Pathfinder Society -hahmot Attach:Jennu.png Δ

Jennu Myrskytulvalainen (6089-22)

Suli ARG Monk (unchained) PU (Scaled Fist LoD) 2
Neutral Medium Outsider (native) NOT A PERSON (humanoid)!
Player Veltzeh (6089-22)
XP 4
Faction Dark Archive
Prestige/Fame 4/8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Init +1
Senses Low-light vision, Perception +-2
Speed 30 ft. (20 ft. encumbered)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AC 15, flat-footed 13, touch 15, flat-footed touch 13 (+0 armor, +1 Dex, +0 monk, +3 Cha)
HP 22 (2d8+2*2+2)
Fort +5, Ref +4, Will +-1;

 • If in Dragon Style: +2 vs. sleep, paralysis, stun effects.

CMD 18
Special Defenses

 • Energy (acid, cold, electricity, fire) resistance 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attack

 • melee Unarmed strike +6, 1d6+4, B, ×2 (1-h)
 • melee Butterfly sword (2) +6, 1d4+4, S, 19–20/×2 (1-h)
 • melee Sansetsukon (mwk) +7, 1d10+6, B, 19–20/×2 (2-h)
 • melee Fighting fan (cold iron) +6, 1d4+4, P, ×3 (1-h)
 • melee Nunchaku (alchemical silver) +6, 1d6+4, B, ×2 (1-h)
 • melee Unarmed strike +5, 1d6+6, B, ×2 (1-h, PA)
 • melee Butterfly sword (2) +5, 1d4+6, S, 19–20/×2 (1-h, PA)
 • melee Sansetsukon (mwk) +6, 1d10+9, B, 19–20/×2 (2-h, PA)
 • melee Fighting fan (cold iron) +5, 1d4+6, P, ×3 (1-h, PA)
 • melee Nunchaku (alchemical silver) +5, 1d6+6, B, ×2 (1-h, PA)
 • ranged Light crossbow +3, 1d8+0, P, 19–20/×2
 • ranged Sling +3, 1d4+4, B, ×2

CMB +6
Special Attacks

 • Flurry of Blows: attack 1 extra time with highest attack bonus when making full attack with monk weapons.
 • Enter Dragon Style as a swift action.
 • When in Dragon Style: first unarmed damage of a given round is 1d6+6 (or 1d6+8 (PA)).
 • Stunning Fist: DC 14 Fort save vs. stunned for one round. 2/day.
 • Power Attack: -1 to atk, +2 to dmg (or +3 if two-handed).
 • Elemental Assault (Su): Swift action: arms or weapons held in hands deal +1d6 energy damage (acid, cold, electricity, fire; choose freely). Duration 2 rounds. 1/day.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Str 18, Dex 12, Con 14, Int 10, Wis 7, Cha 16
BAB +2
Traits Arcane Archivist GOP, Indomitable Faith UC
Feats Improved Unarmed Strike, Stunning Fist, Dragon Style UC, Power Attack .. Dodge
Skills Acrobatics +6 [2], Appraise +0, Bluff +3, Climb +9 [2], Craft () +0, Diplomacy +5, Disguise +3, Fly +1, Heal -2, Intimidate +3, Knowledge (religion) +5 [2], Perception -2, Perform () +3, Ride +1, Sense motive +0, Stealth +1, Survival -2, Swim +4, Use magic device +9 [2]
Languages Common/Taldane, Auran
Special Qualities suli: low-light vision, elemental assault (Su), energy resistance 5; monk: AC bonus, flurry of blows, evasion; scaled fist: draconic might
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Special Abilities

 • Dragon Style

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gear
On body potion of CLW, Light crossbow (4 lb), Sling, Butterfly sword (2) (1 lb), Sansetsukon (mwk) (3 lb), Fighting fan (cold iron), Nunchaku (alchemical silver) (2 lb), crossbow bolt (20) (2 lb), crossbow bolt (cold iron) (10) (1 lb), Backpack (empty) (2 lb), Oil (1-pint flask) (3) (3 lb), Pouch, belt (empty) (0,5 lb), Smoked goggles, spring-loaded wrist sheath (2) (2 lb), Acid (flask) (2) (2 lb), alchemical grease (2) (2 lb), Holy water (flask) (1 lb), Explorer's outfit (8 lb), weight 33,5 lb
inside spring-loaded wrist sheath (left): wand of CLW
inside spring-loaded wrist sheath (right): potion of CLW
In belt pouch potion of CLW, Candle (5), Chalk, 1 piece (16), Earplugs (5), Flint and steel, Antiplague (vial), weight 0 lb
In backpack collapsible plank (10 lb), Crowbar (5 lb), filter hood (4 lb), Grappling hook (4 lb), Iron spike (4) (4 lb), Rope, hemp (50 ft.) (10 lb), Sack (empty) (0,5 lb), Soap (per lb.) (1 lb), Torch (2) (2 lb), waterproof bag (0,5 lb), weight 41 lb
In sack Bedroll (5 lb), Blanket, winter (3 lb), Rations, trail (per day) (6) (6 lb), String or twine (50 ft.) (2) (1 lb), Waterskin (4 lb), umbrella (3 lb), weight 22 lb
In lodge nothing weight 0 lb
Money 1293 gp, 0 sp, 0 cp (in backpack)
Encumbrance 96,5 lb (22 lb in sack) (Light 100 lb, Medium 200 lb, Heavy 300 lb)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
APG: Advanced Player's Guide; FG: Pathfinder Society Field Guide; GOP: PFS Guide to Organized Play; SOS: Seekers of Secrets; UE: Ultimate Equipment; DEP: Dragon Empires Primer, LoD: Legacy.of Dragons.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Land of origin: Galt
 • Ethnicity: Galtian
 • Religion: ?
 • Height: 179 cm / 5'10"
 • Weight: 64 kg / 141 lb
 • Hair: black
 • Eyes: brown
 • Skin: tanned
 • Age: 17+2
 • Clothes: Jennu wears light clothes of different shades of red with some blue decoration. She is appropriately equipped for adventuring.
 • Achievements:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1. 2016-05-21: 2016 GM Boon #2 (suli)
 2. 2016-07-30: #5–08: The Confirmation (GM) c2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tausta: Jennu syntyi eräässä pienessä kylässä Myrskytulvajoen varrella Galtissa. Hän oli pienenä varsin ihastuttava, helppo ja ystävällinen lapsi, joka tuli kaikkien kanssa toimeen. Murrosiässä kaikki tuo muuttui. Jennu kyllästyi pikkukylän elämään ja imi innolla itseensä matkalaisten kertomuksia muusta maailmasta. Hän suuttui vanhemmilleen, jotka halusivat pitää hänet kylässä ja opettaa hänet elämään omasta mielestään kunniallista ja rauhallista elämää. Hän suuttui muille nuorille, jotka eivät pitäneet hänen ylimielisestä asenteestaan tai olivat kateellisia syystä jos toisesta. Jennu oppi nopeasti nyrkkitappelun perusteet antamalla turpaan häntä ivanneille nuorille. Aikuiset yrittivät kovasti ojentaa häntä, ja vaikka he vielä saivatkin Jennun selätettyä voimaa käyttämällä, Jennun mieli ei muuttunut.

Kun Jennu eräänä päivänä oli käsikähmässä jonkun paikallisen kylänvartijan kanssa läimittyään taas jotain nuorta, hänen onnistui antaa vartijalle kunnon sähköshokki juuri ilmestyneillä sulivoimillaan. Hän oli hieman hämmästynyt asiasta, mutta totesi pian, että tämähän vain osoittaa, kuinka paljon parempi hän on kuin muut ja kuinka hänellä ei ole mokomassa kyläpahasessa mitään tekemistä.

Selkkaus yltyi päivän aikana kunnon kolmiodraamaksi, kun Jennu uhosi uhoamistaan, kuinka hän aikoo lähteä kylästä ihan heti, kyläläiset olivat panemassa pystyyn noitavainoa ja ajamassa häntä ulos kylästä ja hänen vanhempansa yrittivät toivottomina maanitella häntä jäämään. Tilanne kärjistyi, kun pari kyläläistä heitti Jennua soihduilla. Kaikkien yllätykseksi tuli ei satuttanut Jennua lainkaan, ja pian Jennu pääsi tilanteen päälle. Hän kävi mottaamassa heittelijöitä ja marssi ulos kylästä kuin paraskin diiva ilman minkäänlaisia tavaroita, vain hieman kärähtäneet vaatteensa päällään. Hän oli lähtiessään vain 14-vuotias.

Jennu oli onnekas, sillä hän pääsi Litraniin parin viikon vaelluksen jälkeen vain jokseenkin nälkäisenä. Vaikka Litran ei pidä ulkopuolisista, Jennu pääsi sisään olemalla kauniin ja vaarattoman näköinen. Hän kerkesi tehdä myyjän hommia eräässä vihanneskaupassa viikon ennen kuin kuuli Harmaiden Puutarhureiden luostarista. Hän kiinnostui aiheesta ja pyrki sinne koulutettavaksi. Jälleen kerran hänet päästettiin sisään alokkaaksi, ja vaikka hän oli muuten suhteellisen hyvä oppilas, hän ei kyennyt käsittämään Galtin poliittisesta tilanteesta mitään, hänen kärsimättömyytensä oli usein muille liikaa ja lisäksi muutamat muista alokkaista vaikuttivat olevan samaa tasoa hänen kotikylänsä nuorten kanssa.

Jennu paiskoi luostarin ovia muutaman päivän, ja kun kouluttajat olivat jo melkein potkaisemassa hänet ulos, eräs hyvin kaukaa tullut hajamielinen mutta hurmaava munkki nimeltä Taiji Zhin viimein huomasi draaman ja sanoi, että Jennuun saattaisi purea toisenlainen koulutus. Harmaat Puutarhurit olivat hieman nihkeitä asian suhteen, mutta sallivat Taijin kouluttaa Jennua ja tämän parasta ystävää Darlonia kuukauden ajan tiloissaan, ennen kuin kyllästyivät heihin ja käskivät heidän lähteä.

Taiji vei Jennun ja Darlonin Isarniin, jossa ties mitkä faktiot yrittivät nuoleskella heitä liittymään joukkoihinsa. Se ja kaupungin rapistuva arkkitehtuuri toivat Taijin mieleen ne ajat, kun hän oli ollut Taldorissa, joten hän ajoi huomaamattaan kaikki kalastelijat tiehensä valittamalla Taldorista uskomattoman vuolaasti. Lopulta he tajusivat, että Isarnissa ei kannata olla, vaikka Jennun mielestä se oli paljon parempi kaupunki kuin Litran.

He tekivät täyskäännöksen ja matkasivat Metsänreunaan. Siellä Taiji yllättäen totesi, että Jennun ja Darlonin koulutus oli valmis ja he voisivat jatkaa tietään itse, sillä hänellä oli asioita jossain muualla. Sen sanottuaan hän otti ja katosi. Jennu ja Darlon riitelivät pitkään siitä, että pitäisikö heidän seurata Taijia. Darlon oli sitä mieltä, että Taijilta oli todella ikävä temppu kadota noin vain, koska miten he muka voisivat olla valmiita niin lyhyen koulutuksen jälkeen. Jennukin oli sitä mieltä, että Taiji oli tehnyt katoamistemppunsa turhan yllättävästi, mutta tämä oli kuitenkin sanonut, että he olivat valmiita, ja se oli tärkeintä. Sitä paitsi Taiji olisi kyllä ottanut heidät mukaansa, jos niin olisi tarkoitettu. Jennu ja Darlon eivät päässeet yhteisymmärrykseen, vaan erosivat myrskyisissä merkeissä. Darlon paineli tiehensä ja lähti etsimään Taijia.

Jennu seisoi tyytyväisenä keskellä Metsänreunan toria eikä välittänyt siitä, että riita oli vetänyt paljon huomiota puoleensa. Hän nautti joitakin päiviä isomman kaupungin menosta, mutta totesi pian, että sekään ei riittänyt. Hän lähti kyselemään, miten pääsisi jonnekin isompaan paikkaan, ja häneltä taas kyseltiin, haluaisiko hän liittyä siihen ja siihen faktioon. Jennua potutti yhä enemmän ja enemmän, joten kun eräs Eliza Petulengro tuli ehdottamaan hänelle, että hän voisi opiskella taistelemista maailman suurimmassa kaupungissa Absalomissa, selitykset Tiennäyttäjien järjestöstä ja sen tehtävistä menivät häneltä täysin ohi, sillä hän vain nyökytteli ja tivasi, että koska lähdetään.

Pian Jennu istui tyytyväisenä jokilaivassa matkalla Absalomiin. Hän kulutti matkan unelmoimalla suurkaupungista. Hän oli hyvin hämmentynyt, kun Verduranin metsän läpi matkatessaan hän alkoi tuntea yhä kasvavaa kiinnostusta lähteä sittenkin Taldoriin ja Opparaan. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että hän ei koskaan niin hirveään paikkaan menisi. Absalomiin päästyään Jennun unelmat täyttyivät ja hän ilakoi lähes koko ensimmäisen vuoden tiennäyttäjäkoulutuksestaan kaupungin menoissa. Lopulta hän jaksoi keskittyä enemmän koulutukseensakin.

Persoonallisuus: Toisin kuin nuorempana, Jennu ei enää pidä itseään maailman napana ja antaa asioista jotain tietävien hoitaa hommansa rauhassa. Hän on pinnallisen ystävällinen, mutta joskus hänen ylimielisyytensä paistaa hieman läpi. Hän on iloinen ja pitää juhlimisesta ja lupausten pitämisestä. Hän on turhan kärsimätön eikä jaksa keskittyä kovin pitkää aikaa mihinkään. Hän pyrkii puhumaan kirjakieltä vaikuttaakseen fiksummalta kuin on.

Ulkonäkö: Jennulla on tyylikkäästi ruskettunut iho, aavistuksen verran tummanpunaiseen vivahtava pitkä musta tukka ja punertavan ruskeat silmät. Häntä pidetään yleensä hyvännäköisenä. Jennu pyrkii pitämään itsensä siistinä mutta ei harrasta laittautumista, sillä hänen mielestään hänen ei todellakaan tarvitse paisutella ulkonäköään.

Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Veltzeh.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped