Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Contessa Fiamma Estrema di Formaggio

Mitä poltetaan tänään?

Female Human Sorcerer (Crossblooded Orc-Red Dragon) 1 / Cleric of Sarenrae (Theologian,Fire) 15
Neutral Medium Humanoid (Human/Orc)
Player mmultima (97350-4)
Xp 45
Faction Taldor
Prestige/Fame 40/58 (?) + 10
Profession Gambler +13


Init +11 (+2 dex, +1 stone, +4 enchant (weapon), +4 feat)
Senses Perception +33 (-1 in bright light)


AC 13, touch 12, flat-footed 11; (+0 armor, +2 Dex, +1 natural)
AC 28, touch 12, flat-footed 26; (+6 armor, +1 shield, +8 enchant, +2 Dex, +1 natural), 32 SoF
hp 144 (8+14*5+4=82 base, +0 toughness, +64 Con)
Fort +15, Ref +9, Will +19
Special Defenses Resist fire 20


Speed 30 ft
Melee Dagger (P/S) +9/+4/-1 (1d4-2) 19-20x2 (-1 in bright light)
Melee 2 Claws, +9 (1d4-2) (-1 in bright light) 3+0(cha) rounds per day.
Ranged Fire bolt +13 (1d6+8) x2 (-1 in bright light)(+1 per 2 cleric levels, +2 lvl from theologian). 30y, touch. 3+9 (wis)/day.
Special Attacks Cleric favored class bonus: +15 CL to overcome SR of outsiders. (+1/lvl) (total 30, 31 fire, 31 fireball), 1/day 20ft burst 2d6 damage around (robe). Spontaneus cast of fireball or cure spells. (Domain spells cannot be used for this)


Spells known
Concentration: 16+9 = 25, fire 26
Cleric 0 (4): Detect magic (60 ft), Read magic, Stabilize (close), Mending
Cleric 1 (4+1+3): Burning hands (15 ft cone)(domain), x2 other slots. CL 15 + 1(knack) + 1 (robe) = 17 (DC 21), Shield of Faith (touch, +4 AC, 16 min)*3, Ant Haul, Liberating command
Cleric 2 (4+1+2): Acid Burning hands (domain), x1 other slots, Grace x2 (swift, no AoO this round), Darkness, Resist Energy, Protection From Evil (Communal)
Cleric 3 (4+1+2): Heightened Intensified Fireball (domain) CL 15 + 1(knack) + 1 (robe) = 17 DC 10 + 9 (stat) + 3 (level) +1 (heighten) +1+1 (Focus) = 25, Invisibility Purge, Remove Blindness, Magic Vestment * 2, Remove Curse, Stone Shape
Cleric 4 (4+1+2): Empowered Intensified Fireball (domain) (DC 24), Freedom of Movement, Air walk, Protection from Energy(communal)*2, Blessing of Fervor * 2
Cleric 5 (4+1+2): Empowered Intensified Acid Fireball (domain) (DC 24), Life Bubble, Dispel Evil, Breath of Life, Wall of Stone, Plane Shift
Cleric 6 (3+1+1): Quickened Intensified Fireball (domain) (DC 24), Heal*2, Greater Dispel Magic, Banishment
Cleric 7 (2+1+1): Quickened Intensified Acid Fireball (domain) (DC 24), Ethereal Jaunt, Waves of Ecstasy, Archon's Trumpet
Cleric 8 (1+1+1): Quickened Intensified Empowered Fireball (domain) (DC 24), Euphoric Tranquility, Nine Lives
Sorcerer 0: Spark (close, fine unattented object), Mage hand (close, 5 lb, move action 15 ft), Light (touch, 20y radius light, 10 min/lvl)
Sorcerer 1 (3/day): Feather fall. (arcane fail 15%)


Str 7 , Dex 14, Con 18, Int 13, Wis 28, Cha 11
Base Atk +11/+6/+1; CMB +9 (-2 Str, +11 BAB); CMD 21 (-1 in bright light)
Weight 130 lbs (59 kg)
Height 5' 7" (170 cm)
Feats Eschew Materials, Spell Focus: Evocation, Maximize spell, Elemental spell: Acid, Heighten spell, Preferred Spell: Fireball, Empowered Spell, Improved Initiative, Quicken Spell, Spell Perfection (Fireball)
Skills Knowledge: Arcana +5 (+1 rank, +1 stat, +3 class), Knowledge: Planes +20 (+16 rank, +1 stat, +3 class), Knowledge: Religion +5 (+1 rank, +1 stat, +3 class), Spellcraft +20 (+16 rank, +1 stat, +3 class), Perception +33 (+16 rank, +9 stat, +3 class, +5 item) (-1 in bright light), Profession: Gambler +13 (+1 rank, +3 class, +9 stat), Sense Motive +13 (+1 rank, +9 stat, +3 class), Diplomacy +4 (+1 rank, +3 class), Bluff +4 (+1 rank, +3 class), Heal +13 (+1 rank, +9 stat, +3 class), Knowledge: Nobility +6 (+1 rank, +1 stat, +3 class, +1 vanity), Survival +13 (+1 rank, +9 stat, +3 class), Linguistics +5 (+1 rank, +1 stat, +3 class), Knowledge: History +5 (+1 rank, +1 stat, +3 class), Appraise +5 (+1 rank, +1 stat, +3 class), Fly +5 (+1 rank, +2 stat, +3 class, -1 ACP), Use Magic Device +4 (+1 rank, +3 class), Intimidate +4 (+1 rank, +3 class), Craft: Alchemy +5 (+1 rank, +1 stat, +3 class)
Traits Wayang spellhunter -1 level to Fireball when using metamagic, Magical Knack Cleric +2 CL up to HD
Languages Taldane, Tien, Ignan
Homeland Minata / Taldor
SQ Channel positive energy 3/day 8d6 (30 ft). Darkvision 60 ft. Light sensitivity. Free Intensify on Fireball, Free intensify on burning hands
Racial Extra feat, extra skill point per level.


On person Cold-Iron Dagger 1 lb (4g), Hot-weather outfit 4 lb, Blazing Robe 1 lb, wooden holy symbol (1g) 0 lbs, Dice (1 sp), Loaded dice (superior, 50g), Wand of Cure Light Wounds (27) 0,1 lb, Wand of Mage Armor (20) 0,1 lb, Potion of Invisibility 1 lb, Scrolls: Cause Fear, Comprehend Languages, Feather Fall, Grease, Expeditious Retreat, Shield, Enlarge person, Boiling blood, Bull's strenght, Align weapon, Tongues, Calm emotions, 3 scroll cases 1,5 lb, Hat of Disguise 0 lb (Minata Conical hat), Holy symbol tattoo (back of hand) (100g), Spring-loaded wrist sheath 1 lb (5g) (holds Invisibility potion), Metamagic Rod of Selective Spell 5lb, Dull Gray Ioun Stone with heightened continual flame, Lesser Metamagic Rod of Quicken Spell 5 lb, Headband of Inspired Wisdom +6 1 lb, Amulet of Natural Armor +1 0 lb, Cloak of Resistance +2 1 lb, Mithral Buckler 2,5 lb, Cracked Dusty Rose Prism Ioun Stone (+1 init), Belt of Mighty Constitution +4 1 lb, Four-Leaf Clover 0 lb, Wand of Heightened Awareness (29), Mithral agile breastplate 12,5 lb, Eyes of the Eagle 0 lb, 3 Flasks of oil 3 lb, Alchemist's fire 1 lb, Spell component pouch 2 lb, 5 blood-boiling pills 0 lb, 5 vials of alchemical grease (5), Cestus +1 of Duelling 1 lb, Handy Haversack 5 lb
In backpack Marked cards 1 lb (1g), Cards 1lb (1g), Masterwork backpack (50g) 4 lb, 1 flasks of oil 1 lb, 1 alchemist's fire 1 lb, Pathfinder Chronicles Arcana, Religion, Planes (3 lb), Long Gloves (can hide tattoo), Lesser Metamagic rod of Extend spell 5 lb
At home nothing
Servants Herald (1 PP)
Wealth 714g 9s + 32k - 32k < 1000g
Encumbrance 48,2 lb. without backpack, 59,2 lb. with backpack ( 23 (26) lb. light/ 46 (53) lb. medium/ 70 (80) lb. heavy) wrong


Notes Fiamma on toisen vanhemman puolelta Tian-Sing, toisen puolelta Taldaani. Lapsuuden hän vietti Taldorissa, myöhemmin perhe muutti Minataan. Minatassa hän oppi paljon paikallisten heimojen taikuudesta, ja sen tatuointimagian versiosta. Lady Nanbyo näytti houkuttavan neitoa hieman liikaa, joten edessä oli paluu Taldoriin ja lähetys Saranraen oppiin jotta pyromaanitaipumukset saataisiin edes jotenkuten kuriin ja hyvän käyttöön. Sarenraen koulutuksen sivussa kärsimätön neito yritti kerätä omaisuuden pikavoitoilla uhkapelillä, ja huomasi, jos nyt ei voittavansa suuria määriä, elättävänsä itsensä pelaamalla.

Fiammalla on tummat silmät ja hiukset, jotka molemmat vivahtavat selvästi punaiseen, niin verilinjojen kuin Tian-Singiläisyyden seurauksena. Hänellä on punainen kuumien alueiden vaatetus, tieniläiläisillä koristeilla. Hänellä on liekkimäisin viivoin tyylitelty tatuointi, Sarenraen enkeli, kädessä.

Fiamma keikkuu juuri ja juuri Sarenraen suosiossa, hän ei hirveästi välitä siitä mitä tuhoa tulee vaan antaa kaiken palaa. Armoa hän antaa jos sitä ehditään pyytää, hammasta kiristellen. Yleensä hän noudattaa eräästä opuksesta löytämäänsä ohjetta, jossa neuvotaan, ettei vihollisten saa antaa kärsiä pidempään kuin on tarpeen. Örkin ja lohikäärmeen veret kiehuvat hänen sisällään, ja hän onkin usein levoton ja äkkipikainen. Hän voisi olla viehättäväkin, mutta empatian puute ja kuohahtelu yleensä pilaavat kaikki sosiaaliset tilanteet.

Title
Lähettiläs: Teidän Ylhäisyytenne, nämä paperit kaipaisivat huomiotanne.
Stalvan: No mitä nyt? Olen juuri syömässä kuten näet.
Lähettiläs: No kun... nämä ovat niitä lupaamianne aatelisarvoja ja näiden pitäisi lähteä seuraavalla postilla.
Stalvan: No anna tänne, mitä arvoja nämä kaipaavat? Mille alueille on vielä laittamatta?
Lähettiläs: Ylhäisyys, alueet alkavat käydä vähiin.
Stalvan: Ja pah. No, laitetaan vaikka, hmm lasissani on viiniä, vaikkapa siis Lady Viini. Ja tästä tulee Paroni Pekoni. Ja tämä kolmas on sitten Juuston Kreivitär. Noniin, valmis, häivy ja anna minun syödä.

Class skills:
Cleric: Appraise (Int), Craft (Int), Diplomacy (Cha), Heal (Wis), Knowledge (arcana) (Int), Knowledge (history) (Int), Knowledge (nobility) (Int), Knowledge (planes) (Int), Knowledge (religion) (Int), Linguistics (Int), Profession (Wis), Sense Motive (Wis), and Spellcraft (Int)
Sorcerer: Appraise (Int), Bluff (Cha), Craft (Int), Fly (Dex), Intimidate (Cha), Knowledge (arcana) (Int), Profession (Wis), Spellcraft (Int), and Use Magic Device (Cha).
Bloodlines: Perception (Wis), Survival (Wis)

Pelatut Skenaariot

TunnusSkenaarioPäiväGMRyhmä
 Dragon's Demand (Chronicle) MreikonIndra Theodric Petrek Girolamo
#3-18The God's Market Gamble11.1.2014FranKcFimbor Maevis Leevi Victor
#4-15The Cyphermage Dilemma13.2.2014FranKcFimbor Shaleh Minamel
#5-11Library of the Lion10.4.2014FranKcC.S.Hawke Bumblebee Xai Valentino
 Dragon's Demand (Chronicle) MreikonIndra Theodric Petrek Girolamo
 Masks of the Living God10.8.2014TuplaVValentino Razkiv-Lur-Pa Furlong Kato?
 Dragon's Demand (Chronicle) MreikonIndra Theodric Petrek Girolamo
 Dragon's Demand (Chronicle) MreikonIndra Theodric Petrek Girolamo
#2-18The Forbidden Furnace of Forgotten Koor-31.5.2014VeltzehBurburtep Operatiivi SeoniLvl7 Hawke
#0-26Lost at Bitter End28.11.2014NiTessineDavor? Maevis Roskva
#0-30The Devil We Know Part II: Cassomir's Locker29.11.2014ReiArgus Razkiv-Lur-Pa Ausk? Saler?
#0-32Drow of the Darklands Pyramid30.11.2014FranKcMaevis Rahotep BalaamKunniaton Harsk? Fental
#2-08The Sarkorian Prophecy17.12.2014FranKcDavor? Rahotep Leygar
#4-13Fortress of the Nail27.1.2015TomahawkEdric Rahotep Fental Zorzal? Grugar
#6-13Of Kirin and Kraken19.2.2015FranKcBeasly Cherie? Valentino Lafaiel Mabu
#4-08The Cultist's Kiss26.3.2015JJapeDolan? Feuran Fonzarelli? Mabu Mazon?
#6-17Fires of Karamoss8.4.2015SwyrlynLuukas Rahotep Ludwig Furlong
#6-20Returned to Sky15.5.2015AgapeArgus Vayu=Kyra? Fonzarelli? Esran? Kagor?
#1-40Hall of Drunken Heroes4.7.2015JJapeKato? Pepe Elledra? Arodus?
#4-26The Waking Rune9.8.2015ReiArturi? Kagorr? Raitori? Kesket?
#2-20Wrath of the Accursed29.9.2015FranKcDavor? Ludwig Cherie? Kato? Aprael?
#7-04The Ironbound Schism14.3.2016Nostrix 
#7-23Abducted in Aether9.6.2016Swyrlyn 

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped