Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Bro To

Minä olen rauhan ja rakkauden lähettiläs!!

Male Dwarf Unchained Rogue 10/Unchained Barbarian 1
NG M Humanoid
Player <Uliluutnantti> (<#125696-4>)
Xp 31,5
Faction Exchange
Prestige/Fame 22/42


Init +7
Senses Perception +16 (+2 to sight based perception checks), darkvision 60 ft.


AC 28, touch 19, flat-footed 21; (+7 armor, +5 Dex, +2 Natural Armor, +2 Deflection, +1 luck, +1 misc)
hp 98
Fort 9, Ref 15, Will 8
Special Defenses


Speed
Melee
Melee
Ranged
Ranged
Special Attacks


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str , Dex , Con , Int , Wis , Cha
Base Atk ; CMB ; CMD
Feats
Skills Skill +x (ranks)
Traits
Languages
SQ


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped