Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Justiina

Kiukkuinen kokki

Female Human Barbarian (Hurler, Invulnerable Rager) 3 (+3hp)
Neutral Medium Humanoid(human)
Player Ziria (38482)
Xp 6
Faction Shadow Lodge
Prestige/Fame 7/11


Init +1
Senses Perception +7


AC 19 (rage 17), touch 11, flat-footed 18; (+6 armor, +1 Dex, +2 shield)
hp 38 (44)
Fort +7, Ref +3, Will +5 (rage +7)
Special Defenses DR 1/-


Speed 30ft, with armor 20ft
Melee kaulin (mw club) +7 (1d6+3) x2
Melee battleaxe +6 (1d8+3) x3
Melee silver heavy mace +6 (1d8+3) x2
Ranged javelin +4 (1d6+3) x2
Ranged
Special Attacks Power Attack


Str 16, Dex 13, Con 16, Int 10, Wis 12, Cha 10
Base Atk +3; CMB +6; CMD 17
Feats Iron Will, Power Attack, Throw Anything
Skills (ACP -3) Climb +7 (1), Handle Animal +4 (1), Intimidate +6 (3), Knowledge (nature) +4 (1), Perception +7 (3), Profession (cook) +3 (2), Sense Motive +7 (2), Survival +5 (1), Swim +7 (1)
Traits Berserker of the Society, Watchdog
Languages Taldane
SQ Rage 12 rounds/day Jäljellä 10, Skilled Thrower, Invulnerability, Rage Power: Scent, Extreme Endurance: hot


On person Traveler's outfit (5), masterwork club (kaulin) (3), battleaxe (6), potion of cure light wounds (1), alchemist's fire (1), 5 javelins (10), masterwork breastplate (30), heavy wooden shield (10), Cloak of Resistance +1 (1), backpack
In backpack (2) wand of infernal healing 48 charges (1), antitoxin, antiplague, 4 rations (4), masterwork artisan's tools (cook) (2), 2 potions of cure light wounds (3), silver heavy mace (8), acid flask (1), silk rope (5), 5 sunrods (5), wand of cure light wounds 28 charges (1), 20 tindertwigs, tent (20), cold weather outfit (7), masterwork manacles (2), waterskin (4), potion of lesser restoration (1)
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (76 lb. light/153 lb. medium/230 lb. heavy)


Notes Ostanut wikipelin (Cassomir's Locker) alussa Cloak of Resistance +1:n, pitää kirjata sen kronikkaan.

Scenarios

DateScenarioParty membersGMPANotes
1.7.12The Dalsine AffairGerhardt, Straik, Chemical Al, Gianna, DzamZaha1Playing Ezren
16.7.12Voice in the VoidPershame, Lin, Grugar, Kalan, Reikoorbitti2 
22.7.12Mists of MwangiLin, Grugar, Kalan, Straikorbitti2 
15.8.12The Frostfur CaptivesOz, Pershame, Lin, Chemical AlJonna+Zaha2 
8.9.12Tide of TwilightWillem, Merisiel, Kyra, joku clericmosillan2 
1.10.12Among the DeadRabble, Lyta, Cazbel, Rumilkapow2online game

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped