Reiska

"Miksi päästämme eläimiä sisään paskantamaan joka nurkkaan?"


Neutral Male Human Expert 1
Experience:
Prestige/Fame:
Faction: Grand Lodge
Favored Class: Expert
Deity: Cayden Cailean


Hit Points: 11
Initiative: +2
Speed: 30ft
Armor Class: 15 (+3 Studded Leather, +2 Dexterity), touch 12, flat-footed 13
Saves: Fort +2, Ref +2, Will +4
BAB/CMB/CMD: +0/+2/14
Attack (melee): Rake +2 (1d8+6) or Shovel +2 (1d6+6) or Ladder +2 (1d8+6) or Fork -1 (1d3+2) or Broom +2 (1d8+6) or Mop +2 (1d8+6) or Hammer +3 (1d4+2) or Watering Can +2 (1d6+6) or Trowel +3 (1d4+2)
Attack (ranged): Rake +3 (1d8+2) or Shovel +3 (1d6+2) or Ladder +3 (1d8+2) or Fork -1 (1d3+2) or Broom +3 (1d8+2) or Mop +3 (1d8+2) or Hammer +3 (1d4+2) or Watering Can +3 (1d6+2) or Trowel +3 (1d4+2)


Abilities: Str 14, Dex 14, Con 14, Int 14, Wis 14, Cha 8
Feats: Power Attack, Skill Focus (Profession Janitor)
Traits: Rough and Ready, Suspicious
Skills: / ACP 0: Bluff +3 (1), Climb +6 (1), Perception +6 (1), Profession (Janitor) +9 (1), Profession (Gardener) +6 (1), Knowledge (Local) +6 (1), Sense Motive +7 (1), Survival +6 (1), Swim +6 (1)
Class Skills chosen: Bluff, Climb, Disable Device, Perception, Profession, Knowledge (local and nature), Survival, Swim, Stealth Languages: Taldan, Dwarven, Gnome


Equipment [//]: Bunch of tools, Studded Leather


Reiska on Absalomin loosin talonmies. Hän pitää paikat kunnossa jotta poluttajilla on katto päänsä päällä ja mukavat oltavat. Harmaita hiuksia Reiskalle aiheuttaa kaikenlaiset elukat joista poluttajat pitävät. Kukaan ei koskaan mieti kuinka paljon lisätyötä moiset elukat aiheuttavat Reiskalle.

Toisinaan Reiskalla ei ole työtä ja hän lähtee huvikseen poluttajien mukaan. Porukka kun on valmiiksi jo niin värikästä niin kukaan ei tajua että mukana on talkkari.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped