Sinä kaipaat rakastettavaa, kaipaat unohduksen humalaa, joka aamu hieman julmempaa, kaipaat särjettyjen jumalaa, joka aamu hieman julmempaa, peläten kohta alkaa uusi päivä, horisontin takaa sarastaa...


Minä olen yö, minä olen kosto!

Radya "Vainolainen" Curze
Female Half-Orc Inquisitor(Heretic) of Zon-Kuthon 3
Lawful Neutral Medium Humanoid
Player Tonnikala #4901-5
Xp 6
Faction Cheliax
'Prestige/Fame 11/11
Init +3
Senses Perception +6, Darkvision 60'
AC 17, touch 13 , flat-footed 14 ; (+4 armor, +3 Dex)
hp 25
Fort +5, Ref +5 , Will +6
Special Defenses
Speed 30 ft, 20 ft in armor
Melee Spiked Chain +4 (2d4 +3, x2, slashing)
Melee Club +4 (d6+2, x2, bludgeoning)
Ranged +1 Composite Longbow(+2) +6 (d6+3, x3, piercing)
Special Attacks Judgement 1/day
Spells known
1st (4/day)(DC 14) — Cure Light Wounds, Divine Favor, Bless, Comprehend L.
Orisons (at will)(DC 13) — Stabilize, Read Magic, Detect Magic, Daze, Brand, Guidance
Str 14, Dex 16, Con 14, Int 10, Wis 14, Cha 10
Base Atk +2 ; CMB +4 ; CMD 17
Feats Point-Blank Shot, Blind-Fight*, Precise Shot, Precise Strike*
Skills Bluff +6 (1), Climb +7 (1), Craft(Maps) +4 (1), Diplomacy +4 (1), Heal +7 (1), Intimidate +8 (1), Knowledge(Rel.) +4 (1), Know.(Arcana) +4 (1), Know.(Dungeoneering) +4 (1), Know.(Nature) +4 (1), Perception +6 (1), Prof.(Kultisti) +6 (1), Sense Motive +6 (1), Spellcraft +4 (1), Survival +6 (1) Stealth +9 (1)
Traits Battlefield Disciple, Beacon of Faith
Languages Common, Orc
SQ Darkness (Night) domain*, Judgement, Lore of Escape, Stern Gaze, Hide Tracks, Night Hunter*, Orc-Blood, Sacred Tattoo, City-Raised, Track, Cunning Iniative, Detect Aling., Solo Tactics
On person Bandolier, Traveller's outfit, Flint and Steel, Club, Composite Longbow, Spiked Chain, 30 arrows, Armored Coat, Wooden Holy symbol of Zon-Kuthon
In backpack Bedroll, Waterskin, Hemp Rope, Candles (5), Clay pot, Chalk (10), Grappling bolts (5)
Wealth 35 gp, 5sp
Encumbrance
Notes

Radya on 168-senttinen puoliörkki. Hänellä on pistaasinvihreä iho ja tummanvihreitä pisamia sekä lyhyt, vaalea tukka (kiitos Pangolaisin). Harvoin häntä kohtaa ilman haarniskaa, ja Radya kantaa aina mukanaan jousta.

Hiljainen, jämäkkä mutta perus-positiivinen luonne, joka uskoo asioiden vakaaseen järjestykseen maailmassa. Kipu on merkki olemassaolosta. Zon-Kuthon takaa fyysisen maailman todellisuuden. Muita ei saa satuttaa, elleivät he suostu siihen. Paitsi uskon vihollisia. Niille nuoli päähän. Pimeys ei enään suojele teitä. Se suojelee minua.

TLDR, Puoli-Örkki Batman masokisti-vivahteella.

Jossain siellä, missä yö on ikuinen
kyyneleet voi piilottaa.
Synnin synkkään silkkiin kasvonsa kietoaa,
hukkua kauneuteen, haihtua ikuisuuteen.

Pelatut skenaariot´
1. 8.6.2013 #4-01: Rise of The Goblin Guild (GM-Reward), Hypecon
2. 23.7.2013 #4-07: Severing Ties (GM-Reward), Hämeenkyrössä
3. 26.7.2013 #4-15: Cyphermage Dilemma, Ropecon XX
4. 27.7.2013 Pathfinder Society Special: Race for the Runecarved Key, Ropecon XX
5. 27.7.2013 #4-19: Night March of Kalkamedes, Roepcon XX
6. 28.7.2013 #45: Delirium's Tangle, Ropecon XX 7. 6.8.2013 #4-11: The Disappeared (GM-reward), Hämmenkyrössä
8. 16.5.2015 #6-00 Pathfinder Society Special: Legacy of Stonelords, Ropecon 2015\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped