Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Nazzren

Animal Companion(Snake, Constrictor) 2 (3 HD)
'Master Zaiobe


Init +5 (acts with Verdan)
Senses Perception +1, Low-light Vision, Scent


hp 15
AC 17, touch:16, Flat:12 ; (+1 from natural, +5 from dex, +1 size)
with Mage Armor 21, touch:16, Flat:16
Fort+4, Ref+8, Will+2
Special Defenses


Speed 50 ft
Melee Bite +8 1d4+1 plus trip (CMB +6), 2xclaws +8 1d2+1


Str 12, Dex 21, Con 13, Int 2, Wis 12, Cha 6
Base Atk +2 ; CMB +4(+9 to grab); CMD 17
Feats Toughness, Weapon Finesse
Skills Acrobatics +11 (3)
Tricks Attack(x2), Flank, Heel, Sneak, Defend, Seek
SQ Link, Share Spells


Notes:

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped