Pathfinder Society -hahmot

Päiv. 7.7.2013: Kas, levelitti taas. Vähän on vielä korjattavaa ja lisättävää, mutta ensin pitää löytää jaksamus niiden tarkistamiseen.

Uhirus "Hyi" Rgain

"Minä VIHAAN sammakoita."

Female Half-orc Ranger Lv 4
CG Medium Humanoid
Player Kohva (58380-1)
Xp 9
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 9/13


Init 2 (+2 Dex)
Senses Darkvision 60 ft.; Perception +9;


AC 19, touch 13, flat-footed 17; (+6 armor, +2 Dex)
HP 38
Fort +7, Ref +7, Will +3
Special Defenses -


Speed 30 ft base, 20 ft with armor
Melee Long sword + 7 (1d8 +3; 19-20/x2; S)
Melee Dagger + 7 (1d4 +3; 19-20/x2; P/S)
Melee Club + 7 (1d6 +3; x2; B)
Ranged Darkwook Composite Longbow + 8 (1d8 +3; x3; P/B)
Special Attacks -


Str 16, Dex 14, Con 15, Int 10, Wis 14, Cha 10
Base Atk 4; CMB 7; CMD 19
Feats Dodge; Precise shot (ranger's combat style feat); Endurance
Skills Acrobatics +4 (2); Climb +7 (1); Handle Animals +7 (4); Intimidate +2; Knowledge (dungeoneering) +5 (2); Knowledge (geography) +5 (2); Knowledge (nature) +7 (4); perception +9 (4); Spellcraft +4 (1); Survival +10 (4);
Traits Outcast (Survival +1); Resilient (+2 Fort against poisons)
Languages common, orc
SQ
Race: Sacred tattoo; Dark vision
Class: Track; Wild empathy; Favorited enemy (animal); Favorited terrain (forest); Hunter's bond (Animal companion)


On person Agile breastplate (25 lbs); Explorer's outfit (8 lbs); Long sword (4 lbs); Dagger (1 lb); Darkwood composite longbow & arrows (40) (1,5 + 6 lbs); Wand of cure light wounds; wolf hide (paino..?) (PÄIVITÄ!(?))
In backpack Bedroll (5 lbs); Flint & steel (-); Waterskin (4 lbs); Courtier's outfit (6 lbs); Potion of Cure light wounds (-) (PÄIVITÄ!)
Wealth 7152 gp
Encumbrance __ lb. without backpack, __ lb. with backpack (<76 lb. light/<153 lb. medium/<230 lb. heavy)


Notes
Kaunis ensimmäinen hahmo, jota tehdessä ei ole tullut tehtyä ehkä kaikkein parhaimia päätöksiä traitien ja muiden suhteen. Ei sillä, että vieläkään tekisin järkevästi rakennettuja hahmoja.

Taustatarina
Tulee joskus.

Pelatut skenut
Lv 1: #45: Delirium's tangle, #2-24: Web of corruption, First steps #1
Lv 2: Module: Crypt of the everflame
Lv 3: Module: Fangwood Keep

Ostoslista
- Cloak of resistance?
- masterwork cold iron longsword
- hooked lance\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped