisen persoonan itsestään. Hän myös tuppaa vitsailemaan tiennäyttäjätovereidensa kustannuksella, mutta uskoo tekevänsä sen hyvän maun rajoissa. Paitsi silloin kun puhutaan Arashin isosta varustuksesta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped