Pathfinder Society -hahmot

Nereia Punakynsi

"Mä haluan olla kilpi ystävieni ja vaaran välissä. Antaa tulla vaan!"

Female Tiefling Bloodrager 6 / Paladin of Sarenrae 4
Lawful Good Medium Outsider
Player <Gomis> (<81346-4>)
Xp 27
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 15/49


Init +2
Senses Perception +6, Darkvision 60 ft.


AC 23, touch 12, flat-footed 21; (+10 armor, +2 Dex, +1 natural armor)
hp 110 / 140
Fort 16(19), Ref 8, Will 11(13)
Special Defenses resist fire 5, improved uncanny dodge, immune to fear & disease


Speed 30 ft. /w armor / base 40 ft.
Melee +2 Halberd +16//+13, 1d10+8//+12 damage, x3 critical, piercing or slashing.
Melee Warhammer +14//+11, 1d8+4/+6//+10/+12 damage, x3 critical, bludgeoning
RAGE Melee +2 Halberd +18//+15, 1d10+11/+12//+20/+21 damage, x3 critical, piercing or slashing.
RAGE Melee Warhammer +16//+13, 1d8+6/+9//+13/+19 damage, x3 critical, bludgeoning
RAGE Melee Claws +15, 1d6+6/+7 damage, x 2 critical, magic attack.
Ranged +1 adaptive thundering orc hornbow +13, 2d6+7//+6/+7 damage, x3 critical, 80 ft. range, piercing.
Special Attacks N/A


Bloodrager Spells known
1st (2/day) — Burning Hands, Long Arm, Shield, Expeditious Retreat


Paladin spells usually prepared 1st (1/day) - -


Str 18, Dex 14, Con 16, Int 10, Wis 9, Cha 14
Base Atk +10; CMB +14; CMD 26
Feats Iron Will, Power Attack, Eschew Materials, Toughness, Cleave, Raging Vitality, Exotic Weapon Proficiency (Orc Hornbow)
Skills Acrobatics +3 (1 rank), Climb +8 (4 ranks), Diplomacy +13 (8 ranks), Handle Animal +7 (2 ranks), Intimidate +10 (5 ranks), Knowledge (arcana) +4 (1 rank), Knowledge (religion) +6 (3 ranks), Perception +6 (2 ranks), Spellcraft +4 (1 rank), Survival +5 (3 ranks), Swim +5 (2 ranks)
Traits Anatomist, Charming
Languages Common, abyssal
SQ Spell-like ability Shatter, Scaled Skin (+1 natural armor, resist fire 5), Prehensile Tail (retreiving small stowed objects as a swift action), Bloodrage 17 rounds/day, Bloodline - Abyssal, Bloodline Ability - Claws, Fast Movement, Uncanny Dodge, Blood Sanctuary, Blood Casting, Bloodline Ability - Demonic Bulk, Improved Uncanny Dodge, Aura of Good, Detect Evil, Smite Evil 2/day, Divine Grace, Lay on Hands 2d6, 4/day, Aura of Courage, Divine Health, Mercy - Shaken, Channel Energy 2d6.


On person Wayfinder (1 lbs.), Traveler's outfit (5 lbs.), +2 Halberd (12 lbs.), Warhammer (5 lbs.), +1 adaptive thundering orc hornbow (7 lbs.), Arrows x 18 (3 lbs.), +1 Mithral Fullplate (25 lbs.), Acid flask x 1 (1 lbs.), Wand of Cure Light Wounds (4 charges) (-), Cloak of Resistance +2 (1 lbs.), Belt of Giant Strengthh +2 (1 lbs.)
In Handy Haversack Waterskin (4 lbs.), Rope (silk, 50 ft.) (5 lbs.), Furs (5 lbs.), Shovel (8 lbs.), Potion of Cure Light Wounds x 2 (2 lbs.), Potion of Water Breathing (1 lbs.), Hat of Disguise (-), Antiplague x 1 (1 lbs.), Wand of Lesser Restoration [8 charges] (-)
Wealth 7 534 GP
Encumbrance 52 lb. without backpack, 66 lb. with backpack (100 lb. light/101-200 lb. medium/201-300 lb. heavy)


 • Homeland: Nidal.
 • Ethnicity: Keleshite tiefling (pitborn).
 • Nationality: Absalomian.
 • Religion: Sarenrae.
 • Age: 27 years -> 31 years.
 • Height: 175 cm / 5'10''
 • Weight: 100 kg / 220 lbs.
 • Hair: Black.
 • Eyes: Yellow.
 • Hyväkuntoinen ja lihaksikas mutta silti sangen muodokas neiti joka on ulkonäöltään kuin miellyttävän näköinen keleshiittinainen, tosin tällä kasvaa vasemmasta ohimosta häränsarvimainen sarvi, vasemman silmän valkuainen on musta, vasemmalla puolella on suussa pitkä terävä kulmahammas, vasen käsi on kolmisorminen ja punaisten suomujen peitossa, vasemmasta olkapäästä kasvaa mustia sulkia, ja selkäranka jatkuu pitkänä punasuomuisena väkäspäisenä häntänä. Jos nämä demoniset epämuodostumat jättää huomiotta niin Nereia on oikein viehättävän näköinen.

  Persoonallisuus jossain välissä kun saan kirjoitettua.

  Taustatarinaa jossain välissä kun saan kirjoitettua.

  Luonnoksia ja muita suherruksia


  Scenarios Played
  1. Scenario 45: Delirium's Tangle
  2. #5-08: The Confirmation
  3. Scenario 33: Assault on the Kingdom of the Impossible [wikipeli]
  4. #6-06: Hall of the Flesh Eaters
  5. #6-10: The Wounded Wisp
  6. #6-18: From Under Ice
  7. Scenario 39: The Citadel of Flame
  8. #7-02: Six Seconds to Midnight
  9. #7-14: Faithless and Forgotten Part 1: Let Bygones Be
  10. #6-15: The Overflow Archives
  11. #3-21: The Temple of Empyreal Enlightenment [GM exp]
  12. #8-22: Wrath of the Fleshwarped Queen [GM exp]
  13. #5-22: Scars of the Third Crusade
  14. Pathfinder Module: Carrion Hill [GM exp]
  15. #9-02: A Case of Missing Persons
  16. Scenario 16: To Scale the Dragon
  17. #9-09: Beyond the Halflight Path
  18. #3-08: Among the Gods
  19. #9-07: Salvation of the Sages
  20. #9-11: The Jarlsblood Witch Saga
  21. #9-13: The Lion's Justice
  22. #5-23: Cairn of Shadows
  23. #8-24: Raid on the Cloudborne Keep [GM exp]
  24. #9-19: Clash in Kaimuko Wood
  25. #9-24: Beneath Unbroken Waves

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped