Päivitetty 23.5.2012


DEATH BY CULT - Masks of the Living God, 20.5.2012


Human ranger (Skirmisher), favored class ranger. Alignment CG, faction Andoran
XP: 3, level 2
CPA/TPA: 3/4

Player Gastogh (6104-3)


Init. +2; Senses Perception +6


AC 16, ff 14, touch 12
HP 22
Fort +5, Ref +5, Will +2


Speed 30 ft., 20 ft. with armor


Melee: two-bladed sword, full attack: +5/+5, d8+3/d8+1, 19-20
Melee: two-bladed sword, standard: +7, d8+4, 19-20 x2
Range: longbow: +4, d8, x3

+2 attack and damage vs. humans
+1 attack and damage vs. slavers and anyone holding someone against their will


Str 16, Dex 14, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 13
BAB +2; CMB +5; CMD 17
Traits & Feats

 • Andoren freedom fighter (Region trait (Andoran)): +1 trait bonus on attack and damage rolls against slavers or any creature holding someone against their will.
 • Indomitable faith (faith trait): +1 Will
 • Exotic weapon proficiency (double sword) (human)
 • Weapon focus (double sword) (lvl 1)
 • Two-weapon fighting (Rng 2)

Skills, ACP -3

 • Acrobatics 6 [1]
 • Climb 7 [1]
 • Diplomacy 3 [2]
 • Handle animal 5 [1]
 • Intimidate 5 [1]
 • Perception 6 [2]
 • Profession (sailor) 5 [1]
 • Ride 6 [1]
 • Stealth 6 [1]
 • Survival 5 [1], +1 to follow tracks
 • Swim 7 [1]
 • Use magic device 2 [1]

Languages Common

Special qualities and class abilities

 • Favored enemy (humanoid - human): +2 Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive, and Survival checks, +2 bonus on weapon attack and damage rolls
 • Track (add 1/2 ranger level on survival checks to follow and identify tracks)
 • Wild empathy (d20+3)

Equipment

 • MW two-bladed sword, 400 gp, 10 lbs.
 • Longbow, 75 gp, 3 lbs.
 • Arrows (20), 1 gp, 3 lbs
 • Hide armor, 15 gp, 25 lbs.
 • Alchemist's fire (1), 20 gp, 1 lb
 • Acid flask (1), 10 gp, 1 lb
 • Pathfinder's kit, 12 gp, 22 lbs. (backpack, bedroll, belt pouch, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, sewing needle, signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, waterskin, trail rations (7), whetstone)
 • Explorer's outfit, 0 gp, 8 lbs
 • Wand of CLW (50 charges), 1 PP, 0 lbs

Money: 1016,5 gp
total weight 73 lbs
carrying capacity: light: 76 lbs. or less, medium: 77–153 lbs., heavy: 154–230 lbs.


Historia

Curman syntyi orjuuteen keleshiläisen aatelisen palvelukseen. Hänen vanhempansa myytiin edelleen varhain, eikä Curman muista heistä mitään. Hän itse on etninen qadiralainen, vaikka nimensä kielii syntyjuurista jossain muualla.

Curmanin orjuus päättyi juuri ajoissa; andoranilaiset agentit vapauttivat hänet epätoivoisena aikana jolloin hän harkitsi vakavasti herraperheensä murhaamista vaikka oman henkensä kaupalla. Paon yö on hänen elämänsä paras muisto. Sen jälkeen hän on onnistunut kanavoimaan entisen katkeruutensa rakentavampaan käyttöön.

Curman uskoo Andoranin arvoihin ja kovaa. Hän inhoaa orjuutta ja pyrkii toimimaan sitä vastaan aina kun tilanne sallii. Häntä jäytää pitkäkestoinen yläluokan ja orjuuttajakulttuurien paheksunta, jonka hän tosin pyrkii parhaansa mukaan pitämään sisällään - kunnes on aika toimia. Curmanilla ei juuri ole neuvottelijanlahjoja eikä sen liiemmin hienovaraisuuttakaan, vaikka hän tekee parhaansa ratkaistakseen väkivallatta ne ongelmat, joita väkivallatta ratkaista voi.


Played scenarios

 • 1. Scenario 47: The Darkest Vengeance
 • 2. Scenario 33: Assault on the Kingdom of Impossible
 • 3. Pathfinder Society Scenario #3-18: The God's Market Gamble
 • 4. Masks of the Living God

Land of origin: Kelesh
Ethnicity: Qadiran
Nationality: Andoren
Religion: Milani
Age: 20
Height: 5'7"
Weight: 165 lb.
Eyes: dark blue
Hair: black

Player: Gastogh
Number: 6104-3

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped