Pathfinder Society -hahmot

Razkiv-Lur-Pa

"I'll be back."

Male Human Oracle of Lore 5/Barbarian 2
Alignment CN, Size M, Type Humanoid (human)
Player FranKc (71232-8)
Xp 19/21
Faction Cheliax
Prestige/Fame 33/29


Init +6
Senses Perception +9


AC 21, touch 13 , flat-footed 18; (+7 armor, +3 Cha, +1 natural)
hp 77/98 (2d12+5d8+5fcb+24con) RAEG +21
Fort +9, Ref +8, Will +5 (+3/+0/+2 RAEG)
Special Defenses When RAEG -2 AC, Uncanny dodge


Speed 30ft, w. armor 20ft
Melee +1 Greataxe +10 1d12+7
Melee +1 Greataxe +12 1d12+10 RAEG
Melee +1 Greataxe +10 1d12+13 PA
Melee +1 Greataxe +12 1d12+16 PA+RAEG
Melee +1 Greataxe +16 1d12+21 PA+RAEG+B.S.+D.F.
Melee Walking stick +9 1d6+4
Melee Longspear +9 1d8+6
Ranged Shortbow +3 1d6
Special Attacks RAEG 13 rounds per day(4+2+4(con)+3(trait))


Oracle spells known CL 7; concentration +10
2nd (5/day; DC 15) — spells Bull's strength, Tongues, Cure moderate wounds, Align weapon
1st (7/day; DC 14) — spells Shield of faith (+3), Divine Favor (+2), Cure light wounds, Identify, Remove fear, Protection from evil
Cantrips/Orisons (at will; DC 13) — spells Guidance, Light, Mending, Stabilize, Detect magic, Read magic


Str 18, Dex 7, Con 18 (16), Int 12, Wis 10, Cha 16 (14)
Base Atk 5; CMB 9 (+2 to overrun, +2 if RAEG); CMD 17 (19 if overrun)
Feats Power Attack, Noble Scion (war), Improved overrun, Raging Vitality, Furious focus
RAEG POWAS!!1 Moment of clarity
Skills

 • Acrobatics +4 (3)
 • Appraise +5 (1)
 • Bluff +6
 • Climb +8 (1)
 • Diplomacy +10 (1) (+3 if Hellknight)
 • Handle Animal +10 (1)
 • Heal +4 (1)
 • Intimidate +10 (1)
 • Know arcana +10 (1)
 • Know dungeoneering +10 (1)
 • Know engineering +10 (1)
 • Know geography +10 (1)
 • Know history +10 (1)
 • Know local +10 (1)
 • Know nature +10 (1)
 • Know nobility +12 (1)
 • Know religion +10 (1)
 • Know planes +10 (1)
 • Perception +9 (6)
 • Ride +2 (1)
 • Sense Motive +4 (1)
 • Spellcraft +5 (1)
 • Survival +4 (1)
 • Swim +8 (1)
 • UMD +13 (7)

ACP -4
Traits Magical Knack (Oracle), Berserker of the society (thou may use your rage ability for 3 additional rounds per day.)
Languages Taldane, Shoanti, Varisian
SQ

 • Oracle mystery: Lore; Oracle revelations: Sidestep secret, Lore keeper
 • Oracle curse: Lame (immune to fatigue)
 • Hellknight Armiger, order of the Rack

On person +1 Greataxe, +1 agile mithral breastplate, walking stick (club), cold iron longspear, alc. silver mace, Traveler's outfit, Cloak of resistance +1, Headband of alluring Charisma +2, Amulet of natural armor +1, Circlet of persuasion, Belt of mighty Constitution +2
In backpack
Barbarian’s kit: a backpack, a belt pouch, a blanket, a flint and steel, an iron pot, rope, soap, torches (10), trail rations (5 days), and a waterskin.
Chronicler's kit: map case, two vials of ink, two inkpens, 10 sheets of paper, two blank journals, a pound of fine powder for drying ink, and a 20-foot measuring cord.
Other: acid flask, oil of bless weapon, wand of CLW (14)


Seikkailut

 • Slave pits of Absalom (Kaksi dekapitaatiota.)
 • Cyphermage Dilemma (GM)
 • Library of the Lion (GM)
 • Black Waters (Pelasti hukkuvan Vasilin.)
 • The devil know pt 1: Shipyard rats (Pieksi jotain tyyppejä.)
 • Master of the Fallen fortress (Paini krokotiilin kanssa, krokotiili ei jäänyt kertomaan tarinaa. Razkiv-Kiv-Pa jäi. Oikeassa kohdassa krokotiiliin osunut lapio auttoi.)
 • Masks of the living God. (Tankkasi naamallaan kultistien kanssa.)
 • Silver Mount Collection. (Joutui pakenemaan ja meni vetämään Nigelia turpaan.)
 • Mists of Mwangi (GM)
 • Perils of the pirate pact (Ui vihaisesti, pieksi rosvoja ja ihasteli Sajanin leeroy-henkeä)
 • The traitor's lodge (Talkkariksi ryhtynyt on vain hän ja lapiolla kiertää kellaria.)
 • Slave ships of Absalom (Orjakauppiaita on kiva piestä, vaikkeivat gnolleja olisikaan.)
 • Haunting of hinojai (Oli hyödytön, ei pidä kaukomaista.)
 • The devil we know pt2: Cassomir's locker (Taldorin viemäreissä riitti kultisteja sun muita luusereita, paljon. Ryhtyi hornanritariksi jostain syystä.)
 • Song of the Seawitch (GM)
 • Wonders in the Weave—Part I: The Dog Pharaoh's Tomb (Aspiksia Kuvakudoksessa? Käärmeitä ja ansoja?! Kaikelta voi saada turpaan.)
 • Wonders in the Weave—Part II: Snakes in the Fold (Ne aspikset: mistä niitä tulee ja mistähän tommosen teroitetun päristimen saisi...)

Notes Razkiv-Lur-Pa on kotoisin jostain Varisian perämailta. Ei tiedä itsekään kovin tarkkaan miten on poluttajaksi päätynyt. Havahtui oudon kaupungin satamassa laivasta, johon ei muista nousseensa. Laiturilla oli vastassa viehkeä naikkonen fiineissä vaatteissa, joka hymyili ja kutsui nimeltä. Joku Zarta. Vei suurloosiin ja kehoitti viihtymään ja kertomaan kuulumisia. Ensimmäisen tehtävänsä päätyttyä urhoolliseen, mutta tehokkaan lyhyeen, kamppailuun gnolliorjuuttajan kanssa orjakaleerin ruumassa Razkiv-Lur-Pa kapusi loppupäiväksi Suurloosin mausoleumin katolle paistattelemaan päivää.
Eipä ymmärtänyt shoantimme olla nukahtamatta trooppisena hellepäivänä suoraan auringonvaloon. Jonkin aikaa auringonpistoksen ja lämpöhalvauksen iskettyä mieheen, sai hän käännettyä vaivoin kylkeään senverta, että tippui isolla ryminällä katolta. Maatessaan toipilaana Razkiv-Lur-Pa alkoi tiedostaa muuttuneensa ja paljon. Tiennäyttäjien henkilökunta asetti murtuneen jalan paikalleen täysin oikeaoppisesti, mutta se ei silti kestä astumista läheskään yhtä hyvin, kuin vanhaan aikaan. Raziv-Lur-Pa käyttääkin kävelykeppiä, mikä saa hänet vaikuttamaan ehkä hieman arvokkaammalta ja vanhemmalta mitä hän todellisuudessa onkaan.
Alkuun mies ei kestänyt tätä fyysistä heikkoutta, vaan päätti palata takaisin Varisiaan. Ensimmäinen laiva vei hänet Rätselporiin, jossa ajautui pikkurikollisten joukkoon hyvinkin nopeasti. Keikat olivat tavanomaisia mukilointeja ja kovisteluja, jotka tuntuivat sujuvan entistä helpommin jostain syystä. Satunnaiset ruhjeet ja haavatkin mies osasi jotenkin ihmeen kaupalla parantaa kuin itsestään. Vaan eipä kestänyt pitkään, niin tiennäyttäjät ilmestyivät takaisin kuvioihin. Kovistelemaan lähetetty Razkiv-Lur-Pa tovereineen sai pahasti kuonoonsa eräältä tiennäyttäjien ryhmältä Rätselporin satamassa. Sen sijaan, että poluttajat olisivat jättäneet konnia lojumaan tajuttomina laiturille tai mestanneet, päätti yksi heistä (Leevi nimeltään) antaa Razkiv-Lur-Palle toisen mahdollisuuden. Mies otti tämän tapauksen merkkinä esi-isiltään ja palasi Absalomiin.
Razkiv-Lur-Pa ei osaa selittää, mitä hänelle loppujen lopuksi kävi tuona aurinkoisena päivänä. Oma arvauksensa on, että kuoleman ovelta haudoissa lepäävien tiennäyttäjien henget työnsivät miehen takaisin elävien kirjoihin. Näiden haudatusta viisaudesta jotain tarttui shoantin mieleen, vaan ei ilman hintaa...

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped