Gruthnak

Oi Herramme Raudassa, siunaa tämä verilöyly ja murskaa vihollisemme allemme.

Male Half-orc Cleric of Gorum 1
Chaotic Neutral Medium Humanoid (human/orc)
Player Gagarin
Xp 2/3
Faction Taldor
Homeland Hold of Belkzen
Prestige 3/3


Init +1
Senses Perception +2, Darkvision 60 ft.


AC 17; touch 11; flat-footed 16 (+1 dex, +6 armor)
hp 11 (level 1: 8, +2 con, +1 fc)
Fort +4, Refl +1, Will +4


Speed 20 ft. (base 30 ft.)
Melee Mwk. Greatsword +5/2d6+6/19-20/x2
Ranged Javelin +1/d6+4/20/x2
Special Attacks Channel Negative Energy 4/day (1d6, Will DC 12)


Domains Strength, War
Domain Powers Strength Surge 5/day, Battle Rage 5/day
Domain Spells 1st - Enlarge Person, Magic Weapon
Spells (CL 1)
1st - bless, divine favor, enlarge person
Orisons - detect magic, read magic, resistance


Str 18, Dex 12, Con 14, Int 7, Wis 14, Cha 12
Base Atk +0
CMB +4 (+0 BAB, +4 str)
CMD 15 (10, +0 BAB, +1 dex, +4 str)
Feats Channel Smite


Skills Sense Motive +6(1)
Languages Common, Orc
SQ Orc Ferocity, Intimidating
Traits Vindictive (+1 dmg to attacker), Sacred Conduit (+1 channel energy save DC)


On person masterwork greatsword, breastplate, 5 x javelin, silver unholy symbol of Gorum, 4 x scroll of cure light wounds, scroll of endure elements, spell component pouch
In backpack bedroll, winter blanket, crowbar, 50 ft of hemp rope, waterskin, trail rations for 3 days
Valuables 1603 gp 6 sp
Encumbrance 50 lbs. without backpack, 88 lbs. with backpack (100 lbs. light/200 lbs. medium/300 lbs. heavy)


Biography
Gruthnak on uskossaan harras pohdiskelija, jonka elämäntehtävänä on löytää kuolemansa arvoinen vastus taistelussa. Hänen näkemyksensä mukaan paras tapa elää ja kuolla kärsimyksen täyttämässä maailmassa on taistelukentällä, jossa väkivallan huuma pauhaa korvissa peittäen maalliset murheet. Tämän elämäntavan suojelija on itse Rautainen Herra Gorum, jonka viisautta Gruthnak mielellään jakaa suurmiekallaan ja uskontodistuksellaan.

Gruthnak syntyi Verijäljen heimon örkkien ryöstämälle orjattarelle saastaisessa leirissä jossain Ustalavin ja Belkzenin välisillä tasangoilla. Ryöstäjiensä tietämättä ennen kaappaamistaan Calistrian pappina toiminut orjatar uhrasi henkensä saattaakseen lapsensa maailmaan ja saadakseen näin mahdollisuuden kostoon.

Puoliveristä Gruthnakia ei hyväksytty heimon täysivaltaiseksi jäseneksi, mutta sadistinen Gorumin pappi Urthu otti hänet koulutettavakseen ja kiusattavakseen edellisen oppilaan kuoltua klaanin sisäisessä yhteenotossa. Gruthnakista kasvoi sitkeä nuori soturi, joka kunnioitti enemmän ylvästä Raudan Herraa kuin silmittömästä tuhosta unelmoivaa Raakaa Petoa.

Gruthnakin kohtalo heimossa oli joko jäädä ikuiseksi hylkiöksi tai nousta täysivaltaiseksi soturiksi surmaamalla tosiverinen örkki taistelussa. Vanhentunut ja yhä enemmän järkensä menettänyt mestari Urthu yllytti leirin muut nuoret soturit käymään joukolla Gruthnakin kimppuun häpäisemällä näitä sanallisesti ja piiloutumalla Gruthnakin selän taakse näyttävän verilöylyn toivossa. Gruthnak kuitenkin tappoi vihatun opettajansa siihen paikkaan ja pakeni leiristä kohti Belkzenin rajamaita.

Minne Gruthnak ikinä Belkzenistä vaelsikaan, oli edessä aina pelon ja sodan riivaamia kansakuntia. Jos armeijat eivät olleet liikkeellä, surmasi väki toisiaan kaupunkien sivukujilla tai linnojen hämärillä käytävillä. Lopulta Taldoriin ja sieltä Sisämeren rannikolle kuljettuaan Gruthnak liittyi Polunnäyttäjiksi kutsuttuihin palkkasotureihin. Kuuleman mukaan Polunnäyttäjät matkustavat kaukaisiin maihin, tapaavat siellä mielenkiintoisia henkilöitä ja tappavat heidät. Rautaisen Herran soturifilosofi oli siis löytänyt kotinsa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped