Kurz Stormaxe

This waraxe is an expression of my culture!

Male Dwarf Fighter (Mobile Fighter) 2
Neutral Medium Humanoid(dwarf)
Player (35743-2)
Faction Shadow Lodge
Favored class Fighter (skill points +2)
Xp 4; Prestige/Fame 6/8


Initiative +1; +2 while underground
Senses Darkvision 60ft; Perception +2


AC 20, touch 11, flat-footed 19; (+7 armor, +2 shield, +1 Dex); +4 vs. Giants
hp 22 (2d10+6)
Fort +6, Ref +2, Will +1; +2 racial vs. poison, spells, and spell-like abilities; +1 bonus vs. paralysis, slow, or entangle


Speed 20 ft.
Melee MW Dwarven Waraxe +5 (1d10+3/x3) and Armor Spikes +4 (1d6+1/x2)
Melee Masterwork Dwarven Waraxe +7 (1d10+3/x3)
Melee Warhammer +5 (1d8+3/x3)
Melee Spiked Gauntlet +5 (1d4+3/x2)
Ranged Throwing Axe +3 (1d6+3/x3), 10 ft.
Ranged Shortbow +3 (1d6/x3), 60 ft.
Special Attacks +1 to attack orcs and goblinoids; +1 damage (multiplied) on critical hits while underground


Str 16, Dex 13, Con 17, Int 10, Wis 12, Cha 8
Base Atk +2; CMB +5; CMD 16; +2 to CMB to bull rush or overrun when both are standing on ground1
Feats Weapon Focus (Dwarven Waraxe), Power Attack, Two-Weapon Fighting
Skills Climb +7 (1 rank, -6 ACP from armor), Profession (soldier) +5 (1 rank), Profession (engineer) +6 (2 ranks), Survival +5 (1 rank)
Traits Deft DodgerAPG328, Tunnel FighterAPG331
Languages Common, Dwarven
Special Qualities Greed, Hatred, Relentless1, Stonecunning, Agility (see saves/Mobile Fighter)


On person Masterwork Dwarven Waraxe (8 lbs.), Armor Spikes (10 lbs.), Banded Mail (35 lbs.), Darkwood Heavy Shield (5 lbs.), Warhammer (5 lbs.), 2 Throwing Axes (2 lbs. each), Spiked Gauntlet (1 lb.), Dagger (1 lb.), Explorer's Outfit (8 lbs.), Shortbow (2 lbs.), Quiver and 20 Arrows (3 lbs.), 1 Acid (1 lbs.), 1 Alchemist's Fire (1 lbs.), Wand of Cure Light Wounds (47 charges)
In backpack (2 lbs.): 1 Acid (1 lbs.), 1 Alchemist's Fire (1 lbs.)
Traveling gear (in backpack): Alchemist's kindness x3 (-), Bedroll (5 lbs.), Booze (2 lbs.), Blanket, winter (3 lbs.), Cold Weather Outfit (7 lbs.), Waterskin (4 lbs.), Whetstone (1 lb.), 4 days of Trail Rations (1 lb. each),
Tools (in backpack): Block and Tackle (5 lbs.), Crowbar (5 lbs.), 5 pieces of chalk (-), 1 stick of Charcoal (-), Grappling hook (4 lbs.), 1 pint of oil (1 lb.), Pitons x3 (1,5 lbs.), Sack (empty) (0,5 lbs.), Silk rope, 50 ft. (5 lbs.), 2 Torches (1 lb. each)
Wealth 871 gp
Total weight 84 lbs. without backpack, backpack with contents 58 lbs. = 142 lbs. with backpack
Encumbrance limits 76 lb. light/153 lb. medium/230 lb. heavy


1 APG p. 11 alternate racial trait, replaces Stability


Taustaa:
Kurz on Viiden kuninkaan vuorilta muutama vuosi sitten Absalomiin muuttanut entinen insinööri ja sotilas. Ikää on kertynyt jo 80 vuotta, mutta Kurzin hiukset ja parta ovat pysyneet pikimustina. Kurz onkin kerennyt jo sekä rakentaa, korjata, että vartioida linnoituksia kotivuorellaan jo yli 30 vuoden ajan, oppipoikana sekä kisällinä. Koska hän ei kuitenkaan ollut kummoinenkaan insinööri, hän tiesi että elämänsä tulisi jatkumaan melko samanlaisena, jos hän ei itse tekisi asialle jotain.

Polunnäyttäjäksi ryhtyminen tuntui loogiselta valinnalta: Peruskoulutus seikkailuun, muinaisten artifaktien, salaisuuksien ja raunioiden tutkiminen, mahdollisuus rikastua! Koulutuskausi ei tuottanut ongelmia, sillä Kurz oli tottunut noudattamaan komentoja, eikä käskyjen ymmärtämisessäkään ollut ongelmia, toisin kuin joillain muilla alokkailla. Koska Kurz on melko tyypillinen kääpiö luonteeltaan (ehkä vähän kärsimätön - kääpiöksi), välillä oli tietysti pientä kahnausta pintarotujen kanssa, mutta kaikkeen tottuu.

So far, you have slain:

  1. A Horse Archer
  2. A Frozen Zombie
  3. A Young Reefclaw
  4. A Sailor (on a slaving ship)
  5. Foreman Snarl Sorehackle (a Gnoll Warrior)

You have been poisoned once (by a Young Reefclaw)
You have been knocked unconscious 3 times.

Skenaariot:

  1. #3-11: A Quest for Perfection part II: On Hostile waters
  2. #4: The Frozen Fingers of Midnight
  3. #3-07: Echoes of the Overwatched
  4. #8: Slave Pits of Absalom
  5. #2-24: Shadow's Last Stand Part II - Web of Corruption

(tämä sivu vielä päivittämättä viimeisimmän jäljiltä)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped