Sinä kaipaat rakastettavaa, kaipaat unohduksen humalaa, joka aamu hieman julmempaa, kaipaat särjettyjen jumalaa, joka aamu hieman julmempaa, peläten kohta alkaa uusi päivä, horisontin takaa sarastaa...


" Mitäs tuijotat, hujoppi?"

Radya "Vainolainen" Curze
Female Half-Orc Inquisitor(Heretic) of Zon-Kuthon 3
Lawful Neutral Medium Humanoid
Player Tonnikala #4901-5
Xp 6
Faction Cheliax
'Prestige/Fame 11/11
Init +3
Senses Perception +6, Darkvision 60'
AC 17, touch 13 , flat-footed 14 ; (+4 armor, +3 Dex)
hp 25
Fort +5, Ref +5 , Will +6
Special Defenses
Speed 30 ft, 20 ft in armor
Melee Spiked Chain +4 (2d4 +3, x2, slashing)
Melee Club +4 (d6+2, x2, bludgeoning)
Ranged +1 Composite Longbow(+2) +6 (d6+3, x3, piercing)
Special Attacks Judgement 1/day
Spells known
1st (4/day)(DC 14) — Cure Light Wounds, Divine Favor, Bless, Comprehend L.
Orisons (at will)(DC 13) — Stabilize, Read Magic, Detect Magic, Daze, Brand, Guidance
Str 14, Dex 16, Con 14, Int 10, Wis 14, Cha 10
Base Atk +2 ; CMB +4 ; CMD 17
Feats Point-Blank Shot, Blind-Fight*, Precise Shot, Precise Strike*
Skills Bluff +6 (1), Climb +7 (1), Craft(Maps) +4 (1), Diplomacy +4 (1), Heal +7 (1), Intimidate +8 (1), Knowledge(Rel.) +4 (1), Know.(Arcana) +4 (1), Know.(Dungeoneering) +4 (1), Know.(Nature) +4 (1), Perception +6 (1), Prof.(Kultisti) +6 (1), Sense Motive +6 (1), Spellcraft +4 (1), Survival +6 (1) Stealth +9 (1)
Traits Battlefield Disciple, Beacon of Faith
Languages Common, Orc
SQ Darkness (Night) domain*, Judgement, Lore of Escape, Stern Gaze, Hide Tracks, Night Hunter*, Orc-Blood, Sacred Tattoo, City-Raised, Track, Cunning Iniative, Detect Aling., Solo Tactics
On person Bandolier, Traveller's outfit, Flint and Steel, Club, Composite Longbow, Spiked Chain, 30 arrows, Armored Coat, Wooden Holy symbol of Zon-Kuthon
In backpack Bedroll, Waterskin, Hemp Rope, Candles (5), Clay pot, Chalk (10), Grappling bolts (5)
Wealth 35 gp, 5sp
Encumbrance
Notes

Radya on 168-senttinen puoliörkki. Hänellä on pistaasinvihreä iho ja tummanvihreitä pisamia sekä lyhyt, vaalea tukka (kiitos Pangolaisin). Harvoin häntä kohtaa ilman haarniskaa, ja Radya kantaa aina mukanaan jousta.

Hiljainen, jämäkkä mutta perus-positiivinen luonne, joka uskoo asioiden vakaaseen järjestykseen maailmassa. Kipu on merkki olemassaolosta. Zon-Kuthon takaa fyysisen maailman todellisuuden. Muita ei saa satuttaa, elleivät he suostu siihen. Paitsi uskon vihollisia. Niille nuoli päähän. Pimeys ei enään suojele teitä. Se suojelee minua.

TLDR, Puoli-Örkki Batman masokisti-vivahteella.

Jossain siellä, missä yö on ikuinen
kyyneleet voi piilottaa.
Synnin synkkään silkkiin kasvonsa kietoaa,
hukkua kauneuteen, haihtua ikuisuuteen.

Pelatut skenaariot´
1. 8.6.2013 #4-01: Rise of The Goblin Guild (GM-Reward), Hypecon
2. 23.7.2013 #4-07: Severing Ties (GM-Reward), Hämeenkyrössä
3. 26.7.2013 #4-15: Cyphermage Dilemma, Ropecon XX
4. 27.7.2013 Pathfinder Society Special: Race for the Runecarved Key, Ropecon XX
5. 27.7.2013 #4-19: Night March of Kalkamedes, Roepcon XX
6. 28.7.2013 #45: Delirium's Tangle, Ropecon XX 7. 6.8.2013 #4-11: The Disappeared (GM-reward), Hämmenkyrössä
8. 16.5.2015 #6-00 Pathfinder Society Special: Legacy of Stonelords, Ropecon 2015\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped