Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Kaldar Vrone

Asmodeuksen "siunaama" sargavalainen

Male Human Dual-Cursed Flame Oracle 1
Lawful Neutral Medium Humanoid
Player Tomahawk 39485-9
Xp 0
Faction Cheliax
Prestige/Fame 0/0


Init +1
Senses Perception +4


AC 16, touch 11, flat-footed 15; (+5 armor, +1 Dex)
hp 11
Fort +2, Ref +1, Will +1


Speed 30 ft (20 ft in armor)
Melee Longspear +2 (1d8+3/x3)
Melee Morningstar +2 (1d8+3/x2)
Ranged Light Crossbow +1 (1d8 19-20/x2)


Spells known
1st (4/day) — spells Murderous Command, Protection from Evil, Cure Light Wounds
Cantrips/Orisons (at will) — spells Create Water, Detect Magic, Guidance, Read Magic


Str 14, Dex 12, Con 14, Int 10, Wis 8, Cha 18
Base Atk +0; CMB +2; CMD 13
Feats Skill focus (Knowledge Planes) Spell focus (Conjuration)
Skills Intimidate +5 (1) Diplomacy +8 (1) Perception +4 (1) Knowledge (Planes) +7 (1) Use Magic Device +8 (1)
Traits Dangerously Curious, Valashmai Veteran
Languages Common, Infernal
SQ Cursed: Haunted (primary), Tongues (secondary), Revelations: Misfortune


On person Scale Mail
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped