Pathfinder Society -hahmot

Nereia Punakynsi

"Nyt oikeesti. Haluutko sä että mä lyön sua uudestaan? Sä näit mitä siitä viimeksi kävi."

Female Tiefling Bloodrager 6
CG Medium Outsider
Player <Gomis> (<81346-4>)
Xp 16
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 24/28


Init +2
Senses Perception +6, Darkvision 60 ft.


AC 20, touch 12, flat-footed 17; (+7 armor, +2 Dex, +1 natural armor)
hp 70
Fort 10, Ref 5, Will 5
Special Defenses resist fire 5, improved uncanny dodge


Speed 40 ft. /w armor / base 40 ft.
Melee +1 Halberd +10, 1d10+5 damage, x3 critical, piercing or slashing.
Melee Warhammer +9, 1d8+3/+4 (two-handed) damage, x3 critical, bludgeoning
Melee Claws +11, 1d6+5 damage, x 2 critical, magic attack. BLOODRAGE.
Ranged Composite Shortbow +8, 1d6+3 damage, x3 critical, 70 ft. range, piercing.
Special Attacks N/A


Spells known
1st (2/day) — Burning Hands, Long Arm, Shield, Expeditious Retreat


Str 16, Dex 14, Con 16, Int 10, Wis 8, Cha 14
Base Atk +6; CMB +9; CMD 21
Feats Iron Will, Power Attack, Eschew Materials, Toughness, Cleave
Skills Acrobatics +2 (1 rank), Climb +4 (2 ranks), Diplomacy +8 (6 ranks), Intimidate +10 (5 ranks), Knowledge (arcana) +4 (1 rank), Knowledge (religion) +3 (3 ranks), Perception +6 (2 ranks), Spellcraft +4 (1 rank), Survival +3 (1 rank), Swim +4 (2 ranks)
Traits Anatomist, Charming
Languages Common, abyssal
SQ Spell-like ability Shatter, Scaled Skin (+1 natural armor, resist fire 5), Prehensile Tail (retreiving small stowed objects as a swift action), Bloodrage 13 rounds/day, Bloodline - Abyssal, Bloodline Ability - Claws, Fast Movement, Uncanny Dodge, Blood Sanctuary, Blood Casting, Bloodline Ability - Demonic Bulk, Improved Uncanny Dodge.


On person Wayfinder (1 lbs.), Traveler's outfit (5 lbs.), +1 Halberd (12 lbs.), Warhammer (5 lbs.), Composite Shortbow (2 lbs.), Arrows x 18 (3 lbs.), +1 Mithral Breastplate (15 lbs.), Acid flask x 1 (1 lbs.), Wand of Cure Light Wounds (43 charges) (-), Wand of Infernal Healing (39 charges) (-). Cloak of Resistance +2 (1 lbs.)
In Handy Haversack Waterskin (4 lbs.), Rope (silk, 50 ft.) (5 lbs.), Furs (5 lbs.), Shovel (8 lbs.), Potion of Cure Light Wounds x 2 (2 lbs.), Potion of Touch of the Sea (1 lbs.), Hat of Disguise (-)
Wealth 3 247 GP
Encumbrance 46 lb. without backpack, 51 lb. with backpack (76 lb. light/77-153 lb. medium/154-230 lb. heavy)


 • Homeland: Nidal.
 • Ethnicity: Keleshite tiefling (pitborn).
 • Nationality: Absalomian.
 • Religion: Sarenrae.
 • Age: 27 years.
 • Height: 175 cm / 5'10''
 • Weight: 100 kg / 220 lbs.
 • Hair: Black.
 • Eyes: Yellow.
 • Hyväkuntoinen ja lihaksikas mutta silti sangen muodokas neiti joka on ulkonäöltään kuin miellyttävän näköinen keleshiittinainen, tosin tällä kasvaa vasemmasta ohimosta häränsarvimainen sarvi, vasemman silmän valkuainen on musta, vasemmalla puolella on suussa pitkä terävä kulmahammas, vasen käsi on kolmisorminen ja punaisten suomujen peitossa, vasemmasta olkapäästä kasvaa mustia sulkia, ja selkäranka jatkuu pitkänä punasuomuisena väkäspäisenä häntänä. Jos nämä demoniset epämuodostumat jättää huomiotta niin Nereia on oikein viehättävän näköinen.

  Persoonallisuus jossain välissä kun saan kirjoitettua.

  Taustatarinaa jossain välissä kun saan kirjoitettua.

  Luonnoksia ja muita suherruksia


Scenarios Played
1. Scenario 45: Delirium's Tangle
2. # 5-08: The Confirmation
3. Scenario 33: Assault on the Kingdom of the Impossible [wikipeli!]
4. #6-06: Hall of the Flesh Eaters
5. #6-10: The Wounded Wisp
6. #6-18: From Under Ice
7. Scenario 39: The Citadel of Flame
8. #7-02: Six Seconds to Midnight
9. #7-14: Faithless and Forgotten Part 1: Let Bygones Be
10. #6-15: The Overflow Archives
11. #3-21: The Temple of Empyreal Enlightenment [GM exp]
12. #8-22: Wrath of the Fleshwarped Queen [GM exp]
13. #5-22: Scars of the Third Crusade
14. Pathfinder Module: Carrion Hill [GM exp]

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped